Cán bộ

Ngày 02-04-2019

Lý lịch khoa học giảng viên khoa Kỹ thuật Nông Lâm. Năm học 2018-2019

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Lý lịch khoa học

Nam

Nữ

1

Ninh Văn Quý

1983

 

Tải về

2

Trần Thị Thu Hiền

 

1984

Tải về

3

Nguyễn Thị Phương Thảo

1987

 

Tải về

4

Hoàng Anh Dũng

1985

 

Tải về

5

Quyền Thị Dung

 

1985

Tải về

6

La Thị Cẩm Vân

 

1985

Tải về

7

Ma Thị Thúy Vân

 

1981

Tải về

8

Đào Thị Thu Hương

 

1984

Tải về

9

Lê Thị Thu

 

1979

Tải về

10

Nguyễn Thị Thu Hà

 

1984

Tải về

11

Nguyễn Thị Xuyến

 

1984

Tải về

12

Đỗ Thị Vân Giang

 

1985

Tải về

13

Đỗ Thị Hà

 

1982

Tải về

14

Nguyễn Vũ Quang

1984

 

Tải về

15

Vũ Minh Đức

1983

 

Tải về

16

Nguyễn Thị Bích Ngà

 

1983

Tải về

17

Vũ Thị Ánh Huyền

 

1986

Tải về

18

Đặng Văn Nghiệp

1977

 

Tải về

19

Đinh Ngọc Bách

1984

 

Tải về

20

Trương Thị Tính

 

1985

Tải về

                    

Các bài liên quan