Học sinh Sinh viên

Ngày 30-11-2021

Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên

23/11/2021 | 10:17

Quyết định về việc giảm 50%, 70% học phí học kỳ I năm học 2021-2022

16/11/2021 | 17:21

Quyết định về việc miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022

16/11/2021 | 17:17

Quyết định số 585 về việc thành lập các lớp K17 hệ Cao đẳng khóa học 2021-2024

12/11/2021 | 16:41

Quyết định bổ sung học sinh vào lớp K45 Trung cấp khóa học 2021 - 2023

12/11/2021 | 16:20

Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán người và phòng chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội tại Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

08/11/2021 | 14:41

Thông báo về việc thống kê số lượng HSSV hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị trực tuyến

01/11/2021 | 17:03

Quyết định số 791 về việc khen thưởng cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác GVCN - CVHT năm học 2020-2021

28/10/2021 | 17:13

Kế hoạch số 755 về việc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm học 2021-2022

15/10/2021 | 17:54

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2020 - 2021 cho lớp K16CĐ - Điện ĐT A

05/10/2021 | 17:24

Trang 1/22 <12345678910...2122>