Đào tạo

Ngày 27-05-2022

Quyết định số 367 về việc cho phép sinh viên nghỉ học có thời hạn

24/05/2022 | 16:57

Quyết định số 321 về việc chuyển khóa đào tạo cho 03 sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

06/05/2022 | 17:44

Quyết định số 320 về việc công nhận tốt nghiệp cho học sinh K44 Trung cấp chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 04/2022

06/05/2022 | 17:43

Quyết định số 318 về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K14, K15 Cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 04/2021

06/05/2022 | 17:42

Quyết định số 317 về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K15 Hệ Cao đẳng chinh quy, Cao đẳng liên thông Đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 04/2022

06/05/2022 | 17:40

Thời khóa biểu K17CĐ học kỳ 2 năm học 2021-2022 (đợt 2)

05/05/2022 | 14:10

Thời khóa biểu K16CĐ, K44 TC học kỳ 2 năm học 2021-2022 (Đợt 2)

05/05/2022 | 14:09

Thông báo số 315 về việc đăng ký ôn và thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên các lớp K17 cao đẳng liên thông. Đợt tháng 5/2022

05/05/2022 | 08:19

Quyết định số 310 về việc buộc thôi học sinh viên

05/05/2022 | 08:14

Quyết định số 242 về việc cho phép sinh viên chuyển ngành học

08/04/2022 | 09:32

Trang 1/30 <12345678910...2930>