Học sinh Sinh viên

Ngày 05-02-2023

Thông báo số 24 về việc miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2022 - 2023

10/01/2023 | 16:22

Quyết định số 1132 về việc khen thưởng tập thể lớp sinh viên xuất sắc; tập thể lớp sinh viên tiên tiến năm học 2021- 2022

04/01/2023 | 10:12

Quyết định số 1131 về việc khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc; sinh viên giỏi năm học 2021-2022

04/01/2023 | 10:02

Quyết định số 1064 về việc công nhận sinh viên K18CĐ, K18CĐ Liên thông đã hoàn thành bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2022-2023

23/12/2022 | 16:10

Quyết định số 1062 về việc cho sinh viên thôi học

17/12/2022 | 23:31

Quyết định số 1058 về việc bổ sung sinh viên vào các lớp K18 Cao đẳng khóa học 2022-2025

17/12/2022 | 23:29

Quyết định sô 1057 về việc chi 56.54% mức hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2022 - 2023 cho sinh viên K16 CĐ, K17CĐ và K18CĐ

17/12/2022 | 23:28

Quyết định số 1056 về việc chi 43.46% mức hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2022 - 2023 cho sinh viên K16CĐ, K17CĐ và K18CĐ

17/12/2022 | 23:27

Quyết định số 1038 về việc thành lập lớp K18 hệ CĐ liên thông

14/12/2022 | 11:05

Quyết định số 1037 về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ I năm học 2022-2023

14/12/2022 | 11:03

Trang 1/15 <12345678910...1415>