Học sinh Sinh viên

Ngày 06-10-2022

Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn về an ninh, trật tự năm 2022

20/09/2022 | 08:41

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo An toàn giao thông, phòng chống đuối nước, phòng chống ma túy, tội phạm, mua bán người, tuyên truyền đạo trái pháp luật. Năm học 2022-2023

13/09/2022 | 17:25

Quyết định số 655 về việc phân công cán bộ lớp năm học 2022- 2023

13/09/2022 | 17:23

Quyết định số 615 về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên năm học 2022-2023

30/08/2022 | 08:29

Quyết định số 614 về việc bổ sung sinh viên vào lớp K18 hệ Cao đẳng khóa học 2022-2025

30/08/2022 | 08:25

Quyết định số 613 về việc thành lập Hội đồng kỷ luật học sinh, sinh viên năm học 2022-2023

30/08/2022 | 08:05

Quyết định số 612 về việc bổ sung sinh viên vào các lớp K18 Cao đẳng liên thông

29/08/2022 | 17:23

Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2022-2023

19/08/2022 | 08:44

Quyết định số 574 về việc phân công Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập năm học 2022-2023

15/08/2022 | 17:41

Báo cáo triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022

20/07/2022 | 16:54

Trang 1/12 <12345678910>