Giới thiệu

Ngày 19-06-2013

Sứ mạng và tầm nhìn

Sứ mạng

        "Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thuộc Đại học Thái Nguyên phấn đấu trở thành trường chất lượng cao trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa hoc, chuyển giao công nghệ thuộc các ngành Điện, Cơ khí, Công nghệ Thông tin, Kinh tế, Kỹ thuật Nông lâm và Ngôn ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn lao động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Miền núi - Trung du phía Bắc”

Tầm nhìn

         “Đào tạo đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu xã hội; Không ngừng nâng cao chất l­ượng giáo dục đào tạo ngang tầm các nư­ớc trong khu vực; Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và nhân lực; Phấn đấu trở thành một tr­ường đại học trong t­ương lai”

Các bài liên quan