Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ: Tổ 15 - Phường Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: +84 280 3855606
Fax: +84 280 3546030
Email: contact@tntec.edu.vn

:
:
:
: