Cán bộ

Ngày 28-03-2019

Lý lịch khoa học giảng viên khoa Cơ bản

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Lý lịch khoa học

Nam

Nữ

1

Nguyễn Thị Loan

 

1975

Tải về

2

Võ Việt Cường

1983

 

Tải về

3

Nguyễn Thị Lập

 

1977

Tải về

4

Bùi Thị Hương

 

1986

Tải về

5

Trần Ngọc Anh

 

1987

Tải về

6

Hoàng Thị Lý

 

1981

Tải về

7

Hà Thị Thu Hằng

 

1983

Tải về

8

Hữu Thị Hồng Hoa

 

1984

Tải về

9

Nguyễn Quốc Khánh

1984

1984

Tải về

10

Lê Thị Ánh

 

1984

Tải về

11

Phạm Thị Hồng

 

 

Tải về

12

Ngô Quang Hùng

1987

 

Tải về

13

Nguyễn Thị Lê Thảo

 

1983

Tải về

14

Trần Thị Hương

 

1982

Tải về

15

Trần Hồng Hải

1986

 

Tải về

                    

Các bài liên quan