Cán bộ

Ngày 28-03-2019

Lý lịch khoa học giảng viên khoa Điện

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Lý lịch khoa học

Nam

Nữ

1

Võ Thị Ngọc

 

 1971

Tải về

2

Trần Thị Tuyết Lan

 

 1979

Tải về

3

Vũ Thị Ánh Ngọc

 

 1979

Tải về

4

Vũ Mạnh Thủy

1981

 

Tải về

5

Lê Thị Minh Nguyệt

 

 1979

Tải về

6

Nguyễn Thị Thắm

 

 1982

Tải về

7

Nguyễn Mạnh Hà

1974

 

Tải về

8

Đỗ Thị Hương

 

 1981

Tải về

9

Nguyễn Hải Vân

 

 1981

Tải về

10

Ngô Mạnh Tiến

1960

 

Tải về

11

Trần Văn Quang

1959

 

Tải về

12

Nguyễn Thị Sao

 

 1968

Tải về

13

Nguyễn Thị Thu Hoài

 

 1974

Tải về

14

Trần Anh Trang

1978

 

Tải về

15

Trần Trung Dũng

1981

 

Tải về

16

Phạm Đình Tiệp

1981

 

Tải về

17

Nguyễn Xuân Thế

1980

 

Tải về

18

Trần Quang Thuận

1970

 

Tải về

19

Vũ Nguyên Hải

1988

 

Tải về

20

Hoàng Thế Hải

1978

 

Tải về

 

Các bài liên quan