Cán bộ

Ngày 06-03-2019

Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo năm học 2017-2018 (Biểu mẫu 03 ĐHTN)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

Biểu mẫu 03 ĐHTN

THÔNG BÁO

Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo
Năm học 2017-2018

STT (1) Chương trình đào tạo STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản Loại giáo trình Số lượng hiện có Tổng số môn học Tổng số giáo trình
Đơn vị
xuất bản
Giáo trình mua
1 Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật
Cơ kh
í
1 NNLCB của CN Mác LN NNLCB của CN M LN Nguyễn Viết Thông 2010 Chính trị QG   x 197 42 39
2 Tư tưởng HCM Tư tưởng HCM Mạch Quang Thắng 2005 Chính trị QG   x 210
3 Đường lối CM  Đường lối CM  Nguyễn Viết Thông 2009 Chính trị QG   x 200
4 Pháp luật ĐC Pháp luật ĐC Nguyễn Hợp Toàn 2010 KĐ & XH   x 10
5 Chính trị  Chính trị  Lê Thế Lạng 2010 GD    x 30
6 Toán CC Toán CC Nguyễn Đình Trí 2009 GD    x 161
7 Vật lý ĐC  Vật lý ĐC  Lương Duyên Bình 2009 GD      148
8 Tiếng Anh    Liz and john soars 2003 ĐHQG   x 10
9 GDTC               
10 Vẽ kỹ thuật 1 Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1 Trần Hữu Quế 2004 Nhà xuất bản giáo dục   x 100
11 Cơ học lý thuyết Cơ học tập 1 Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Văn Khang, Đỗ Sanh 2001 Nhà xuất bản giáo dục   x 50
    GT cơ học lý thuyết Phan Văn Cúc       x 20
12 Vật liệu kỹ thuật Vật liệu học Lê Công Dưỡng 1997  NXB Khoa học và kỹ thuật   x 15
13 Vẽ kỹ thuật cơ khí Vẽ kỹ thuật cơ khí, tập 2 Trần Hữu Quế- Đặng Văn Cứ - Nguyễn Văn Tuấn 2004 Nhà xuất bản giáo dục   x 100
14 Autocad Vẽ trên máy vi tính Nguyễn Đình Mãn 2009 NXB Đại học Thái Nguyên x   190
15 Sức bền vật liệu  Sức bền vật liệu tập, T1,2,3, Nguyễn Văn Vượng 1995 NXB Giáo dục    x 152
16 Nguyên lý máy Nguyên lý máy Đinh Gia Tường, Nguyễn Xuân Lạc, Trần Doãn Tiến  1970  Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp   x 50
GT nguyên lý máy Bùi Lê Gôn   KHKT   x 20
17 Tin học đại cương Ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal Quách Tuấn Ngọc 1998 Nhà xuất bản Giáo dục   x 15
18 Thực hành tin học đại cương Bài tập Turbo Pascal 7.0 Bùi Thế Tâm 1999 Nhà xuất bản GTVT   x 10
19 Kỹ thuật chế tạo máy Công nghệ chế tạo phôi Nguyễn Tiến Đào 2006 NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội    x 6
20 Chi tiết máy  Chi tiết máy Tập 1 2  Nguyễn Trọng Hiệp 1989 NXB Đại học và THCN   x 85
21 Dung sai & kỹ thuật đo lường Dung sai và lắp ghép Ninh Đức Tốn 2000 NXB Giáo dục    x 26
22 Chuyên đề tính toán, thiết kế trên máy tính  Hướng dẫn sử dụng ANSYS Đinh Bá Trụ  2000  NXB Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội.   x 10
23 Nguyên lý dụng cụ cắt Nguyên lý cắt kim loại.   Nguyễn Duy, Trần Sỹ Tuý, Trịnh Văn Tự.
 1977
 NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội   x 10
GT nguyên lý cắt và dụng cụ cắt     KHKT     10
24 Máy cắt kim loại  Thiết kế máy công cụ Nguyễn Anh Tuấn - Phạm Đắp 1983 NXB   KHKT   x 10
25 An toàn và môi trường Kỹ thuật bảo hộ lao động Nguyễn Bá Dũng, Nguyễn Duy Thiết, Tạ Bá Phụng 1994 NXB Bộ Đại học   x 10
GT an toàn lao động Nguyễn Thế Đạt       x 15
26 Công nghệ chế tạo máy 1 Công nghệ Chế tạo máy Trần Văn Địch, Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Thế Đạt  2003  NXB Khoa học & Kỹ thuật   x 32
27 Truyền dẫn thủy lực khí nén Giáo trình Thủy lực - Khí nén     Đại học Bách Khoa TPHCM   x 10
28 Công nghệ CAD/CAM/CNC Công nghệ CAD/CAM Đoàn Thị Minh Trinh 1998 NXB Khoa học và Kỹ thuật   x 10
29 Thực hành chuyên môn CAD/CAM Thiết kế cơ khí với Slidworks 2004 Phạm Quang Huy 2005 Nhà xuất bản Giao thông vận tải   x 10
30 Thực hành chuyên đề PRO/Engineer Hướng dẫn sử dụng Pro/Engineer 2000i Phạm Quang. Phương Hoa. 2003 Nhà xuất bản Giao thông vận tải   x 10
GT sử dụng Pro/engineer wildfire 3.0 Nguyên Hoàng Giang (cb), Nguyễn Đình Mãn, Lê Duy Hội 2014 NXB. Đại học Thái Nguyên   x 133
31 Đồ gá Đồ gá gia công cơ khí Trần Văn Địch  2003 NXB Khoa học và Kỹ thuật   x 35
32 Rô bốt công nghiệp Rô bốt công nghiệp Cấu trúc  Nguyễn Thiện Phúc 2002 NXB Khoa Học Kỹ Thuật   x 10
33 Quản lý công nghiệp Industrial Management Nhóm tác giả 2001 Institute of Industrial Engineers   x 10
34 Công nghệ chế tạo máy 2 Công nghệ Chế tạo máy Trần Văn Địch, Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Thế Đạt  2003  NXB Khoa học & Kỹ thuật   x 32
35 Đồ án Công nghệ chế tạo máy Thiết kế đồ án Công nghệ chế tạo máy Trần Văn Địch  2007 Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật    x 30
36 Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Đặng Văn Đào 1999 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 140
37 Thực tập cơ sở              
38 Thực tập chuyên ngành 1              
39 Thực tập chuyên ngành 2              
40 Trang bị điện công nghiệp Trang bị điện – điện tử công nghiệp Vũ Quang Hồi 2003 Nhà xuất bản giáo dục   x 30
41 Thực hành chuyên môn CNC Công nghệ CNC Trần Văn Địch 2004 Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật    x 20
42 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp              
  Quản trị doanh nghiệp GT quản trị doanh nghiệp Lê Văn Tâm, Ngô Kim Thanh 2004 NXB LĐXH   x 20
Tổng             1 40 2402 42 39
2 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 1 NNLCB của CN Mác LN NNLCB của CN M LN Nguyễn Viết Thông 2010 Chính trị QG   x 197 29 49
2 Tư tưởng HCM Tư tưởng HCM Mạch Quang Thắng 2005 Chính trị QG   x 210
3 Đường lối CM  Đường lối CM  Nguyễn Viết Thông 2009 Chính trị QG   x 200
4 Pháp luật ĐC Pháp luật ĐC Nguyễn Hợp Toàn 2010 KĐ & XH   x 10
5 Chính trị  Chính trị  Lê Thế Lạng 2010 GD    x 30
6 Toán CC Toán CC Nguyễn Đình Trí 2009 GD    x 161
7 Vật lý ĐC  Vật lý ĐC  Lương Duyên Bình 2009 GD      148
8 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG   x 10
9 GDTC               
10 Toán rời rạc Toán rời rạc ứng dụng trong tin học Đỗ Đức Giáo 2008 GD   x 15
Toán rời rạc Nguyễn Đức Nghĩa- Nguyễn Tô Thành 2003 ĐHQGHN   x 10
    GT Toán rời rạc Hoàng Nhật Quy       x 15
11 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đỗ Xuân Lôi 2007 ĐHQG HN   x 20
GT cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nguyễn Văn Linh 2004 ĐH Cần thơ   x 21
12 Vật liệu linh kiện điện tử GT linh kiện điện tử và ứng dụng Nguyễn Viết Nguyên 2009 GD   x 10
Linh kiện điện tử Nguyễn Viết Nguyên 2008 GD   x 15
13 Cơ sở dữ liệu GT cơ sở dữ liệu Tô Văn Nam 2009     x 60
Cơ sở dữ liệu Lê Tiến Vương 2005 NXB Thống kê   x 10
Bài tập Cơ sở dữ liệu Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc 2009 NXB KHTN&CN   x 10
14 Lập trình có cấu trúc GT lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C Nguyễn Đình Tê-Hoàng Đức Hải 2002 NXB GD   x 10
15 Tối ưu hóa Tối ưu hóa (Qui hoạch tuyến tính và rời rạc) Nguyễn Đức Nghĩa 1999 GD   x 10
Bài tập tối ưu hóa Bùi Minh Trí 2006 KH -Kỹ Thuật   x 10
16 Lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng C++ Phạm Văn Ất 1999 KH -Kỹ Thuật HN   x 10
17 Vi sử lý và hợp ngữ Kỹ thuật vi xử lý Văn Thế Minh 1997 GD   x 30
18 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Accses 2003 Nguyễn Sơn Hải 2008 NXB GTVT   x 30
19 Hệ điều hành GT Nguyên lý hệ điều hành Đặng Vũ Tùng 2005 HN   x 20
20 Mạng máy tính Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Khương Anh 2007 LĐXH   x 5
21 Phân tích và thiết kế hệ thống Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Nguyễn Văn Ba 2004 ĐHQG HN   x 10
22 Đồ án phân tích thiết kế hệ thống Giáo trình PT &TK HT thông tin Đào Kiến Quốc 2003 ĐHQG HN   x 10
23 Đồ họa máy tính GT đồ họa máy tính Nguyễn Xuân Ba 1994 ĐHBK   x 10
Kỹ thuật đồ hoạ   Lê Tấn Hùng, Huỳnh Quyết Thắng 2004 NXB Khoa học và Kỹ thuật   x 10
Demo và lập trình đồ họa  Dương Thiên Tứ 2000  NXB Thanh niên   x 10
Lập trình đồ họa = Computer Graphics Francis S. Hill; Hoàng Văn Đặng dịch 1995 NXB Trẻ   x 10
Giáo trình đồ hoạ máy tính Dương Anh Đức, Vũ Hải Quân, Lê Đình Huy 2008 NXB  Đại học Quốc gia   x 20
Đồ hoạ máy tính trong không gian hai chiều : Lý thuyết & thực hành Trần Giang Sơn 2008  NXB Khoa học và Kỹ thuật   x 10
KT đồ họa Lê Tuấn Hùng       x 15
Giáo trình đồ hoạ máy tính : Lý thuyết và bài tập có lời giải  Nguyễn Tiến, Ngô Quốc Việt 2001  NXB Thống kê   x 10
24 Xử lý ảnh GT xử lý ảnh bằng photoshop 7.0         x 15
 Nhập môn xử lý ảnh số Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thuỷ, 1999 NXB KHKT   x 10
    Nhập môn xử lý ảnh số Kương Mạnh Bá       x 5
25 Internet và công nghệ Web  Lập trình web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ liệu MySQL 5.1 tập 1,2 Phương Lan, Phạm Hữu Khang 2010 Phương Đông   x 10
26 Kỹ nghệ phần mềm  Kỹ nghệ phần mềm Lê Văn Phùng,  2010 NXB Thông tin và Truyền thông, .   x 25
Công nghệ phần mềm Lê Đức Trung, 2002 NXB KHKT   x 10
27 Bảo trì hệ thống Lắp Ráp - Sửa Chữa - Bảo Trí Các Loại Máy Tính, Máy In, Máy Scan Phạm Thanh Đường   Thời Đại   x 10
Giáo trình Điện tử căn bản Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2011     x 10
Giáo Trình Mạch Điện Tử Cơ Bản Nguyễn Văn Điềm   nxb Hà Nội   x 10
Thực Hành Sửa Chữa Thiết Bị Điện Tử Hiện Đại - Tập 1 +2  Phạm Thanh Đường   Thanh Niên   x 10
Cẩm nang sửa chữa, nâng cấp và bảo trì máy tính cá nhân Scoll Mueller   NXB Đà Nẳng.   x 10
Cẩm nang sửa chữa và nâng cấp máy tính cá nhân. Nguyễn Văn Khoa,  nhóm Licom       x 10
Giáo trình Điện tử căn bản Đại học Bách Khoa Hà Nội 2011     x 10
28 Multimedia multimedia và ứng dụng trong thực tiễn Nguyễn Thế Hùng 2003 Thống kê   x 10
29 Kỹ thuật điện tử tin học Kỹ thuật điện tử   Đỗ Xuân Thụ 1999 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 25
Tổng             0 50 1572 29 49
3 Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật ,Điện tử 1 NNLCB của CN Mác LN NNLCB của CN M LN Nguyễn Viết Thông 2010 Chính trị QG   x 197 38 31
2 Tư tưởng HCM Tư tưởng HCM Mạch Quang Thắng 2005 Chính trị QG   x 210
3 Đường lối CM  Đường lối CM  Nguyễn Viết Thông 2009 Chính trị QG   x 200
4 Pháp luật ĐC Pháp luật ĐC Nguyễn Hợp Toàn 2010 KĐ & XH   x 10
5 Chính trị  Chính trị  Lê Thế Lạng 2010 GD    x 30
6 Toán CC Toán CC Nguyễn Đình Trí 2009 GD    x 161
7 Vật lý ĐC  Vật lý ĐC  Lương Duyên Bình 2009 GD      148
8 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG   x 10
9 GDTC               
10 Nhiệt và thiết bị lạnh Kỹ thuật nhiệt Bùi Hải, Trần Thế Sơn 2003 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 15
11 Cơ sở kỹ thuật điện 1 Cơ sở kỹ thuật điện   Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh 2001 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà Nội    x 10
12 Cơ sở kỹ thuật điện 2 Cơ sở kỹ thuật điện   Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh 2001 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 10
13 Cơ khí đại cương Cơ khí đại cương Hoàng Tùng, Nguyễn Thúc Hà, Bùi văn Hạnh 2004 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 20
14 Kỹ thuật điện tử 1 Kỹ thuật điện tử  Đỗ Xuân Thụ 1999 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 25
15 Kỹ thuật điện tử 2 Kỹ thuật điện tử  Đỗ Xuân Thụ 1999 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 25
16 Vật liệu & khí cụ điện Vật liệu kỹ thuât điện Nguyễn Đình Thắng 2006 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 35
17  Toán chuyên ngành điện Phương pháp tính Tạ Văn Đĩnh 2001 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 10
18 Tin học ứng dụng điện Matlab & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động Nguyễn Phùng Quang 2005 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 10
19  Lý thuyết điều khiển tự động Lý thuyết điều khiển tự động Phạm Công Ngô 2005 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 15
20 Điện tử công suất Điện tử công suất Võ Minh Chính 2004 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 20
21 Cung cấp điện Cung cấp điện Nguyễn Xuân Phú 2007 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 46
22 Cơ sở truyền động điện Truyền động điện Bùi Quốc Khánh 2006 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 38
23 Tin học đại cương Ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal Quách Tuấn Ngọc 1998 Nhà xuất bản Giáo dục   x 15
24 Thực hành tin học đại cương Bài tập Turbo Pascal 7.0 Bùi Thế Tâm 1999 Nhà xuất bản GTVT   x 10
25 Kỹ thuật vi xử lý Kỹ thuật Vi xử lý Văn Thế Minh 1997  Nhà xuất bản giáo dục   x 10
26  Kỹ thuật đo lường Điện  Kỹ thuật đo lường Nguyễn Hữu Công 2007 NXB ĐH Quốc gia Hà nội   x 10
27 Điều khiển Logic và PLC Điều khiển lôgic và ứng dụng Nguyễn Trọng Thuần 2006 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 10
28  Tự động khống chế TĐĐ Trang bị điện - điện tử công nghiệp Vũ Quang Hồi 2003  Nhà xuất bản giáo dục   x 30
29 Trang bị điện Trang bị điện - điện tử  Máy gia công kim loại Nguyễn Mạnh Tiến 1994  Nhà xuất bản giáo dục   x 15
30 Tổng hợp hệ điện cơ Cơ sở điều khiển tự động truyền động điện Trần Thọ 2004 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 10
31 Bài tập lớn Cơ sở kỹ thuật điện Cơ sở kỹ thuật điện   Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh 2001     x 10
32 Thực hành Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử  Đỗ Xuân Thụ 1999     x 15
33 Chuyên đề vi điều khiển và đo lường              
34 Bài tập lớn Tổng hợp hệ điện cơ              
35 TT chuyên môn PLC + biến tần + hệ điện cơ              
36 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp              
37 Đồ án cung cấp điện Cung cấp điện Nguyễn Xuân Phú 2007 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 46
Thiết kế cấp điện Ngô Hồng Quang, Vũ Văn Tâm 2011 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội       
  Quản trị doanh nghiệp GT quản trị doanh nghiệp Lê Văn Tâm, Ngô Kim Thanh 2004 NXB LĐXH   x 20
38 An toàn điện Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện Nguyễn Xuân Phú  2001 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 10
Tổng             0 33 1456 38 31
4 Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 1 NNLCB của CN Mác LN NNLCB của CN M LN Nguyễn Viết Thông 2010 Chính trị QG   x 197 49 49
2 Tư tưởng HCM Tư tưởng HCM Mạch Quang Thắng 2005 Chính trị QG   x 210
3 Đường lối CM  Đường lối CM  Nguyễn Viết Thông 2009 Chính trị QG   x 200
4 Pháp luật ĐC Pháp luật ĐC Nguyễn Hợp Toàn 2010 KĐ & XH   x 10
5 Toán CC Toán CC Nguyễn Đình Trí 2009 GD    x 30
6 Vật lý ĐC  Vật lý ĐC  Lương Duyên Bình 2009 GD      161
7 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG   x 148
8 GDTC               
9 Vẽ kỹ thuật 1 Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1 Trần Hữu Quế 2004 Nhà xuất bản giáo dục   x 100
10 Cơ học lý thuyết Cơ học tập 1 Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Văn Khang, Đỗ Sanh,  2001 Nhà xuất bản giáo dục   x 50
11 Bài tập lớn VKT 1 Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1 Trần Hữu Quế 2004 Nhà xuất bản giáo dục   x 100
12 Vẽ kỹ thuật xây dựng GT vẽ xây dựng Trần Hữu Quế 2004 Nhà xuất bản giáo dục   x 10
13 Autocad Vẽ trên máy vi tính Nguyễn Đình Mãn 2009 NXB Đại học Thái Nguyên x   180
14 Sức bền vật liệu  Sức bền vật liệu tập, T1,2,3, Nguyễn Văn Vượng 1995 NXB Giáo dục    x 152
15 Vật liệu xây dựng Vật liệu Xây dựng Phùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí 1993 NXB Xây dựng, Hà Nội   x 10
    GT thí nghiệm vật liệu xây dựng Nguyêễn Cao Đức   XD   x 1
16 Cơ học đất Cơ học đất  Nguyễn Công Ngữ, Nguyễn, Văn Dũng  1998  NXB KHKT Hà Nội   x 20
    Cơ học đất  Bùi Anh Định       x 6
17 Trắc địa Trắc địa xây dựng Vũ Thăng 2005  NXB Khoa học Kỹ thuật.   x 5
    Trác địa Nguyêễn Quang Tác       x 10
18 Môi trường trong xây dựng  Môi trường trong xây dựng Lê Anh Dũng 2007  NXB Xây dựng   x 30
19 Cơ học kết cấu Cơ học kết cấu.         Lều Thọ Trình, Đỗ Văn Bình.  2008 NXB Xây      dựng, Hà Nội   x 10
    Cơ học kết cấu T1, T2 Nguyêễn Văn Phượng       x 20
20 Địa chất công trình Cơ sở địa chất công trình và địa chất thủy văn công trình  PGS.TS. Nguyễn Hồng Đức    , NXB Xây dựng.   x 10
21 Kỹ thuật điện công trình Bài giảng Kỹ thuật điện công trình xây dựng,  Bộ môn Cơ khí - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 2010  Bộ môn Cơ khí - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật x   10
22 Kết cấu thép Kết cấu thép  Đoàn Định Kiến – Nguyễn Văn Tấn – Phạm Văn Hội- Phạm Văn Tư  - Lưu Văn Tường,      , NXB   KHKT    x 10
23 Kết cấu gạch đá  Kết Cấu Gạch Đá      Hà Xuân Chuẩn 1991 NXB KHKT Hà nội   x 10
24 Cấu tạo kiến trúc  Kiến trúc  Gs.Ts.KTS. Nguyễn Đức Thiềm 2004 Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật   x 15
25 Kết cấu bê tông cốt thép  Kết cấu bê tong cốt thép  PGS. Phan Quang Minh, GS. Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống, 2010 , NXB Xây dựng    x 10
26 Tin học đại cương Ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal Quách Tuấn Ngọc 1998 Nhà xuất bản Giáo dục   x 15
27 Thực hành tin học đại cương Bài tập Turbo Pascal 7.0 Bùi Thế Tâm 1999 Nhà xuất bản GTVT   x 10
28 Đồ Án Kết cấu bê tông cốt thép  Kết cấu bê tong cốt thép  PGS. Phan Quang Minh, GS. Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống 2010 , NXB Xây dựng    x 10
    Đồ án môn học kết cấu bê tông sàn sườn toàn khối         x 20
29 Thực tập vật liệu xây dựng Vật liệu Xây dựng,    Phùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí,  1993 NXB Giáo dục,     x 17
30 Thực Tập Trắc địa Trắc địa xây dựng Vũ Thăng 2005  NXB Khoa học Kỹ thuật.   x 10
31 Thực tập địa chất công trình Cơ sở địa chất công trình và địa chất thủy văn công trình PGS.TS. Nguyễn Hồng Đức.     NXB Xây dựng.   x 10
32 Nền móng xây dựng Nền và Móng Phan Hồng Quân 2008  Nhà xuất bản giáo dục   x 10
33 Đồ án nền móng xây dựng Nền và Móng Phan Hồng Quân 2008  Nhà xuất bản giáo dục   x 10
34 Máy xây dựng Khai thác máy xây dựng                Trần Văn Tuấn-Nguyễn Văn Hùng-Nguyễn Hoài Nam  1996  Nhà xuất bản giáo dục   x 5
GT máy xây dựng     XD   x 10
35 Thực tập tay nghề công nhân   Cẩm nang của Người Xây dựng    PTS. Nguyễn Đăng Sơn, ThS. Nguyễn Văn Tố, KS. Trần Khắc Liêm 2008 NXB Xây dựng   x 10
36 Cấp thoát nước Cấp thoát nước Trần Hiếu Huệ, Trần Đức Hạ, Đỗ Hải, Ưng Quốc Dũng, Nguyễn Văn Tin     NXB Khoa học kỹ thuật   x 10
    Cấp thoát nước Nguyễn Thống       x 10
37 Kỹ thuật thi công Giáo trình kỹ thuật thi công Nguyễn Đình Hiện     Trường ĐHKTHN- NXB Xây dựng   x 10
    GT kỹ thuật thi công Nguyễn Đức Chương   XD   x 10
38 Đồ án kỹ thuật thi công Giáo trình kỹ thuật thi công Nguyễn Đình Hiện     Trường ĐHKTHN- NXB Xây dựng   x 10
39 Dự toán xây dựng  Bài giảng Dự toán xây dựng Bộ môn Cơ khí - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật,  2010 Bộ môn Cơ khí - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật  x   10
40 Tổ chức thi công Tổ chức thi công Nguyên Minh Khôi    . NXB Xây Dựng   x 20
41 Bảo hộ an toàn lao động  An toàn lao đông trong Xây dựng Phan Hồng Sáng 2008  ĐH BK Đà nẵng   x 10
42 Thực tập thí nghiệm và kiểm định công trình Sách thí nghiệm và kiểm định công trình   Hoàng Như Tầng 2006 NXB KHKT;    x 10
43 Thông gió Thông gió  Hoàng Thị Hiền, Bùi sỹ Lý 2004 NXB xây dựng Hà nội   x 10
44 Tin học ứng dụng xây dựng  Bài giảng Ứng dụng tin học trong xây dựn Khoa Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật. 2012 Khoa Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật. x   10
45 Động lực học công trình Động lực học công trình GS.TSKH Nguyễn Tiến Khiêm 2003 Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật   x 10
46 Địa chấn công trình Địa chấn học công trình Nguyễn Lê Ninh    Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật   x 10
47 Kinh tế xây dựng Gíao trình, kinh tế xây dựng Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Mai 2003 NXB Xây dựng Hà Nội   x 10
48 Chiếu sáng đô thị  PIARIC VANDEPLANQUE - Kỹ thuật chiếu sáng Người dịch Lê Văn Doanh, Đặng Văn Đào 2000  NXB KHKT, Hà Nội   x 10
49                
Tổng             4 50 2022 49 49
5 Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Giao thông 1 NNLCB của CN Mác LN NNLCB của CN M LN Nguyễn Viết Thông 2010 Chính trị QG   x 197 48 44
2 Tư tưởng HCM Tư tưởng HCM Mạch Quang Thắng 2005 Chính trị QG   x 210
4 Pháp luật ĐC Pháp luật ĐC Nguyễn Hợp Toàn 2010 KĐ & XH   x 10
5 Toán CC Toán CC Nguyễn Đình Trí 2009 GD    x 30
6 Vật lý ĐC  Vật lý ĐC  Lương Duyên Bình 2009 GD      161
7 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG   x 148
8 GDTC               
9 Vẽ kỹ thuật 1 Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1 Trần Hữu Quế 2004 Nhà xuất bản giáo dục   x 100
10 Cơ học lý thuyết Cơ học tập 1 Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Văn Khang, Đỗ Sanh,  2001 Nhà xuất bản giáo dục   x 32
11 Bài tập lớn VKT 1 Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1 Trần Hữu Quế 2004 Nhà xuất bản giáo dục   x 100
12 Vẽ kỹ thuật xây dựng   Trần Hữu Quế 2004 Nhà xuất bản giáo dục   x 100
13 Autocad Vẽ trên máy vi tính Nguyễn Đình Mãn 2009 NXB Đại học Thái Nguyên x   180
14 Sức bền vật liệu  Sức bền vật liệu tập, T1,2,3, Nguyễn Văn Vượng 1995 NXB Giáo dục    x 152
15 Vật liệu xây dựng Vật liệu Xây dựng Phùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí 1993 NXB Xây dựng, Hà Nội   x 17
16 Tin học đại cương Ngôn ngữ lập trình Pascal Quách Tuấn Ngọc 1995 Nhà xuất bản Giáo dục     15
17 Cơ học đất Cơ học đất  Nguyễn Công Ngữ, Nguyễn Văn Dũng  1998  NXB KHKT Hà Nội   x 20
18 Trắc địa Trắc địa xây dựng Vũ Thăng 2005  NXB Khoa học Kỹ thuật.   x 5
19 Môi trường trong xây dựng  Môi trường trong xây dựng   2007  NXB Xây dựng   x 10
20 Cơ học kết cấu Cơ học kết cấu.         Lều Thọ Trình, Đỗ Văn Bình.  2008 NXB Xây      dựng, Hà Nội   x 20
21 Địa chất công trình Cơ sở địa chất công trình và địa chất thủy văn công trình  PGS.TS. Nguyễn Hồng Đức    , NXB Xây dựng.   x 10
    Cơ sở địa chất học và nền móng công trình Nguyễn Uyên       x 6
22 Kỹ thuật điện công trình Bài giảng Kỹ thuật điện công trình xây dựng,  Bộ môn Cơ khí - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 2010  Bộ môn Cơ khí - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật x   10
23 Kết cấu thép Kết cấu thép  Đoàn Định Kiến – Nguyễn Văn Tấn – Phạm Văn Hội- Phạm Văn Tư  - Lưu Văn Tường,      , NXB   KHKT    x 10
24 Kết cấu gạch đá  Kết Cấu Gạch Đá      Hà Xuân Chuẩn 1991 NXB KHKT Hà nội   x 10
25 Cấu tạo kiến trúc  Kiến trúc  Gs.Ts.KTS. Nguyễn Đức Thiềm 2004 Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật   x 15
26 Kết cấu bê tông cốt thép  Kết cấu bê tong cốt thép  PGS. Phan Quang Minh, GS. Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống, 2010 , NXB Xây dựng    x 10
27 Đồ Án Kết cấu bê tông cốt thép  Kết cấu bê tong cốt thép  PGS. Phan Quang Minh, GS. Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống 2010 , NXB Xây dựng    x 10
28 Thực tập vật liệu xây dựng Vật liệu Xây dựng,    Phùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí,  1993 NXB Giáo dục,     x 5
29 Thực Tập Trắc địa Trắc địa xây dựng Vũ Thăng 2005  NXB Khoa học Kỹ thuật.   x 5
30 Thực tập địa chất công trình Cơ sở địa chất công trình và địa chất thủy văn công trình PGS.TS. Nguyễn Hồng Đức.     NXB Xây dựng.   x 10
31 Nền móng xây dựng Nền và Móng Phan Hồng Quân 2008  Nhà xuất bản giáo dục   x 10
32 Đồ án nền móng xây dựng Nền và Móng Phan Hồng Quân 2008  Nhà xuất bản giáo dục   x 10
33 Máy xây dựng Khai thác máy xây dựng                Trần Văn Tuấn-Nguyễn Văn Hùng-Nguyễn Hoài Nam  1996  Nhà xuất bản giáo dục   x 10
34 Thực tập tay nghề công nhân   Cẩm nang của Người Xây dựng    PTS. Nguyễn Đăng Sơn, ThS. Nguyễn Văn Tố, KS. Trần Khắc Liêm 2008 NXB Xây dựng   x 10
35 Cấp thoát nước Cấp thoát nước Trần Hiếu Huệ, Trần Đức Hạ, Đỗ Hải, Ưng Quốc Dũng, Nguyễn Văn Tin     NXB Khoa học kỹ thuật   x 10
36 Kỹ thuật thi công Giáo trình kỹ thuật thi công Nguyễn Đình Hiện     Trường ĐHKTHN- NXB Xây dựng   x 10
37 Đồ án kỹ thuật thi công Giáo trình kỹ thuật thi công Nguyễn Đình Hiện     Trường ĐHKTHN- NXB Xây dựng   x 10
38 Dự toán xây dựng  Bài giảng Dự toán xây dựng Bộ môn Cơ khí - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật,  2010 Bộ môn Cơ khí - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật  x   10
39 Tổ chức thi công Tổ chức thi công Nguyên Minh Khôi    . NXB Xây Dựng   x 18
40 Bảo hộ an toàn lao động  An toàn lao đông trong Xây dựng Phan Hồng Sáng 2008  ĐH BK Đà nẵng   x 10
41 Thực tập thí nghiệm và kiểm định công trình Sách thí nghiệm và kiểm định công trình   Hoàng Như Tầng 2006 NXB KHKT;    x 10
42 Thông gió Thông gió  Hoàng Thị Hiền, Bùi sỹ Lý 2004 NXB xây dựng Hà nội   x 10
43 Tin học ứng dụng xây dựng  Bài giảng Ứng dụng tin học trong xây dựn Khoa Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật. 2012 Khoa Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.   x 10
44 Động lực học công trình Động lực học công trình GS.TSKH Nguyễn Tiến Khiêm 2003 Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật   x 10
45 Địa chấn công trình Địa chấn học công trình Nguyễn Lê Ninh    Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật   x 10
46 Kinh tế xây dựng Gíao trình, kinh tế xây dựng Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Mai 2003 NXB Xây dựng Hà Nội   x 10
47 Chiếu sáng đô thị  PIARIC VANDEPLANQUE - Kỹ thuật chiếu sáng Người dịch Lê Văn Doanh, Đặng Văn Đào 2000  NXB KHKT, Hà Nội   x 10
48 Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp              
Tổng             3 42 1986 48 44
6 Cao đẳng
Kế toán
tổng hợp
1 NNLCB của CN Mác LN NNLCB của CN M LN Nguyễn Viết Thông 2010 Chính trị QG   x 197 48 46
2 Tư tưởng HCM Tư tưởng HCM Mạch Quang Thắng 2005 Chính trị QG   x 210
3 Đường lối CM  Đường lối CM  Nguyễn Viết Thông 2009 Chính trị QG   x 200
4 Pháp luật ĐC Pháp luật ĐC Nguyễn Hợp Toàn 2010 KĐ & XH   x 10
5 Chính trị  Chính trị  Lê Thế Lạng 2010 GD    x 30
6 Toán CC Toán CC Nguyễn Đình Trí 2009 GD    x 161
7 Lý thuyết XS và TK toán Lý thuyết XS và TK toán Đào Hữu Hồ 2009 ĐHQG   x 10
8 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG   x 10
9 GDTC               
10 Tin học Đại cương Tin học đại cương  Bùi Thế Tâm 2005 Nhà xuất bản
khoa học và
kỹ thuật
  x 25
11 Thực hành Tin học đại cương Tự học Excel 2003 Phạm Vĩnh Hưng 2008 NXB Lao động   x 10
12 Pháp luật đại cương Pháp luật ĐC   2010 KĐ & XH   x 30
13 Giáo dục thể chất Theo quy định của Bô GD&ĐT            
14 Giáo dục quốc phòng Theo chương trình riêng            
15 Kinh tế Vi mô Giáo trình Kinh tế vi mô Bộ GD & ĐT 2007  Bộ GD & ĐT   x 30
16 Kinh tế Vĩ mô Giáo trình Kinh tế vĩ mô Bộ GD & ĐT 2007  Bộ GD & ĐT   x 50
17 Marketing căn bản Marketing căn bản   PGS.TS Trần Minh Đạo    NXB giáo dục   x 45
18 Luật Kinh tế Luật Kinh Tế TS. Nguyễn Hợp Toàn 2007 NXB ĐH KTQD   x 80
19 Kinh tế Lượng Giáo trình Kinh tế lượng Nguyễn Quang Dong, 2008  NXB thống kê Hà Nội,    x 45
20 Thực hành Kinh tế lượng Giáo trình hướng dẫn thực hành Kinh tế lượng với phần mềm Eview  Nguyễn Quang Dong, 2008  NXB ĐHKTQD   x 10
21 Lịch sử các học thuyết kinh tế Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế PGS TS Trần Bình Trọng 2003  NxbKTQD,   x 49
22 Toán Kinh tế Giáo trình Toán kinh tế PGS TS Ngô Văn Thứ 2006 NXB Thống kê   x 10
23 Tin học Ứng dụng  Giáo trình Ứng dụng MS.Excel trong kinh tế – Đại học Fulbright TP HCM  Đinh Cảnh Thạc, Trần Thanh Thái, Trần Thanh Phong 2009     x 10
24 Thực hành Tin học ứng dụng  Giáo trình Ứng dụng MS.Excel trong kinh tế – Đại học Fulbright TP HCM  Đinh Cảnh Thạc, Trần Thanh Thái, Trần Thanh Phong 2009     x 10
25 Nguyên lý Thống kê kinh tế Giáo trình Lý thuyết thống kê Kinh tế  PGS TS Ngô Thị Thuận 2009 Nxb Thống kê,   x 10
26 Tài chính – Tín dụng Tài chính tín dụng TS Lê Thẩm Dương 2012 Học viện Tài chính   x 10
27 Quản trị học Quản trị học   Nguyễn Thị Liên Diệp   NXB ĐH KTQD   x 50
28 Nguyên lý Kế toán Giáo trình nguyên lý kế toán1 PGS. TS Võ Văn Nhị 2012  NXB Tài chính   x 10
29 Kế toán Tài chính 1 Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp PGS.TS Nguyễn Thị Loan.   2012 Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân   x 20
30 Kế toán quản trị Giáo trình kế toán quản trị PGS TS Nguyễn Ngọc Quang 2011 NXB Đại học kinh tế quốc dân.    x 15
31 Kiểm toán căn bản Giáo trình  kiểm toán căn bản GS TS Vương Đinh Huệ 2002 NXB Tài chính,   x 15
32 Kế toán tài chính 2 Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp  PGS.TS Nguyễn Thị Loan. 2010   Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân,   x 10
33 Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp Bùi Ngọc Toan, Bùi Quang Phương 2006 NXB Tài chính,   x 10
34 Tổ chức công tác kế toán  Hướng dẫn thực hành kế toán DN ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, lập, đọc phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp PGS. TS Võ Văn Nhị 2008  NXB Tài chính   x 20
35 Nghiệp vụ Ngân hàng Nghiệp vụ ngân hàng trung ương Nguyễn Minh Châu 2008  Học viện tài chính,   x 20
36 Thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán  PGS.TS Lê Hoàng Nga 2010  HV Ngân hàng   x 10
37 Thống kê doanh nghiệp Giáo trình Thống kê doanh nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân 2011 ĐH Kinh tế quốc dân   x 10
38 Phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích HĐKD   PGS.TS. Phạm Thị Gái 2010 NXB Thống kê   x 20
    GT phân tích hoạt động kinh doanh Ngô Xuân Hoàng 2013     x 270
39 Kế toán hành chính sự nghiệp  Kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp  Trần Văn Hoài 2011  NXB Thống kê   x 10
40 Thực hành Kế toán máy  Giáo trình kế toán máy Công ty cổ phần Mysa 2012     x 33
41 Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp  Phạm Văn Liên 2011  Nhà xuất bản tài chính   x 10
    Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ         x 10
42 Kế toán ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc  Chế độ ké toán NS & NVKB  Huỳnh Quốc Phi 2008  NXB Thống Kê   x 10
43 Soạn thảo văn bản và hợp đồng kinh tế Soạn thảo văn bản Nguyễn Thị Minh Hội 2004 NXB  Xây dựng   x 10
44 Thuế  Giáo trình Thuế  Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu 2008 HV Tài chính   x 10
    GT lý thuyết thuế Đỗ Đức Minh       x 10
45 Kiểm toán nội bộ GT Kế toán ngân sách nhà nước và kho bạc nhà nước   2008 NXB Thống kê   x 10
46 Kế toán ngân sách Xã phường Hướng dẫn thực hành kế toán ngân sách xã phường   2001 NXB Thống kê   x 10
47 Thực tập nghề nghiệp Có hướng dẫn riêng            
48 Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp Có hướng dẫn riêng            
Tổng             0 46 1855 48 46
7 Cao đẳng
Kế toán - Kiểm toán
1 NNLCB của CN Mác LN NNLCB của CN M LN Nguyễn Viết Thông 2010 Chính trị QG   x 197 47 42
2 Tư tưởng HCM Tư tưởng HCM Mạch Quang Thắng 2005 Chính trị QG   x 210
3 Đường lối CM  Đường lối CM  Nguyễn Viết Thông 2009 Chính trị QG   x 200
4 Pháp luật ĐC Pháp luật ĐC Nguyễn Hợp Toàn 2010 KĐ & XH   x 10
5 Chính trị  Chính trị  Lê Thế Lạng 2010 GD    x 30
6 Toán CC Toán CC Nguyễn Đình Trí 2009 GD    x 161
7 Lý thuyết XS và TK toán Lý thuyết XS và TK toán Đào Hữu Hồ 2009 ĐHQG   x 10
8 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG   x 10
9 GDTC               
10 Tin học Đại cương Tin học đại cương  Bùi Thế Tâm 2005 Nhà xuất bản
khoa học và
kỹ thuật
  x 25
11 Thực hành Tin học đại cương Tự học Excel 2003 Phạm Vĩnh Hưng 2008 NXB Lao động,   x 10
12 Pháp luật đại cương Pháp luật ĐC   2010 KĐ & XH   x 30
13 Giáo dục thể chất              
14 Giáo dục quốc phòng              
15 Kinh tế Vi mô Giáo trình Kinh tế vi mô Bộ GD & ĐT 2007  Bộ GD & ĐT   x 30
16 Kinh tế Vĩ mô Giáo trình Kinh tế vĩ mô Bộ GD & ĐT 2007  Bộ GD & ĐT   x 50
17 Marketing căn bản GT Marketing căn bản Ngô Xuân Hoàng (cb), Hồ Thị Thanh Phương, Lê T. Bích Ngọc, Trần T. Tuyết Nhung 2015 NXB. Đại học Thái Nguyên   x 155
Marketing căn bản   PGS.TS Trần Minh Đạo    NXB giáo dục   x 45
18 Luật Kinh tế Luật Kinh Tế TS. Nguyễn Hợp Toàn 2007 NXB ĐH KTQD   x 80
19 Kinh tế Lượng Giáo trình Kinh tế lượng Nguyễn Quang Dong, 2008  NXB thống kê Hà Nội,    x 45
20 Thực hành Kinh tế lượng Giáo trình hướng dẫn thực hành Kinh tế lượng với phần mềm Eview  Nguyễn Quang Dong, 2008  NXB thống kê Hà Nội,    x 10
21 Lịch sử các học thuyết kinh tế Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế PGS TS Trần Bình Trọng 2003  NxbKTQD,   x 49
22 Toán Kinh tế Giáo trình Toán kinh tế PGS TS Ngô Văn Thứ 2006 NXB Thống kê   x 10
23 Tin học Ứng dụng  Giáo trình Ứng dụng MS.Excel trong kinh tế – Đại học Fulbright TP HCM  Đinh Cảnh Thạc, Trần Thanh Thái, Trần Thanh Phong 2009     x 10
24 Thực hành Tin học ứng dụng  Giáo trình Ứng dụng MS.Excel trong kinh tế – Đại học Fulbright TP HCM  Đinh Cảnh Thạc, Trần Thanh Thái, Trần Thanh Phong 2009     x 10
25 Nguyên lý Thống kê kinh tế Giáo trình Lý thuyết thống kê Kinh tế  PGS TS Ngô Thị Thuận 2009 Nxb Thống kê,   x 10
26 Tài chính – Tín dụng Tài chính tín dụng,  TS Lê Thẩm Dương 2012 Học viện Tài chính   x 10
27 Quản trị học Quản trị học    Nguyễn Thị Liên Diệp 2009 NXB ĐH KTQD   x 50
28 Nguyên lý Kế toán Giáo trình nguyên lý kế toán1  PGS. TS Võ Văn Nhị  năm 2012  NXB Tài chính   x 10
29 Kế toán Tài chính 1 Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp  PGS.TS Nguyễn Thị Loan.    năm 2012 Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân,   x 20
30 Kế toán quản trị Giáo trình kế toán quản trị  PGS TS Nguyễn Ngọc Quang  năm 2011 NXB Đại học kinh tế quốc dân.    x 15
31 Kiểm toán căn bản Giáo trình  kiểm toán căn bản  GS TS Vương Đinh Huệ 2002 NXB Tài chính,   x 15
32 Kế toán tài chính 2 Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp  PGS.TS Nguyễn Thị Loan. 2009   Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân,   x 10
33 Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp  Bùi Ngọc Toan, Bùi Quang Phương 2006 NXB Tài chính,   x 10
34 Kiểm toán báo cáo tài chính Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính   Đậu Ngọc Châu, Nguyễn Viết Lợi, Lưu Đức Tuyên 2008 NXB  tài chính   x 10
35 Kiểm toán hoạt động Giáo trình kiểm toán hoạt động Tác giả Nguyễn Quang Quynh, Đinh Trọng Hạnh, Mai Vinh 2009 NXB Đại học Kinh tế quốc dân năm    x 10
36 Phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích HĐKD   PGS.TS. Phạm Thị Gái 2006 NXB Thống kê   x 20
37 Kế toán hành chính sự nghiệp Kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp  Trần Văn Hoài 2011  NXB Thống Kê,   x 10
38 TH Kế toán máy Giáo trình kế toán máy. Công ty cổ phần Mysa. 2012     x 33
39 Tổ chức công tác kế toán  Hướng dẫn thực hành kế toán DN ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, lập, đọc phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. PGS. TS Võ Văn Nhị 2008  NXB Tài chính   x 20
40 Kiểm toán nội bộ Kiểm toán nội bộ   Học viện Ngân hàng 2008  NXB Thống Kê,   x 10
41 Thuế  Giáo trình Thuế  Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu 2008 HV Tài chính   x 10
42 Soạn thảo văn bản và hợp đồng kinh tế Soạn thảo văn bản Nguyễn Thị Minh Hội 2004 NXB  Xây dựng   x 10
43 Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa     Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp  Phạm Văn Liên 2011  Nhà xuất bản tài chính   x 10
44 Nghiệp vụ Ngân hàng Giáo trình: Nghiệp vụ ngân hàng  PGS.TS Mai Văn Bạn 2010 HV Ngân hàng   x 10
45 Thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán PGS.TS Lê Hoàng Nga 2010 HV Ngân hàng   x 10
46 Thực tập nghề nghiệp Có hướng dẫn riêng            
47 Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp Có hướng dẫn riêng            
Tổng             0 43 1700 47 42
8 Cao đẳng
Quản trị Kinh doanh
1 NNLCB của CN Mác LN NNLCB của CN M LN Nguyễn Viết Thông 2010 Chính trị QG   x 197 47 45
2 Tư tưởng HCM Tư tưởng HCM Mạch Quang Thắng 2005 Chính trị QG   x 210
3 Đường lối CM  Đường lối CM  Nguyễn Viết Thông 2009 Chính trị QG   x 200
4 Pháp luật ĐC Pháp luật ĐC Nguyễn Hợp Toàn 2010 KĐ & XH   x 10
5 Chính trị  Chính trị  Lê Thế Lạng 2010 GD    x 30
6 Toán CC Toán CC Nguyễn Đình Trí 2009 GD    x 161
7 Lý thuyết XS và TK toán Lý thuyết XS và TK toán Đào Hữu Hồ 2009 ĐHQG   x 10
8 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG   x 10
9 GDTC               
10 Tin học Đại cương Tin học đại cương  Bùi Thế Tâm 2005 Nhà xuất bản
khoa học và
kỹ thuật
  x 25
11 Thực hành Tin học đại cương Tự học Excel 2003 Phạm Vĩnh Hưng 2008 NXB Lao động,   x 10
12 Pháp luật đại cương Pháp luật ĐC   2010 KĐ & XH   x 30
13 Giáo dục thể chất Theo quy định của Bô GD&ĐT            
14 Giáo dục quốc phòng Theo chương trình riêng            
15 Kinh tế Vi mô Giáo trình Kinh tế vi mô Bộ GD & ĐT 2007  Bộ GD & ĐT   x 30
16 Kinh tế Vĩ mô Giáo trình Kinh tế vĩ mô Bộ GD & ĐT 2007  Bộ GD & ĐT   x 50
17 Marketing căn bản Marketing căn bản PGS.TS Trần Minh Đạo 2009 NXB Giáo Dục   x 45
18 Luật Kinh tế Luật Kinh Tế TS. Nguyễn Hợp Toàn 2007 NXB ĐH KTQD   x 80
19 Kinh tế Lượng Kinh Tế  Lượng Nguyễn Quang Dong 2008 NXB Thống kê   x 45
20 Thực hành Kinh Tế Lượng Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng Nguyễn Quang Dong 2009 NXB ĐH KTQD   x 10
21 Lịch sử các học thuyết kinh tế Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế PGS TS Trần Bình Trọng 2003  NxbKTQD,   x 80
22 Toán kinh tế Giáo trình Toán kinh tế PGS TS Ngô Văn Thứ 2006 NXB Thống kê   x 35
23 Tin học ứng dụng Giáo trình Ứng dụng MS.Excel trong kinh tế – Đại học Fulbright TP HCM  Đinh Cảnh Thạc, Trần Thanh Thái, Trần Thanh Phong 2009   x x 10
24 Thực hành Tin học ứng dụng Giáo trình Ứng dụng MS.Excel trong kinh tế – Đại học Fulbright TP HCM  Đinh Cảnh Thạc, Trần Thanh Thái, Trần Thanh Phong 2009   x x 10
25 Nguyên lý thống kê kinh tế Giáo trình Lý thuyết thống kê Kinh tế  PGS TS Ngô Thị Thuận 2009 Nxb Thống kê,   x 50
26 Tài chính - tín dụng Tài chính tín dụng TS Lê Thẩm Dương 2012 Học viện Tài chính   x 10
27 Quản trị học Quản trị học Nguyễn Thị Liên Diệp 2008 NXB ĐH KTQD   x 10
28 Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán TS Đoàn Quang Thiện 2011 NXB Tài chính   x 50
29 Quản lý nhà nước về kinh tế Quản lý nhà nước về kinh tế GS.TS Đỗ Hoàng Toàn, PGS.TS Mai Văn Bửu 2009 NXB ĐH KTQD   x 25
30 Quản lý hành chính văn phòng Quản lý hành chính văn phòng Nguyễn Hữu Thân 2008 NXB Thống kê   x 10
31 Phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh PGS.TS Phạm Thị Gái 2009 NXB Thống kê   x 20
32 Quản trị tài chính Quản trị tài chính TS. Nguyễn Thanh Liêm, TS Nguyễn Thị Mỹ Hương 2009 NXB Thống kê   x 10
33 Kế toán quản trị Kế toán quản trị PGS TS Nguyễn Quang Ngọc 2008 NXB ĐH KTQD   x 15
34 Tâm lý học quản trị kinh doanh Tâm lý học quản trị kinh doanh TS. Thái Trí Dũng 2008 NXB Thống kê   x 20
35 Phân tích và quản lý dự án Lập và phân tích dự án Nguyễn Bạch Nguyệt 2008 NXB Thống kê   x 30
36 Quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp Ngô Trần Ánh 2007 Đại học Bách Khoa   x 10
37 Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực Nguyễn Văn Điểm  2010 NXB ĐH KTQD   x 30
38 Thống kê doanh nghiệp Thống kê doanh nghiệp     NXB ĐH KTQD   x 10
39 Quản trị sản xuất Quản trị sản xuất và tác nghiệp Trương Đức Lực, Nguyễn Đình Trung 2009 NXB ĐH KTQD   x 20
40 Quản trị chất lượng Quản trị chất lượng trong các tổ chức GS. TS Nguyễn Đình Phan 2008 NXB Lao động xã hội   x 10
41 Quản trị Marketing Quản trị Marketing Philip Kotler 2009 NXB Thống kê   x 5
    Quản trị Marketing Trương Đình Chiến       x 20
42 Quản trị chiến lược Quản trị chiến lược PGS.TS Ngô Kim Thanh 2008 NXB ĐH KTQD   x 30
43 Soạn thảo văn bản và hợp đồng kinh tế Soạn thảo văn bản Nguyễn Thị Minh Hội 2004 NXB  Xây dựng   x 10
44 Thương mại điện tử Thương mại điện tử Thái bình sơn, Thái Thanh Tùng 2007 NXB Thông Tin và Truyền thông   x 10
45 Giao tiếp kinh doanh Giao tiếp kinh doanh TS. Hà Khánh Giao. Ths. Phạm Thị Trúc Ly, Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Giang 2008 NXB Lao động xã hội   x 10
46 Thực tập nghề nghiệp Có hướng dẫn riêng            
47 Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp Có hướng dẫn riêng            
Tổng             2 43 1703 47 45
9 Cao đẳng
Quản lý
Xây dựng
1 NNLCB của CN Mác LN NNLCB của CN M LN Nguyễn Viết Thông 2010 Chính trị QG   x 197 51 48
2 Tư tưởng HCM Tư tưởng HCM Mạch Quang Thắng 2005 Chính trị QG   x 210
3 Đường lối CM  Đường lối CM  Nguyễn Viết Thông 2009 Chính trị QG   x 200
4 Pháp luật ĐC Pháp luật ĐC Nguyễn Hợp Toàn 2010 KĐ & XH   x 10
5 Chính trị  Chính trị  Lê Thế Lạng 2010 GD    x 30
6 Toán CC Toán CC Nguyễn Đình Trí 2009 GD    x 161
7 Lý thuyết XS và TK toán Lý thuyết XS và TK toán Đào Hữu Hồ 2009 ĐHQG   x 10
8 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG   x 10
9 GDTC               
10 Tin học Đại cương Tin học đại cương,  Bùi Thế Tâm 2005 Nhà xuất bản
khoa học và
kỹ thuật
  x 25
11 Thực hành Tin học đại cương Tự học Excel 2003,   Phạm Vĩnh Hưng 2008 NXB Lao động,   x 10
12 Pháp luật đại cương Pháp luật ĐC   2010 KĐ & XH   x 30
13 Giáo dục thể chất Theo quy định của Bô GD&ĐT            
14 Giáo dục quốc phòng Theo chương trình riêng            
15 Kinh tế Vi mô Giáo trình kinh tế vi mô Bộ GD & ĐT 2007  Bộ GD & ĐT   x 30
16 Kinh tế Vĩ mô Kinh tế học vĩ mô Bộ GD & ĐT 2007  Bộ GD & ĐT   x 50
17 Marketing căn bản Marketing căn bản PGS.TS Trần Minh Đạo 2009 NXB Giáo Dục   x 45
18 Luật Kinh tế Luật Kinh Tế TS. Nguyễn Hợp Toàn 2007 NXB ĐH KTQD   x 80
19 Kinh tế Lượng Kinh Tế  Lượng Nguyễn Quang Dong 2008 NXB Thống kê   x 45
20 Thực hành Kinh Tế Lượng Giáo trình hướng dẫn thực hành Kinh tế lượng với phần mềm Eview Nguyễn Quang Dong 2009 NXB ĐH KTQD   x 10
21 Lịch sử các học thuyết kinh tế Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế,  PGS TS Trần Bình Trọng 2003  NxbKTQD,   x 80
22 Toán kinh tế Giáo trình Toán kinh tế PGS TS Ngô Văn Thứ 2006 NXB Thống kê   x 10
23 Tin học ứng dụng Giáo trình Ứng dụng MS.Excel trong kinh tế –Đại học Fulbright TP HCM  Đinh Cảnh Thạc, Trần Thanh Thái, Trần Thanh Phong 2009     x 10
24 Thực hành Tin học ứng dụng Giáo trình Ứng dụng MS.Excel trong kinh tế –Đại học Fulbright TP HCM  Đinh Cảnh Thạc, Trần Thanh Thái, Trần Thanh Phong 2009     x 10
25 Nguyên lý Thống kê kinh tế  Giáo trình Lý thuyết thống kê Kinh tế  PGS TS Ngô Thị Thuận 2009 Nxb Thống kê,   x 10
26 Tài chính - tín dụng Tài chính tín dụng,  TS Lê Thẩm Dương 2012 Học viện Tài chính   x 10
27 Quản trị học Quản trị học Nguyễn Thị Liên Diệp 2008 NXB ĐH KTQD   x 50
28 Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán TS Đoàn Quang Thiệu 2011 NXB Tài chính   x 10
29 Định mức Xây dựng Định mức Xây dựng Nguyễn Bá Vỵ, Bùi  Văn  Yêm 2007 NXB Xây dựng   x 15
    Định mức Vật tư trong XD         x 10
30 Kinh tế xây dựng Kinh tế xây dựng  TS. Đinh Văn Khiên 2009 Nhà xuất bản Xây dựng - Bộ Xây dựng   x 10
31 Thống kê Xây dựng Thống kê xây dựng cơ bản ĐH Kinh tế Quốc dân 2011 Nhà xuất bản Xây dựng - Bộ Xây dựng   x 10
32 Tổ chức Xây dựng Tổ chức xây dựng  Đại học Xây dựng 2011 Nhà xuất bản Xây dựng - Bộ Xây dựng   x 10
33 Dự toán Xây dựng Dự toán xây dựng Bộ xây dựng 2011 Nhà xuất bản Xây dựng - Bộ Xây dựng   x 15
34 Thực hành Dự toán xây dựng Dự toán xây dựng  Bộ xây dựng 2011 Nhà xuất bản Xây dựng - Bộ Xây dựng   x 15
35 Vẽ kỹ thuật 1 Vẽ kỹ thuật Xây dựng, tập 1   2010 NXB Giáo dục   x 10
36 Thực hành Auto CAD Vẽ trên máy vi tính TS. Nguyễn Đình Mãn 2009 NXB Đại học Thái Nguyên x   180
37 Vật liệu xây dựng Giáo trình vật liệu xây dựng   2009 Nhà xuất bản Xây dựng - Bộ Xây dựng   x 20
38 Phân tích và Quản lý dự án đầu tư Lập và phân tích dự án Nguyễn Bạch Nguyệt 2000 NXB Thống kê   x 30
39 Thuế  Giáo trình Thuế  Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu 2008 HV Tài chính   x 10
40 Quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp  Ngô Trần Ánh 2009 NXB Thống kê   x 10
41 Phân tích hoạt động Kinh doanh Phân tích HĐKD  PGS.TS. Phạm Thị Gái 2009 NXB Thống kê   x 20
42 Kết cấu Bê tông cốt thép Kết cấu bê tông cốt thép PGS. Phan Quang Minh, GS. Ngô Thế Phong 2010 Nhà xuất bản Xây dựng - Bộ Xây dựng   x 10
    Tính kết cấu bê tông cốt thép Bùi Quang Trường       x 5
43 Kỹ thuật điện công trình  Kỹ thuật điện Đặng Văn Đào; Lê Văn Doanh 2002  Nhà xuất bản
KHKT
  x 140
44 Kinh tế phát triển  GT Kinh tế phát triển PGS TS Vũ Thị Ngọc Phùng  2008 NXB Lao động
xã hội
  x 20
45 Kinh tế môi trường GT Kinh tế môi trường PGS.TS Hoàng Xuân Cơ 2005 NXB Giáo dục   x 20
46 Soạn thảo văn bản và Hợp đồng Kinh tế Soạn thảo văn bản Nguyễn Thị Minh Hội 2004 NXB  Xây dựng   x 10
47 Kinh tế công cộng GT Kinh tế công cộng  TS Phạm Văn Hân, ThS.Vũ Cường 2008  Nhà xuất bản ĐH KTQD   x 10
48 Quản lý Nhà nước về kinh tế Quản lý Nhà nước về kinh tế GS.TS Đỗ Hoàng Toàn, PGS. TS. Mai Văn Bửu 2009 NXB ĐH
KTQD
  x 25
49 Kỹ thuật điện công trình Kỹ thuật điện Đặng Văn Đào 2000 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 10
50 Thực tập nghề nghiệp Có hướng dẫn riêng            
51 Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp Có hướng dẫn riêng            
Tổng             1 47 1958 51 48
10 Cao đẳng
Tài chính Ngân hàng
1 NNLCB của CN Mác LN NNLCB của CN M LN Nguyễn Viết Thông 2010 Chính trị QG   x 197 48 44
2 Tư tưởng HCM Tư tưởng HCM Mạch Quang Thắng 2005 Chính trị QG   x 210
3 Đường lối CM  Đường lối CM  Nguyễn Viết Thông 2009 Chính trị QG   x 200
4 Pháp luật ĐC Pháp luật ĐC Nguyễn Hợp Toàn 2010 KĐ & XH   x 10
5 Chính trị  Chính trị  Lê Thế Lạng 2010 GD    x 30
6 Toán CC Toán CC Nguyễn Đình Trí 2009 GD    x 161
7 Lý thuyết XS và TK toán Lý thuyết XS và TK toán Đào Hữu Hồ 2009 ĐHQG   x 10
8 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG   x 10
9 GDTC               
10 Tin học Đại cương Tin học đại cương,  Bùi Thế Tâm 2005 Nhà xuất bản
khoa học và
kỹ thuật
  x 25
11 Thực hành Tin học đại cương Tự học Excel 2003,   Phạm Vĩnh Hưng 2008 NXB Lao động,   x 10
12 Pháp luật đại cương Pháp luật ĐC   2010 KĐ & XH   x 30
13 Giáo dục thể chất Theo quy định của Bô GD&ĐT            
14 Giáo dục quốc phòng Theo chương trình riêng            
15 Kinh tế Vi mô Giáo trình Kinh tế vi mô Bộ GD & ĐT 2007  Bộ GD & ĐT   x 30
16 Kinh tế Vĩ mô Giáo trình Kinh tế vĩ mô Bộ GD & ĐT 2007  Bộ GD & ĐT   x 50
17 Marketing căn bản Marketing căn bản   PGS.TS Trần Minh Đạo    NXB giáo dục   x 45
18 Luật Kinh tế Luật Kinh Tế TS. Nguyễn Hợp Toàn 2007 NXB ĐH KTQD   x 80
19 Kinh tế Lượng Giáo trình Kinh tế lượng,  Nguyễn Quang Dong, 2008  NXB thống kê Hà Nội,    x 45
20 Thực hành Kinh tế lượng Giáo trình hướng dẫn thực hành Kinh tế lượng với phần mềm Eview  Nguyễn Quang Dong, 2008  NXB thống kê Hà Nội,    x 10
21 Lịch sử các học thuyết kinh tế Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế,  PGS TS Trần Bình Trọng 2003  NxbKTQD,   x 49
22 Toán Kinh tế Giáo trình Toán kinh tế PGS TS Ngô Văn Thứ 2006 NXB Thống kê   x 10
23 Tin học Ứng dụng  Giáo trình Ứng dụng MS.Excel trong kinh tế –Đại học Fulbright TP HCM  Đinh Cảnh Thạc, Trần Thanh Thái, Trần Thanh Phong 2009     x 10
24 Thực hành Tin học ứng dụng  Giáo trình Ứng dụng MS.Excel trong kinh tế –Đại học Fulbright TP HCM  Đinh Cảnh Thạc, Trần Thanh Thái, Trần Thanh Phong 2009     x 10
25 Nguyên lý Thống kê kinh tế Giáo trình Lý thuyết thống kê Kinh tế  PGS TS Ngô Thị Thuận 2009 Nxb Thống kê,   x 10
26 Tài chính – Tín dụng Tài chính tín dụng,  TS Lê Thẩm Dương 2012 Học viện Tài chính   x 10
27 Quản trị học Quản trị học    Nguyễn Thị Liên Diệp   NXB ĐH KTQD   x 50
28 Nguyên lý Kế toán Giáo trình nguyên lý kế toán1.  PGS. TS Võ Văn Nhị 2012  NXB Tài chính   x 10
29 Tiền tệ ngân hàng Giáo trình Tiền tệ Ngân hàng TS Tô Kim Ngọc 2010 HV Ngân hàng   x 50
30 Tài chính công Tài chính công  PGS TS Sử Đình Thành 2010 HV Ngân hàng   x 10
    GT quản lý tài chính công Dương Văn Chinh       x 50
    GT quản lý tài chính công Phạm Văn Khoan       x 50
31 Kế toán Tài chính 1  Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp.   PGS.TS Nguyễn Thị Loan.   2012 Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân,   x 20
32 Kiểm toán căn bản Giáo trình  kiểm toán căn bản  GS TS Vương Đinh Huệ 2002 NXB Tài chính,   x 15
33 Kế toán quản trị Giáo trình kế toán quản trị.  PGS TS Nguyễn Ngọc Quang 2011 NXB Đại học kinh tế quốc dân.    x 15
34 Thuế  Giáo trình Thuế  Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu 2008 HV Tài chính   x 10
35 Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp  Bùi Ngọc Toan, Bùi Quang Phương 2006 NXB Tài chính,   x 10
36 Kiểm toán nội bộ ngân hàng Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TS Ngô Minh Châu 2008 ĐH Ngân hàng TPHCM   x 10
37 Quản trị ngân hàng Quản trị Ngân hàng Thương Mại  PGS TS Phan THị Thu Hà 2009 GTVT   x 10
    GT Quản trị Ngân hàng Thương Mại  Nguyễn Thị Mùi       x 50
38 Kế toán ngân hàng Kế toán Ngân hàng Nguyễn Thị Hồng Yến  2011 HV Ngân hàng   x 50
    GT Kế toán ngân hàng thương mại Nguyễn Văn Lộc       x 50
    Kế toán ngân hàng Trương Thị Hồng       x 10
39 Thuê mua tài chính Thuê mua tài chính Bộ GD&ĐT 2003 Bộ GD&ĐT   x 10
40 Thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán  PGS.TS Lê Hoàng Nga 2010 HV Ngân hàng   x 10
41 Tín dụng và các dich vụ ngân hàng Tín dụng và các dịch vụ ngân hàng TS Hồ Diệu  2010 HV Ngân hàng   x 10
42 Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại Nghiệp vụ ngân hàng thương mại TS Nguyễn Minh Kiều 2008  Học viện tài chính,   x 60
43 Nghiệp vụ Ngân hàng Trung Ương Nghiệp vụ ngân hàng trung ương  Nguyễn Minh Châu 2008  Học viện tài chính,   x 20
44 Phân tích và quản lý dự án đầu tư Lập và phân tích dự án Nguyễn Bạch Nguyệt 2000 NXB Thống kê   x 30
45 Thực hành Kế toán máy   Giáo trình kế toán máy. Công ty cổ phần Mysa. 2012     x 33
46 Tài chính Quốc tế  Tài chính Quốc tế  PGS TS Nguyễn Văn Tiến 2010 HV Ngân hàng   x 50
47 Thực tập nghề nghiệp Có hướng dẫn riêng            
48 Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp Có hướng dẫn riêng            
Tổng             0 48 1945 48 44
11 Cao đẳng Khoa học cây trồng 1 NNLCB của CN Mác LN NNLCB của CN M LN Nguyễn Viết Thông 2010 Chính trị QG   x 197 32 31
2 Tư tưởng HCM Tư tưởng HCM Mạch Quang Thắng 2005 Chính trị QG   x 210
3 Đường lối CM  Đường lối CM  Nguyễn Viết Thông 2009 Chính trị QG   x 200
4 Pháp luật ĐC Pháp luật ĐC Nguyễn Hợp Toàn 2010 KĐ & XH   x 10
5 Chính trị  Chính trị  Lê Thế Lạng 2010 GD    x 30
6 Toán CC Toán CC Nguyễn Đình Trí 2009 GD    x 161
7 Lý thuyết XS và TK toán Lý thuyết XS và TK toán Đào Hữu Hồ 2009 ĐHQG   x 10
8 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG   x 10
9 GDTC               
10 Phương pháp thí nghiệm Giáo trình Phương Pháp Thí nghiệm đồng ruộng Đỗ Thị Ngọc Oanh 2002  Nông Nghiệp   x 10
11 Công nghệ sau thu hoạch Giáo trình bảo quản và chế biến sản phẩm trồng trọt Đào Thanh Vân 2003  Nông Nghiệp   x 10
12 Bảo vệ thực vật Giáo trình Bảo vệ thực vật Lê Lương Tề 2002  Hà Nội   x 20
13 Hệ thống nông nghiệp Giáo trình Hệ thống nông nghiệp Trần Ngọc Ngoạn 1999  Nông Nghiệp   x 10
14 Quản lý cây trồng tổng hợp Giáo trình phòng trừ tổng hợp dịch hại nông nghiệp Hà Quang Hùng 1996  Nông Nghiệp   x 10
15 Cây lúa Giáo trình cây lương thực tập I Nguyễn Hữu Tề 1997  Nông Nghiệp   x 10
16 Cây ngô, khoai, sắn Giáo trình chọn lọc và lai tạo giống ngô Ngô Hữu Tình 1995  Nông nghiệp   x 10
17 Cây công nghiệp Giáo trình cây công nghiệp Đoàn Thị Thanh Nhàn 1996  Nông Nghiệp   x 10
18 Cây ăn quả Giáo trình Cây ăn quả Trần Thế tục 1995  Nông nghiệp   x 180
19 Cây rau Giáo trình Rau và trồng rau Mai Thị Phương Anh 1996     x 20
20 Hoa cây cảnh Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh Nguyễn Xuân Linh 2002 Nông Nghiệp   x 5
21 Canh tác học Giáo trình canh tác học Lý Nhạc, Dương Hữu Tuyền 1987  Nồng Nghiệp   x 10
22 Cây dược liệu Kỹ thuật trồng một số cây dược liệu Chu Thị Thơm 2006  Nông Nghiệp, Hà Nội   x 10
23 Khuyến nông Giáo trình Khuyến nông Đỗ Tuấn Khiêm, Nguyễn Hữu Hồng 2002  Nông Nghiệp   x 10
24 Sinh thái môi trường Giáo trình Sinh thái và môi trường Nguyễn Văn Tuyên 2000     x 30
25 Khí tượng nông nghiệp Giáo trình khí tượng nông nghiệp Trần Đức Hạnh 1997  Giáo dục   x 10
26 Hoá sinh thực vật Giáo trình hóa sinh thực vật Lê Doãn Diên 1975  Nông Nghiệp   x 30
27 Sinh lý thực vật Giáo trình Sinh lý tực vật Hoàng  Minh Tấn 1994  Nông Nghiệp   x 20
28 Phân loại thực vật Giáo trình Phân loại thực vật Hoàng Thị Sản 2007  Nông Nghiệp   x 5
29 Đất và dinh dưỡng cây trồng Giáo trình Nông hóa học Nguyễn Ngọc Nông 1999  Giáo dục   x 10
30 Di truyền Giáo trình Di truyền học thực vật Luân Thị Đẹp 2002  Nông Nghiệp   x 10
31 Giống cây trồng Giáo trình chọn giống cây trồng Nguyễn Văn Hiển 2005 Trường ĐH Nông Nghiệp I, Hà Nội   x 10
32 Vi sinh vật đại cương Giáo trình vi sinh vật đại cương Hoàng Hải, Dư Ngọc Thành 2009  Giáo dục   x 10
Tổng             0 31 1288 32 31
12 Cao đẳng Thú y 1 NNLCB của CN Mác LN NNLCB của CN M LN Nguyễn Viết Thông 2010 Chính trị QG   x 197 31 31
2 Tư tưởng HCM Tư tưởng HCM Mạch Quang Thắng 2005 Chính trị QG   x 210
3 Đường lối CM  Đường lối CM  Nguyễn Viết Thông 2009 Chính trị QG   x 200
4 Pháp luật ĐC Pháp luật ĐC Nguyễn Hợp Toàn 2010 KĐ & XH   x 10
5 Chính trị  Chính trị  Lê Thế Lạng 2010 GD    x 30
6 Toán CC Toán CC Nguyễn Đình Trí 2009 GD    x 161
7 Lý thuyết XS và TK toán Lý thuyết XS và TK toán Đào Hữu Hồ 2009 ĐHQG   x 10
8 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG   x 10
9 GDTC               
10 Động vật học Động vật học Thái Trần Bái 2010 GD   x 10
11 Tổ chức học Tổ chức phôi thai động vật Phạm Thị Hiền Lương 2008 ĐHTN   x 10
12 Sinh lý động vật Sinh lý động vật Trần Sáng Tạo 2012 ĐHHuế   x 10
13 Hóa sinh động vật Hóa sinh động vật Nguyễn Văn Kiệm 2009 HN   x 20
14 Giải phẫu động vật Giải phẫu bệnh đại cương thú y Cao Xuân Ngọc 2009 NN   x 15
15 Di truyền Di truyền học động vật Nguyễn Minh Hoàn 2001 NN   x 10
16 Dinh dưỡng và thức ăn ĐV Dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi Tôn thất Sơn 2006 HN   x 15
17 Dược liệu thú y Dược liệu thú y Bùi Thị Tho 2009 NN   x 10
18 Dược lý I Dược lý học thú y Phạm Khắc Hiếu 2009 GD   x 10
19 Dược lý II Dược lý học thú y Phạm Khắc Hiếu 2010 GD   x 10
20 Vi sinh vật thú y Vi sinh vật thú y Nguyễn Quang Tuyên 2010 NN   x 10
21 Chẩn đoán bệnh thú y Chẩn đoán bệnh và bệnh nội khoa Phạm Ngọc Thạch 2007 HN   x 20
22 Vệ sinh thú y Vệ sinh gia súc Vũ Đình Vượng 2007 NN   x 10
23 Bệnh nội khoa Bệnh nội khoa gia súc Vũ Đình Vượng 2009 NN   x 5
24 Bệnh ký sinh trùng Ký sinh trùng và bệnh KST thú y Nguyễn Thị Kim Lan 2012 NN   x 10
25 Bệnh truyền nhiễm
gia súc, gia cầm
Vi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật nuôi Nguyễn Bá Hiên 2009 GD   x 10
26 Bệnh ngoại khoa thú y Bệnh ngoại khoa gia súc Huỳnh Văn Kháng 2008 NN   x 5
27 Bệnh sản khoa gia súc Sinh sản gia súc Trần Tiến Dũng 2011 NN   x 10
28 Kiểm tra vệ sinh
thú y + Luật thú y
Pháp lệnh thú y và kiểm nghiệm
sản phẩm vật nuôi
Ngô Thị Hòa 2005 HN   x 10
29 Phương pháp thí nghiệm Phương pháp nghiên cứu trong chăn nuôi Nguyễn Văn Thiện 2002 NN   x 25
30 Chăn nuôi động vật ăn cỏ Chăn nuôi trâu bò Nguyễn Xuân Trạch 2006 NN   x 25
    GT chăn nuôi động vật ăn cỏ Nguyễn Văn Bình       x 270
31 Chăn nuôi lợn và gia cầm Chăn nuôi lợn Vũ Đình Tôn 2006 HN   x 15
Tổng             0 31 1373 31 31
  Cao đẳng ngành Địa chính - Môi trường 1 NNLCB của CN Mác LN NNLCB của CN M LN Nguyễn Viết Thông 2010 Chính trị QG   x 197 32 34
2 Tư tưởng HCM Tư tưởng HCM Mạch Quang Thắng 2005 Chính trị QG   x 210
3 Đường lối CM  Đường lối CM  Nguyễn Viết Thông 2009 Chính trị QG   x 200
4 Pháp luật ĐC Pháp luật ĐC Nguyễn Hợp Toàn 2010 KĐ & XH   x 10
5 Chính trị  Chính trị  Lê Thế Lạng 2010 GD    x 30
6 Toán CC Toán CC Nguyễn Đình Trí 2009 GD    x 161
7 Lý thuyết XS và TK toán Lý thuyết XS và TK toán Đào Hữu Hồ 2009 ĐHQG   x 10
8 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG   x 10
9 GDTC               
10 Trắc địa 2 GT Trắc địa Nguyễn Trọng Tuyển 1999 HN   x 10
GT Trắc địa Đàm Xuân Hoàn 2005 NN   x 10
11 Thực tập trắc địa 1, 2 & Bản đồ học GT Thực tập trắc địa 1 Nguyễn Khắc Thời 2006 NN   x 10
12 Đất GT Đất và bảo vệ đất Lê Đức 2005 HN   x 10
13 Đánh giá đất GT Định giá đất Hồ Thị Lam Trà 2006 HN   x 25
14 Đánh giá tác động môi trường GT Đánh giá tác động môi trường Nguyễn Đình Mạnh 2005 NN   x 36
15 Sinh thái môi trường GT Sinh thái môi trường Phạm Văn Phê 2010 NN   x 29
16 Sinh học đại cương GT Sinh học đại cương Nguyễn Bá Lộc 2010 ĐH Huế   x 10
17 Tài nguyên khí hậu GT Tài nguyên khí hậu Mai Trọng Thông 2002 ĐHQGHN   x 20
18 Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội Quy hoạch vùng  Phạm Kim Giao 2000 XD   x 10
19 Pháp luật đất đai GT Pháp luật đất đai Trần Quang Huy 2006 HN   x 10
20 Kinh tế đất và môi trường GT Kinh tế môi trường Nguyễn Mậu Dũng 2010 Tài chính   x 20
21 Bản đồ địa chính GT Bản đồ địa chính Nguyễn Thị Kim Hiệp 2008 NN   x 5
GT bản đồ địa chính Vũ Bích Vân 2009 HN   x 18
22 Cơ sở khoa học môi trường GT Cơ sở khoa học môi trường Phạm Thị Nga 2010 NN   x 30
23 Thực hành viễn thám và GIS GT Viễn thám và GIS trong nghiên cứu
 môi trường
Nguyễn Ngọc Thanh 1997 KHKT   x 10
24 Bản đồ học           x 9
25 Hoóa học môi trường GT Hóa học môi trường Đặng Đình Bạch 2009 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 20
26 Quản lý hành chính về đất đai GT Quản lý hành chính về đất đai Ngô Đức Cát 2005 HN   x 10
27 Định giá đất và bất động sản Định giá đất Hồ Thị Lam Trà 2008 HN   x 9
28 Đăng ký thống kê đất đai GT Đăng ký và thống kê đất đai Lê Đình Thắng 2005 HN   x 10
29 Rừng và môi trường           x 5
30 Quy hoạch sử dụng đất GT Quy hoạch sử dụng đất Đoàn Công Quỳ 2006 NN   x 20
31 Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản GT Dự báo thủy văn Đặng Văn Bảng 2000 ĐH Thủy lợi   x 10
32 Ô nhiễm môi trường Độc chất môi trường Lê Huy Bá 2010 KHKT   x 10
33 Kỹ thuật xử lý nước thải và chất rắn GT Công nghệ sinh học xử lý môi trường Nguyễn Xuân Thành 2011 LĐXH   x 10
34 Luật và chính sách môi trường Phân tích kinh tế luật và chính sách MT Ngô Thị Thanh Vân 2011 ĐHQGHN   x 5
Tổng                      
                  x 197 32  
13 Cao đẳng Quản lý đất đai 1 NNLCB của CN Mác LN NNLCB của CN M LN Nguyễn Viết Thông 2010 Chính trị QG   x 210
2 Tư tưởng HCM Tư tưởng HCM Mạch Quang Thắng 2005 Chính trị QG   x 200
3 Đường lối CM  Đường lối CM  Nguyễn Viết Thông 2009 Chính trị QG   x 10
4 Pháp luật ĐC Pháp luật ĐC Nguyễn Hợp Toàn 2010 KĐ & XH   x 30
5 Chính trị  Chính trị  Lê Thế Lạng 2010 GD    x 161
6 Toán CC Toán CC Nguyễn Đình Trí 2009 GD    x 10
7 Lý thuyết XS và TK toán Lý thuyết XS và TK toán Đào Hữu Hồ 2009 ĐHQG   x 10
8 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG      
9 GDTC            x 10
10 Trắc địa 1 GT Trắc  Nguyễn Trọng Tuyển 1999 HN   x 10
GT Trắc địa Đàm Xuân Hoàn 2005 NN   x 10
  Trắc địa 2 GT Trắc  Nguyễn Trọng Tuyển 2011 HN   x 10
11 GT Trắc địa Đàm Xuân Hoàn 2017 NN   x 10
12 Đất GT Đất và bảo vệ đất Lê Đức 2005 HN   x 25
13 Đánh giá đất GT Định giá đất Hồ Thị Lam Trà 2006 HN   x 36
14 Đánh giá tác động môi trường GT Đánh giá tác động môi trường Nguyễn Đình Mạnh 2005 NN   x 29
15 Sinh thái môi trường GT Sinh thái môi trường Phạm Văn Phê 2010 NN   x 20
16 Cây trồng đại cương GT Cây trồng đại cương Nguyễn Ích Tân 2010 NN   x 5
17 Điều tra và phân loại rừng Hình thái và phân loại thực vật rừng Lê Thị Huyên 2008 ĐHLN   x 10
18 Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội Quy hoạch vùng  Phạm Kim Giao 2000 XD   x 10
19 Pháp luật đất đai GT Pháp luật đất đai Trần Quang Huy 2006 HN   x 20
20 Kinh tế đất và môi trường GT Kinh tế môi trường Nguyễn Mậu Dũng 2010 Tài chính   x 5
21 Bản đồ địa chính GT Bản đồ địa chính Nguyễn Thị Kim Hiệp 2008 NN   x 18
GT bản đồ địa chính Vũ Bích Vân 2009 HN   x 20
22 Quy hoạch phát triển nông thôn GT Kinh tế phát triển nông thôn Vũ ĐÌnh Thắng 2002 Thống kê   x 10
GT Phát triển nông thôn Mai Thanh Cúc 2009 NN   x 10
23 Thực hành viễn thám và GIS GT Viễn thám và GIS trong nghiên cứu
 môi trường
Nguyễn Ngọc Thanh 1997 KHKT   x 9
24 Hệ thống nông nghiệp GT Thống kê nông nghiệp Đỗ Thị Hà Thanh 2009 NN   x 10
25 Tin học chuyên ngành Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai Phạm Thanh Quế 2010 Lâm nghiệp   x 10
26 Quản lý hành chính về đất đai GT Quản lý hành chính về đất đai Ngô Đức Cát 2005 HN   x 9
27 Định giá đất và bất động sản Định giá đất Hồ Thị Lam Trà 2008 HN   x 10
28 Đăng ký thống kê đất đai GT Đăng ký và thống kê đất đai Lê Đình Thắng 2005 HN   x 5
29 Quy hoạch đất đô thị và khu dân cư NT GT Kinh tế nông nghiệp ĐH Kinh tế 1996 NN   x 20
30 Quy hoạch sử dụng đất GT Quy hoạch sử dụng đất Đoàn Công Quỳ 2006 NN   x 15
31 Thanh tra đất đai GT thanh tra đất Đỗ Đức Hạnh 2011 NN   x 10
32 Thị trường bất động sản GT Thị trường bất động sản Nguyễn Thanh Trà 2005 NN 0 35 1194 32 0
Tổng               x 197 41 41
14 Cao đẳng Quản lý môi trường 1 NNLCB của CN Mác LN NNLCB của CN M LN Nguyễn Viết Thông 2010 Chính trị QG   x 210
2 Tư tưởng HCM Tư tưởng HCM Mạch Quang Thắng 2005 Chính trị QG   x 200
3 Đường lối CM  Đường lối CM  Nguyễn Viết Thông 2009 Chính trị QG   x 10
4 Pháp luật ĐC Pháp luật ĐC Nguyễn Hợp Toàn 2010 KĐ & XH   x 30
5 Chính trị  Chính trị  Lê Thế Lạng 2010 GD    x 161
6 Toán CC Toán CC Nguyễn Đình Trí 2009 GD    x 10
7 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG      
8 GDTC            x 10
9 Sinh học đại cương GT Sinh học đại cương Nguyễn Bá Lộc 2010 ĐH Huế   x 10
10 Tài nguyên khí hậu GT Tài nguyên khí hậu Mai Trọng Thông 2002 ĐHQGHN   x 20
11 Hóa học môi trường GT hoá học môi trường Đặng Đinh Bạch 2009 KHKT   x 200
12 Thực hành thổ nhưỡng và hóa môi trường GT Thổ nhưỡng  Nguyễn Duy Lam 2008 ĐHTN   x 30
13 Công nghệ môi trường GT Cơ sở khoa học môi trường Bùi Thị Nga 2010 NN   x 30
14 Công nghệ sinh học GT Công nghệ sinh học xử lý môi trường Nguyễn Xuân Thạch 2011 LĐXH   x 200
15 Đất GT Thổ nhưỡng  Nguyễn Duy Lam 2008 ĐHTN   x 10
16 Cơ sở khoa học môi trường GT Cơ sở khoa học môi trường Phạm Thị Nga 2010 NN   x 30
17 Sinh thái môi trường GT Sinh thái môi trường Phạm Văn Phê 2010 NN   x 21
18 Đánh giá tác động môi trường GT Đánh giá tác động môi trường Nguyễn Đình Mạnh 2010 NN   x 10
19 Khoa học trái đất GT Khoa học trái đất Lưu Đức Hải 2009 GD   x 20
20 Đa dạng sinh học Đa dạng sinh học Đỗ Quang Huy 2009 NN   x 20
GT Đa dạng sinh học Lê Mạnh Hùng 2010 NN   x 20
21 Mô hình hóa môi trường GT hoá học môi trường Đặng Đình Bạch 2009 KHKT   x 10
22 Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội GT Quy hoạch vùng Phạm Thị Kim Giao 2000 XD   x 35
23 Kinh tế đất và môi trường  Kinh tế môi trường Bùi Văn Quyết 2008 Tài chính   x 10
24 Viễn thám và GIS GT Viễn thám và GIS trong nghiên cứu
 môi trường
Nguyễn Ngọc Thanh 1997 KHKT   x 10
25 Quản lý nhà nước về môi trường Quản lý môi trường đô thị và khu CN Phạm Ngọc Đăng 2000 XD   x 10
26 Luật và chính sách môi trường Phân tích kinh tế luật và chính sách MT Ngô Thị Thanh Vân 2011 ĐHQGHN   x 5
27 Sinh thái môi trường Sinh thái rừng Hoàng Kim Ngũ 2008 NN   x 10
28 Quy hoạch môi trường Quy hoạch môi trường Vũ Quyết Thắng 2011 ĐHQGHN   x 20
29 Ô nhiễm môi trường Độc chất môi trường Lê Huy Bá 2010 KHKT   x 10
30 Biện pháp sinh học trong xử lý môi trường GT công nghệ xử lý nước thải Trần Văn Nhân 1999 KHKT   x 10
31 Thanh tra và kiểm toán môi trường Kiểm toán môi trường Phạm Thị Việt Anh 2006 ĐHQGHN   x 30
32 Kỹ thuật xử lý nước thải và chất rắn GT Công nghệ sinh học xử lý môi trường Nguyễn Xuân Thành 2011 LĐXH   x 10
33 Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản GT Dự báo thủy văn Đặng Văn Bảng 2000 ĐH Thủy lợi   x 10
34 Phương pháp nghiên cứu và thống kế TNMT PP Thí nghiệm đồng ruộng Đỗ Ngọc Oanh 2003 NN   x 10
35 Thực hành xử lý nước thải và chất thải rắn GT Công nghệ sinh học xử lý môi trường Nguyễn Xuân Thành 2011 LĐXH   x 10
36 Thực hành viễn thám và GIS GT Viễn thám và GIS trong nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thanh 1997 KHKT   x 10
37 Thực hành công nghệ & phân tích môi trường GT Cơ sở khoa học môi trường Bùi Thị Nga 2010 NN   x 21
38 Thực hành đánh giá tác động môi trường GT Đánh giá tác động môi trường Nguyễn Đình Mạnh 2010 NN   x 10
39 Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội Quy hoạch vùng  Phạm Kim Giao 2000 XD   x 25
40 Địa lý kinh tế Việt Nam GT Địa lý kinh tế Việt Nam Nguyễn Thế Đặng 2008 NN   x 10
41 Xây dựng và quản lý dự án GT xây dựng và quản lý dự án nông –lâm nghiệp Từ Quang Hiển 1995 ĐHTN 0 41 1725 41 41
Tổng               x 197 19 19
15 Trung cấp Công nghệ thông tin 1 Tin đại cương Tin học đại cương Quách Tuấn Ngọc 1998 NXBGD   x 10 19 19
2 Tin văn phòng Tin học văn phòng Bùi Thế Tâm 2007 NXBGD   x 10
3 Kỹ thuật điện tử GT linh kiện điện tử và ứng dụng Nguyễn Viết Nguyên 2009 GD   x 30
4 Điện tử số Kỹ thuật điện tử   Đỗ Xuân Thụ 1999 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 25
5 Kỹ thuật mạch Cơ sở kỹ thuật điện   Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh 2001 NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà nội    x 10
6 Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu Lê Tiến Vương 2005 NXB Thống kê   x 10
7 Hệ Quản trị CSDL Microsoft Accses 2003 Nguyễn Sơn Hải 2008 NXB GTVT   x 30
8 Mạng máy tính Giáo trình hệ thống mạng máy tính  Khương Anh 2007 LĐXH   x 5
9 Internet&CN Web  Lập trình web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ liệu MySQL 5.1 tập 1,2 Phương Lan, Phạm Hữu Khang 2010 Phương Đông   x 10
10 Kiến trúc máy tính Kiến trúc máy tính  Võ Văn Chín 1997 ĐH Cần Thơ   x 10
11 Cấu trúc DL và GT Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đỗ Xuân Lôi 2007 ĐHQG HN   x 20
12 Hệ điều hành mạng Windows server 2008         x 10
13 Bảo trì hệ thống Lắp Ráp - Sửa Chữa - Bảo Trí Các Loại Máy Tính, Máy In, Máy Scan Phạm Thanh Đường 2010 Thời Đại   x 10
14 Đồ họa máy tính GT đồ họa máy tính Nguyễn Xuân Ba 1994 ĐHBK   x 17
15 Xử lý ảnh  Nhập môn xử lý ảnh số Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thuỷ, 1999 NXB KHKT   x 10
16 Công nghệ Thiết bị mạng Giáo trình CCNA 1,2,3,4 Khương Anh 2010 NXB Lao động   x 10
17 Multimedia Multimedia và ứng dụng trong thực tiễn Nguyễn Thế Hùng 2003 Thống kê   x 10
18 Ngoại vi & ghép nối Kỹ thuật ghép nối máy vi tính Nguyễn Mạnh Giang 1998 NXB Giáo dục   x 10
19 Chuyên đề PTTKHT Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Nguyễn Văn Ba 2004 ĐHQG HN   x 10
Tổng             0 19 257 19 19
    1 Chính trị - Pháp luật Chính trị - Pháp luật         x 10    
  2 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG   x      
16 Trung cấp
Kế toán Tổng hợp
3 Tài chính - Tín dung Tài chính tín dụng,  TS Lê Thẩm Dương 2012 Học viện Tài chính   x 10 17 14
4 Thống kê doanh nghiệp Giáo trình Thống kê doanh nghiệp,  ĐH Kinh tế quốc dân 2011 ĐH Kinh tế quốc dân   x 10
5 Nguyên lý thống kê  Lý thuyết thống kê Kinh tế  PGS TS Ngô Thị Thuận 2009 Nxb Thống kê,   x 10
6 Nguyên lý kế toán Giáo trình nguyên lý kế toán1.  PGS. TS Võ Văn Nhị 2012  NXB Tài chính   x 10
7 Kế toán tài chính Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp.   PGS.TS Nguyễn Thị Loan.   2012 Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân,   x 20
8 Kiểm toán căn bản Giáo trình  kiểm toán căn bản  GS TS Vương Đinh Huệ   NXB Tài chính,   x 15
9 Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Giáo trình kế toán nhỏ và vừa  Phạm Văn Liên 2011  Nhà xuất bản tài chính   x 10
10 Thuế  Giáo trình Thuế  Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu 2008 HV Tài chính   x 10
11 Kế toán hành chính sự nghiệp Kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp  Trần Văn Hoài 2011  NXB Thống Kê,   x 10
12 Kế toán máy Giáo trình kế toán máy. Công ty cổ phần Mysa. 2012     x 33
13 Kế toán quản trị Giáo trình kế toán quản trị.  PGS TS Nguyễn Ngọc Quang 2011 NXB Đại học kinh tế quốc dân.    x 15
14 Soạn thảo văn bản và HĐKT Soạn thảo văn bản Nguyễn Thị Minh Hội 2004 NXB  Xây dựng   x 10
15 Lý thuyết tài chính Tài chính tín dụng,  TS Lê Thẩm Dương 2012 Học viện Tài chính   x 10
16 Kế toán NS và Nghiệp vu KB Kế toán NS và Nghiệp vu KB Học viện Tài chinh 2010 Học viện Tài chính   x 10
17 Thực tập môn học Theo Kế hoạch riêng            
18 Thực tập nghề nghiêp Theo Kế hoạch riêng            
19 Thực tâp tôt nghiệp Theo Kế hoạch riêng            
Tổng             0 14 183 17 14
17 Trung cấp Tài chính Ngân hàng 1 Chính trị - Pháp luật Chính trị - Pháp luật         x 10    
2 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG   x      
3 Tài chính - Tín dung Tài chính tín dụng,  TS Lê Thẩm Dương 2012 Học viện Tài chính   x 10 16 13
4 Tiền tệ - Ngân hàng Giáo trình Thống kê doanh nghiệp,  ĐH Kinh tế quốc dân 2011 ĐH Kinh tế quốc dân   x 10
5 Nguyên lý thống kê  Lý thuyết thống kê Kinh tế  PGS TS Ngô Thị Thuận 2009 Nxb Thống kê,   x 10
6 Nguyên lý kế toán Giáo trình nguyên lý kế toán1.  PGS. TS Võ Văn Nhị 2012  NXB Tài chính   x 10
7 Kế toán tài chính Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp.   PGS.TS Nguyễn Thị Loan.   2012 Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân,   x 20
8 Kiểm toán căn bản Giáo trình  kiểm toán căn bản  GS TS Vương Đinh Huệ   NXB Tài chính,   x 15
9 Thuế  Giáo trình Thuế  Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu 2008 HV Tài chính   x 10
10 Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp  Bùi Ngọc Toan, Bùi Quang Phương 2006 NXB Tài chính,   x 10
11 Kế toán ngân hàng Kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp  Trần Văn Hoài 2011  NXB Thống Kê,   x 10
12  Thị trường chứng khoán Giáo trình kế toán máy. Công ty cổ phần Mysa. 2012     x 33
13 Soạn thảo văn bản và HĐKT Soạn thảo văn bản Nguyễn Thị Minh Hội 2004 NXB  Xây dựng   x 10
14 Tín dung và các dịch vụ ngân hàng Tín dụng và các dịch vụ ngân hàng TS Hồ Diệu  2010 HV Ngân hàng   x 10
15 Kế toán NS và Nghiệp vu KB Kế toán NS và Nghiệp vu KB Học viện Tài chinh 2010 Học viện Tài chính   x 10
16 Thực tập môn học Theo Kế hoạch riêng            
17 Thực tập nghề nghiêp Theo Kế hoạch riêng            
18 Thực tâp tôt nghiệp Theo Kế hoạch riêng            
Tổng             0 13 168 16 13
18 Cao đẳng nghề Kế toán 1 Chính trị - Pháp luật Chính trị - Pháp luật         x 10 37 32
2 Kinh tế chính trị Kinh tế chính trị   2005 CTQG   x 10
3 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG   x 10
4 GDTC               
5 Kinh tế vi mô Giáo trình Kinh tế vi mô Bộ GD & ĐT 2007  Bộ GD & ĐT   x 30
6 Kinh tế vĩ mô Giáo trình Kinh tế vĩ mô Bộ GD & ĐT 2007  Bộ GD & ĐT   x 50
7 Toán kinh tế Giáo trình Toán kinh tế PGS TS Ngô Văn Thứ 2006 NXB Thống kê   x 10
8 Luật kinh tế Luật Kinh Tế TS. Nguyễn Hợp Toàn 2007 NXB ĐH KTQD   x 80
9 Soạn thảo văn bản và HĐKT Soạn thảo văn bản Nguyễn Thị Minh Hội 2004 NXB  Xây dựng   x 10
10 Tiếng Anh chuyên ngành Tiếng Anh chuyên ngành Bài giảng biên soạn 2012     x 10
11 Nguyên lý thống kê Giáo trình Lý thuyết thống kê Kinh tế  PGS TS Ngô Thị Thuận 2009 Nxb Thống kê,   x 10
12 Lý thuyết tiền tệ tín dụng Tài chính tín dụng,  TS Lê Thẩm Dương 2012 Học viện Tài chính   x 10
13 Lý thuyết tài chính Tài chính tín dụng,  TS Lê Thẩm Dương 2012 Học viện Tài chính   x 10
14 Nguyên lý kế toán Giáo trình nguyên lý kế toán1.  PGS. TS Võ Văn Nhị  năm 2012  NXB Tài chính   x 10
15 Quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp Ngô Trần Ánh 2007 Đại học Bách Khoa   x 10
16 Thuế và kế toán thuế Các luật thuế Tài liệu tự biên soạn 2012 Khoa KT&QTKD   x 10
17 Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp  Bùi Ngọc Toan, Bùi Quang Phương 2006 NXB Tài chính,   x 10
18 Lập và phân tích dự án Lập và phân tích dự án Nguyễn Bạch Nguyệt 2000 NXB Thống kê   x 30
19 Kế toán quản trị Giáo trình kế toán quản trị.  PGS TS Nguyễn Ngọc Quang 2011 NXB Đại học kinh tế quốc dân.    x 15
20 Kiểm toán   Giáo trình  kiểm toán căn bản  GS TS Vương Đinh Huệ   NXB Tài chính,   x 15
21 Thống kê doanh nghiệp Giáo trình Thống kê doanh nghiệp,  ĐH Kinh tế quốc dân 2011 ĐH Kinh tế quốc dân   x 10
22 Kế toán doanh nghiệp I  Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp.   PGS.TS Nguyễn Thị Loan.   2012 Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân,   x 10
23 Kế toán máy   Giáo trình kế toán máy. Công ty cổ phần Mysa. 2012     x 33
24 Phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích HĐKD   PGS.TS. Phạm Thị Gái   NXB Thống kê   x 20
25 Tin học ứng dụng Giáo trình Ứng dụng MS.Excel trong kinh tế –Đại học Fulbright TP HCM  Đinh Cảnh Thạc, Trần Thanh Thái, Trần Thanh Phong 2009     x 10
26 Thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán  PGS.TS Lê Hoàng Nga   Học viện Tài chính   x 10
27 Kế toán ngân sách xã, phường Hướng dẫn thực hành kế toán ngân sách xã phường Huỳnh Văn Hoài 2001 NXB Thống kê   x 10
28 Marketing Marketing căn bản   PGS.TS Trần Minh Đạo    NXB giáo dục   x 45
29 Kế toán hành chính sự nghiệp   Kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp  Trần Văn Hoài 2011  NXB Thống Kê,   x 10
30 Kinh tế phát triển Kinh tế phát triển ĐH Kinh tế quốc dân 2010 ĐH Kinh tế quốc dân   x 10
31 Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa  Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp, .  Phạm Văn Liên 2011  Nhà xuất bản tài chính   x 10
32 Kế toán doanh nghiệp II  Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp.   PGS.TS Nguyễn Thị Loan. 2009   Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân,   x 10
33 Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách ĐH Kinh tế quốc dân 2010 ĐH Kinh tế quốc dân   x 10
34 Thực hành kế toán Theo Kế hoạch riêng            
35 Thực tập kế toán Theo Kế hoạch riêng            
36 Thực tập, ôn và thi tốt nghiệp Theo Kế hoạch riêng            
37 Ôn thi tốt nghiệp              
Tổng             0 32 548 37 32
19 Cao đẳng nghề 
Điện công nghiệp
1 Chính trị - Pháp luật Chính trị - Pháp luật           10 17 15
2 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG   x 10
3 GDTC               
4 Điện tử cơ bản Giáo trình Điện tử cơ bản     NXB KHKT   x 10
5 Máy điện Máy điện Trần Khánh Hà 1997 NXB KHKT   x 5
6 Sửa chữa và vận hành máy điện Quấn dây sử dụng và Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều thông dụng Nguyễn Xuân Phú 1989 NXB KHKT    x 10
7 Thiết bị điện gia dụng Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn 2001 NXB Đà nẵng   x 5
8 Đo lường điện Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh Nguyễn Văn Hoà 2002 NXB Giáo Dục   x 20
9 Cung cấp điện Cung cấp điện Nguyễn Xuân Phú 1998 NXB KHKT    x 48
10 Trang bị điện Trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp dùng chung Vũ Quang Hồi 1996 NXB Giáo Dục   x 10
11 Thực hành trang bị điện Trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp dùng chung Vũ Quang Hồi 1996 NXB Giáo Dục   x 10
12 PLC cơ bản Tự động hóa với Simatic S7 - 200 Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Vũ Vân Hà 2004 NXB KHKT    x 10
13 Kỹ thuật cảm biến Giáo trình cảm biến Nguyễn Văn Mạnh 2006 NXB KHKT   x 25
14 Truyền động điện Truyền động điện Bựi Quốc Khánh Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền 2006 NXB KHKT   x 15
15 Điện tử công suất Điện tử công suất  Nguyễn Bính 1993 NXB KHKT   x 10
16 PLC nâng cao Tự động hóa với Simatic S7 – 200, S7-300 Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Vũ Vân Hà 2004 NXB KHKT    x 10
17 Chuyên đề Điều khiển lập trình cở nhỏ Ứng dụng PLC SIEMEN và Moeller trong tự động hóa Nguyễn Tấn Phước 2002 NXB TP.HCM   x 10
Tổng             0 15 218 17 0
18 Cao đẳng nghề Kế toán 1 Chính trị - Pháp luật Chính trị - Pháp luật         x 10    
2 Kinh tế chính trị Kinh tế chính trị   2005 CTQG   x 10
3 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG      
4 GDTC            x 30
5 Kinh tế vi mô Giáo trình Kinh tế vi mô Bộ GD & ĐT 2007  Bộ GD & ĐT   x 50
6 Kinh tế vĩ mô Giáo trình Kinh tế vĩ mô Bộ GD & ĐT 2007  Bộ GD & ĐT   x 10
7 Toán kinh tế Giáo trình Toán kinh tế PGS TS Ngô Văn Thứ 2006 NXB Thống kê   x 80
8 Luật kinh tế Luật Kinh Tế TS. Nguyễn Hợp Toàn 2007 NXB ĐH KTQD   x 10
9 Soạn thảo văn bản và HĐKT Soạn thảo văn bản Nguyễn Thị Minh Hội 2004 NXB  Xây dựng   x 10
10 Tiếng Anh chuyên ngành Tiếng Anh chuyên ngành Bài giảng biên soạn 2012     x 10
11 Nguyên lý thống kê Giáo trình Lý thuyết thống kê Kinh tế  PGS TS Ngô Thị Thuận 2009 Nxb Thống kê,   x 10
12 Lý thuyết tiền tệ tín dụng Tài chính tín dụng,  TS Lê Thẩm Dương 2012 Học viện Tài chính   x 10
13 Lý thuyết tài chính Tài chính tín dụng,  TS Lê Thẩm Dương 2012 Học viện Tài chính   x 10
14 Nguyên lý kế toán Giáo trình nguyên lý kế toán1.  PGS. TS Võ Văn Nhị  năm 2012  NXB Tài chính   x 10
15 Quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp Ngô Trần Ánh 2007 Đại học Bách Khoa   x 10
16 Thuế và kế toán thuế Các luật thuế Tài liệu tự biên soạn 2012 Khoa KT&QTKD   x 10
17 Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp  Bùi Ngọc Toan, Bùi Quang Phương 2006 NXB Tài chính,   x 30
18 Lập và phân tích dự án Lập và phân tích dự án Nguyễn Bạch Nguyệt 2000 NXB Thống kê   x 15
19 Kế toán quản trị Giáo trình kế toán quản trị.  PGS TS Nguyễn Ngọc Quang 2011 NXB Đại học kinh tế quốc dân.    x 15
20 Kiểm toán   Giáo trình  kiểm toán căn bản  GS TS Vương Đinh Huệ   NXB Tài chính,   x 10
21 Thống kê doanh nghiệp Giáo trình Thống kê doanh nghiệp,  ĐH Kinh tế quốc dân 2011 ĐH Kinh tế quốc dân   x 10
22 Kế toán doanh nghiệp I  Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp.   PGS.TS Nguyễn Thị Loan.   2012 Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân,   x 33
23 Kế toán máy   Giáo trình kế toán máy. Công ty cổ phần Mysa. 2012     x 20
24 Phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích HĐKD   PGS.TS. Phạm Thị Gái   NXB Thống kê   x 10
25 Tin học ứng dụng Giáo trình Ứng dụng MS.Excel trong kinh tế –Đại học Fulbright TP HCM  Đinh Cảnh Thạc, Trần Thanh Thái, Trần Thanh Phong 2009     x 10
26 Thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán  PGS.TS Lê Hoàng Nga   Học viện Tài chính   x 10
27 Kế toán ngân sách xã, phường Hướng dẫn thực hành kế toán ngân sách xã phường Huỳnh Văn Hoài 2001 NXB Thống kê   x 45
28 Marketing Marketing căn bản   PGS.TS Trần Minh Đạo    NXB giáo dục   x 10
29 Kế toán hành chính sự nghiệp   Kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp  Trần Văn Hoài 2011  NXB Thống Kê,   x 10
30 Kinh tế phát triển Kinh tế phát triển ĐH Kinh tế quốc dân 2010 ĐH Kinh tế quốc dân   x 10
31 Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa  Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp, .  Phạm Văn Liên 2011  Nhà xuất bản tài chính   x 10
32 Kế toán doanh nghiệp II  Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp.   PGS.TS Nguyễn Thị Loan. 2009   Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân,   x 10
33 Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách ĐH Kinh tế quốc dân 2010 ĐH Kinh tế quốc dân      
34 Thực hành kế toán Theo Kế hoạch riêng            
35 Thực tập kế toán Theo Kế hoạch riêng            
36 Thực tập, ôn và thi tốt nghiệp Theo Kế hoạch riêng            
37 Ôn thi tốt nghiệp         0 31 538 #### #REF!
Tổng                 10 17 15
19 Cao đẳng nghề 
Điện công nghiệp
1 Chính trị - Pháp luật Chính trị - Pháp luật         x 10
2 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG      
3 GDTC            x 10
4 Điện tử cơ bản Giáo trình Điện tử cơ bản     NXB KHKT   x 5
5 Máy điện Máy điện Trần Khánh Hà 1997 NXB KHKT   x 10
6 Sửa chữa và vận hành máy điện Quấn dây sử dụng và Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều thông dụng Nguyễn Xuân Phú 1989 NXB KHKT    x 5
7 Thiết bị điện gia dụng Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn 2001 NXB Đà nẵng   x 20
8 Đo lường điện Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh Nguyễn Văn Hoà 2002 NXB Giáo Dục   x 48
9 Cung cấp điện Cung cấp điện Nguyễn Xuân Phú 1998 NXB KHKT    x 10
10 Trang bị điện Trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp dùng chung Vũ Quang Hồi 1996 NXB Giáo Dục   x 10
11 Thực hành trang bị điện Trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp dùng chung Vũ Quang Hồi 1996 NXB Giáo Dục   x 10
12 PLC cơ bản Tự động hóa với Simatic S7 - 200 Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Vũ Vân Hà 2004 NXB KHKT    x 25
13 Kỹ thuật cảm biến Giáo trình cảm biến Nguyễn Văn Mạnh 2006 NXB KHKT   x 15
14 Truyền động điện Truyền động điện Bựi Quốc Khánh Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền 2006 NXB KHKT   x 10
15 Điện tử công suất Điện tử công suất  Nguyễn Bính 1993 NXB KHKT   x 10
16 PLC nâng cao Tự động hóa với Simatic S7 – 200, S7-300 Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Vũ Vân Hà 2004 NXB KHKT    x 10
17 Chuyên đề Điều khiển lập trình cở nhỏ Ứng dụng PLC SIEMEN và Moeller trong tự động hóa Nguyễn Tấn Phước 2002 NXB TP.HCM 0 15 218 17 0
Tổng                 10 26 24
20 Cao đẳng nghề Cắt gọt Kim loại 1 Chính trị - Pháp luật Chính trị - Pháp luật         x 10
2 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG      
3 GDTC            x 10
4 Nhập nghề cắt gọt kim loại Cơ sở cắt gọt kim loại TS. Nguyễn Tiến Lưỡng 2007 Giáo dục   x 5
5 Tiện cơ bản Kỹ thuật tiện Trần Văn Địch 2002 Thanh niên   x 20
6 Tiện trục dài không cần giá đỡ Giáo trình tiện Nguyễn Thị Quỳnh 2009 Lao động   x 20
7 Tiện kết hợp Giáo trình tiện Nguyễn Thị Quỳnh 2009 Lao động   x 20
8 Tiện lỗ Giáo trình tiện Nguyễn Thị Quỳnh 2009 Lao động   x 20
9 Tiện côn Giáo trình tiện Nguyễn Thị Quỳnh 2009 Lao động   x 20
10 Tiện ren tam giác Giáo trình tiện Nguyễn Thị Quỳnh 2009 Lao động   x 20
11 Tiện ren truyền động Giáo trình tiện Nguyễn Thị Quỳnh 2009 Lao động   x 20
12 Tiện định hình Giáo trình tiện Nguyễn Thị Quỳnh 2009 Lao động   x 20
13 Tiện có gá lắp phức tạp Giáo trình tiện Nguyễn Thị Quỳnh 2009 Lao động   x 20
14 Gia công trên máy tiện CNC Gia công trên máy CNC Bùi Thanh Trúc 2010 Lao động   x 20
15 Bào mặt phẳng Giáo trình bào Đỗ Kim Đồng 2010 lao động   x 20
16 Bào rãnh và góc Giáo trình bào Đỗ Kim Đồng 2010 Lao động   x 20
17 Phay mặt phẳng Giáo trình phay Nguyễn Thị Quỳnh 2010 Lao động   x 20
18 Phay rãnh và góc Giáo trình phay Nguyễn Thị Quỳnh 2010 Lao động   x 20
19 Phay thanh răng, bánh răng Giáo trình phay Nguyễn Thị Quỳnh 2010 Lao động   x 20
20 Gia công trên máy mài phẳng Giáo trình mài Phạm Minh Đạo 2010 Lao động   x 20
21 Gia công trên máy mài tròn Giáo trình mài Phạm Minh Đạo 2010 lao động   x 20
22 Tiện nâng cao Giáo trình tiện - phay - bào nâng cao Nguyễn Thị Quỳnh 2010 Lao động   x 20
23 Bào nâng cao Giáo trình tiện - phay - bào nâng cao Nguyễn Thị Quỳnh 2010 Lao động   x 20
24 Phay nâng cao Giáo trình tiện - phay - bào nâng cao Nguyễn Thị Quỳnh 2010 Lao động   x 10
25 Tính toán truyền động của 1 cụm truyền đông Tính toán truyền động và kiểm nghiệm độ bền của một số cụm chuyền động Đỗ Mai Linh 2010 Lao động   x 10
26 Thiết kế quy trinh công nghệ Giáo trình Công nghệ chế tạo máy 1 Lưu Đức Bình 2005 ĐH Bách  khoa - Đà Nẵng 0 24 435 26 24
Tổng                 10 22 20
21 Cao đẳng nghề Công nghệ Ô tô 1 Chính trị - Pháp luật Chính trị - Pháp luật         x 10
2 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG      
3 GDTC            x 10
4 Công nghệ khí nén - thuỷ lực ứng dụng Giáo trình môn học Công nghệ khí nén thủy lực ứng dụng Tổng cục dạy nghề         x 33
5 Nhiệt kỹ thuật  Cơ sở Kỹ thuật nhiệt         x 7
6 MĐ20:  Kỹ thuật chung về ô tô Giáo trình công nghệ ô tô phần động cơ Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
7 MĐ21: Sửa chữa - bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền phần nhiên liệu Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
8 MĐ 22: Sửa chữa - bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí phần điện Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
9 MĐ23: Sửa chữa - BD hệ thống bôi trơn và làm mát Phần truyền lực Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
10 MĐ 24: Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng phần chẩn đoán oto công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa oto. Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
11 MĐ 25: Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ diesel   Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
12 MĐ 26: Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống khởi động và đánh lửa   Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
13 MĐ 27: Sửa chữa - bảo dưỡng trang bị điện ô tô   Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
14 MĐ 28: Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền động   Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
15 MĐ 29: Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống di chuyển   Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
16 MĐ 30: Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống lái   Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
17 MĐ 31: Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống phanh   Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
18 MĐ 32:Chẩn đoán ô tô   Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
19 MĐ 33: Sửa chữa - BD hệ thống phun xăng điện tử   Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
20 MĐ 34: Sửa chữa - BD bơm cao áp điều khiển bằng điện tử   Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
21 MĐ 35: Công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa ô tô   Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
22 MĐ 39: Kiểm tra & Sửa chữa pan ô tô   Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động 0 20 182 22 20
Tổng                 10 17 15
22 Cao đẳng nghề Hàn - Gò - Rèn 1 Chính trị - Pháp luật Chính trị - Pháp luật         x 10
2 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG      
3 GDTC            x 5
4 Chế tạo phôi   Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động 
 Trường LILAMA-1    x 5
5  Gá lắp kết cấu hàn  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động 
Trường LILAMA-1    x 5
6 Hàn điện cơ bản   Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động 
 Trường LILAMA-1    x 5
7 Hàn điện nâng cao  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động 
Trường LILAMA-1    x 5
8 Hàn khí  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động 
 Trường LILAMA-1    x 5
9 Hàn MIG/MAG cơ bản  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động 
Trường LILAMA-1    x 5
10 Hàn MIG/MAG nâng cao  Giáo trình hàn Khoa Hàn 2009  NXB Lao động 
 Trường LILAMA-1    x 5
11 Hàn TIG  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động 
 Trường LILAMA-1    x 5
12 Hàn vẩy  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động 
Trường LILAMA-1    x 5
13 Hàn ống  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động 
Trường LILAMA-1    x 5
14 Hàn đắp  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động 
Trường LILAMA-1    x 5
15 Thực tập sản xuất  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động 
 Trường LILAMA-1    x 5
16 Kiểm tra chất lượng mối hàn  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động 
 Trường LILAMA-1    x 5
17 Tính toán kết cấu hàn  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động 
Trường LILAMA-1  0 15 90 17 15
Tổng                 10 14 12
23 Trung cấp nghề  Điện công nghiệp 1 Chính trị - Pháp luật Chính trị - Pháp luật         x 10
2 Tiếng Anh  Newheadway Liz and john soars 2003 ĐHQG      
3 GDTC            x 10
4 Điện tử cơ bản Giáo trình Điện tử cơ bản     NXB KHKT   x 5
5 Máy điện Máy điện Trần Khánh Hà 1997 NXB KHKT   x 10
6 Sửa chữa và vận hành máy điện Quấn dây sử dụng và Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều thông dụng Nguyễn Xuân Phú 1989 NXB KHKT    x 5
7 Thiết bị điện gia dụng Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn 2001 NXB Đà nẵng   x 20
8 Đo lường điện Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện Nguyễn Văn Hoà 2002 NXB Giáo Dục   x 48
9 Cung cấp điện Cung cấp điện Nguyễn Xuân Phú 1998 NXB KHKT    x 10
10 Trang bị điện Trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp dùng chung Vũ Quang Hồi 1996 NXB Giáo Dục   x 10
11 Thực hành trang bị điện Trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp dùng chung Vũ Quang Hồi 1996 NXB Giáo Dục   x 10
12 PLC cơ bản Tự động húa với Simatic S7 - 200 Nguyễn Doón Phước, Phan Xuân Minh, Vũ Vân Hà 2004 NXB KHKT    x 5
13 Quấn dây máy điện nâng cao Máy điện Trần Khánh Hà 1997 NXB KHKT   x 44
14 Kỹ thuật lắp đặt điện GT Kỹ thuật lắp đặt điện   2005 NXB KHKT 0 12 197 14 12
Tổng                 10 21 19
24 Trung cấp nghề Cắt gọt Kim loại 1 Chính trị - Pháp luật           x 10
2 Tiếng Anh    Liz and john soars 2003 ĐHQG      
3 GDTC            x 10
4 Nhập nghề cắt gọt kim loại Cơ sở cắt gọt kim loại TS. Nguyễn Tiến Lưỡng 2007 Giáo dục   x 5
5 Tiện cơ bản Kỹ thuật tiện Trần Văn Địch 2002 Thanh niên   x 20
6 Tiện trục dài không giá đỡ Giáo trình tiện Nguyễn Thị Quỳnh 2010 Lao động   x 20
7 Tiện kết hợp Giáo trình tiện Nguyễn Thị Quỳnh 2010 Lao động   x 20
8 Tiện lỗ Giáo trình tiện Nguyễn Thị Quỳnh 2010 Lao động   x 20
9 Tiện côn Giáo trình tiện Nguyễn Thị Quỳnh 2010 Lao động   x 20
10 Tiện ren tam giác Giáo trình tiện Nguyễn Thị Quỳnh 2010 Lao động   x 20
11 Tiện truyền động Giáo trình tiện Nguyễn Thị Quỳnh 2010 Lao động   x 20
12 Tiện định hình Giáo trình tiện Nguyễn Thị Quỳnh 2010 Lao động   x 20
13 Tiện có gá lắp phức tạp Giáo trình tiện Nguyễn Thị Quỳnh 2010 Lao động   x 20
14 Gia công trên máy tiện CNC Gia công trên máy CNC Bùi Thanh Trúc 2010 Lao động   x 20
15 Bào mặt phẳng Giáo trình bào Đỗ Kim Đồng 2010 Lao động   x 20
16 Bào rãnh và góc Giáo trình bào Đỗ Kim Đồng 2010 Lao động   x 20
17 Phay mặt phẳng Giáo trình phay Nguyễn Thị Quỳnh 2010 Lao động   x 20
18 Phay rãnh và góc Giáo trình phay Nguyễn Thị Quỳnh 2010 Lao động   x 20
19 Phay bánh răng, thanh răng Giáo trình phay Nguyễn Thị Quỳnh 2010 Lao động   x 20
20 Gia công trên máy mài phẳng Giáo trình mài Phạm Minh Đạo 2010 Lao động   x 20
21 Gia công trên máy mài tròn ngoài Giáo trình mài Phạm Minh Đạo 2010 Lao động 0 19 355 21 19
Tổng               x 10 15 14
25 Trung cấp nghề Công nghệ Ô tô 1 Chính trị - Pháp luật           x 10
2 Tiếng Anh    Liz and john soars 2003 ĐHQG      
3 GDTC            x 7
4 MĐ16:  Kỹ thuật chung về ô tô Giáo trình công nghệ ô tô phần động cơ Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
5 MĐ17: Sửa chữa - bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền phần nhiên liệu Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
6 MĐ 18: Sửa chữa - bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí phần điện Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
7 MĐ19: Sửa chữa - BD hệ thống bôi trơn và làm mát Phần truyền lực Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
8 MĐ 20: Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng phần chẩn đoán oto công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa oto. Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
9 MĐ 21: Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ diesel   Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
10 MĐ 22: Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống khởi động và đánh lửa   Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
11 MĐ 23: Sửa chữa - bảo dưỡng trang bị điện ô tô   Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
12 MĐ 24: Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền động   Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
13 MĐ 25: Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống di chuyển   Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
14 MĐ 26: Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống lái   Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động   x 7
15 MĐ 27: Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống phanh   Tổng cục dạy nghề 2010 Nhà xuất bản lao động 0 x 7 15 14
Tổng                 91 16 14
26 Trung cấp nghề Hàn - Gò - Rèn 1 Chính trị - Pháp luật           x  
2 Tiếng Anh    Liz and john soars 2003 ĐHQG     10
3 GDTC            x  
4 Chế tạo phôi   Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động  5
Trường LILAMA-1    x  
5  Gá lắp kết cấu hàn  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động  5
 Trường LILAMA-1    x  
6 Hàn điện cơ bản   Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động  5
 Trường LILAMA-1    x  
7 Hàn điện nâng cao  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động  5
 Trường LILAMA-1    x  
8 Hàn khí  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động  5
Trường LILAMA-1    x  
9 Hàn MIG/MAG cơ bản  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động  5
Trường LILAMA-1    x  
10 Hàn MIG/MAG nâng cao  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động  5
 Trường LILAMA-1    x  
11 Hàn TIG  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động  5
 Trường LILAMA-1    x  
12 Hàn vẩy  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động  5
Trường LILAMA-1    x  
13 Hàn ống  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động  5
 Trường LILAMA-1    x  
14 Hàn đắp  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động  5
 Trường LILAMA-1    x  
15 Thực tập sản xuất  Giáo trình hàn Khoa Hàn  2009  NXB Lao động  5
 Trường LILAMA-1    x  
16 Hàn thép cacbon trung bình, thép cacbon cao  Giáo trình hàn Khoa Hàn – 2009  NXB Lao động  5
Trường LILAMA-1  0   5
Tổng                 80
                         
                         
              Thái Nguyên, ngày      tháng      năm 2019    
               Người lập biểu       Thủ trưởng đơn vị    
             (Ký, ghi rõ họ tên)       (Ký tên và đóng dấu)    
                         
                         
                         
                         
                         
                         
              TS. Ngô Xuân Hoàng    
                         
                         
                         
                         
 

Các bài liên quan