Đào tạo

Ngày 05-02-2023

Thông báo số 62 về việc triển khai kế hoạch dự giờ giảng học kỳ II năm học 2022-2023

03/02/2023 | 15:03

Thời khóa biểu K18CĐ học kỳ 2 năm học 2022-2023.

15/01/2023 | 21:52

Thời khóa biểu K17CĐ Học kỳ 2 năm 2022-2023.

15/01/2023 | 21:51

Quyết định số 1139 về việc cho phép sinh viên nghỉ học có thời hạn

06/01/2023 | 09:51

Quyết định về việc buộc thôi học học sinh K42, K43, K44 Hệ trung cấp chính quy do khối lượng kiến thức tích lũy không đạt yêu cầu (Đợt 2)

04/01/2023 | 09:32

Quyết định số 1123 về việc công nhận tốt nghiệp cho HSSV K13, K15 Hệ cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông và K44 Trung cấp Đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 12 năm 2022

29/12/2022 | 16:49

Quyết định số 1122 về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K16 hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 12/2022

29/12/2022 | 16:46

Quyết định số 1120 về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K17 Hệ cao đẳng liên thông đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 12/2022

29/12/2022 | 16:38

Quyết định số 1091 về việc cho phép sinh viên trở lại và chuyển địa điểm học tập

28/12/2022 | 16:51

Quyết định về việc cho phép sinh viên trở lại và chuyển địa điểm học tập

23/12/2022 | 16:38

Trang 1/36 <12345678910...3536>