Giới thiệu

Ngày 15-08-2013

Khoa Đào tạo Nghề

 

 

ThS. Ngô Mạnh Tiến

Chức vụ: Trưởng khoa

Điện thoại: 0912018437

Email: ngomanhtien@gmail.com

                                       

                          


KS. Dương Văn Oanh

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Điện thoại: 01669686020

Email:duongvanoanh@gmail.com.vn                                

                    

 

 

ThS: Nguyễn Thành Đồng

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Điện thoại: 0982710496

Email: nguyenthanhdong@gmailcom

         

 

Giới thiệu về khoa Đào tạo nghề

Khoa Đào tạo nghề – Trường Cao đẳng KT-KT là một trong những khoa chuyên đào tạo nghề của trường trong việc đào tạo nhân lực có chất lượng nghề cao. Qua 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành Khoa ĐTN đã đào tạo được hang vạn công nhân kỹ thuật, Học sinh – Sinh viên. Khoa  không ngừng lớn mạnh cả về qui  mô và chất lượng đào tạo. Cơ sở vật chất khang trang, thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội. Đội ngũ Giảng viên, giáo viên thường xuyên được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Hàng năm Khoa ĐTN cung cấp cho xã hội hàng trăm kĩ thuật viên chất lượng cao ở các trình độ như: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề đáp ứng được yêu cầu sản xuất thực tế tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước

I. CHỨC NĂNG:

Tham mưu, giúp Ban giám hiệu quản lý chuyên môn, tổ chức các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học lao động sản xuất, học tập và thực tập tốt nghiệp của các nghề Điện dân dụng, điện công nghiệp, động lực-nguội sửa chữa thiết bị; cắt gọt kim loại, hàn theo đúng kế hoạch và tiến độ chung của nhà Trường.

II. NHIỆM VỤ:

Xây dựng đề cương nội dung chương trình Môn học, Module chuyên môn, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy theo Module , tổ chức rút kinh nghiệm Môn hoc, Module của các nghề do khoa quản lý.

1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ viên chức thuộc khoa. Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi thuộc khoa.

2. Xây dựng kế hoạch công tác giáo viên của khoa hàng năm theo quy định và đôn đốc giáo viên thực hiện

3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện đầu tư mới cũng như bổ sung vật tư, thiết bị cho các phòng học chuyên môn, xưởng thực hành, tổ chức quản lý và sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả theo đúng quy định của nhà trường.

4. Tổ chức liên hệ địa điểm thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp và hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho Học Sinh – Sinh Viên trong khoa .

5. Tổ chức đào tạo các lớp ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng nâng bậc thợ cho công nhân các nghề thuộc khoa tại trường hoặc tại các Công ty, xí nghiệp.

6. Tổ chức Nghiên cứu khoa học , phát triển công nghệ, tìm kiếm và thực hiện các hợp đồng sản xuất, tổ chức học thực hành kết hợp làm ra sản phẩm trong lĩnh vực chuyên môn khoa phụ trách .

7. Tổ chức và quản lý việc học tập, rèn luyện của Học sinh – Sinh viên thuộc khoa trong giai đoạn học tập ở trường cũng như thực tập tại các cơ sở sản xuất.

8. Tổ chức bồi dưỡng Học sinh giỏi nghề của khoa

9. Thực hiện phong trào thi đua của nhà trường trong giáo viên và Học sinh – Sinh viên của khoa . Nhận xét và đề nghị khen thưởng, kỷ luật trong học kỳ và năm học .

10. Quản lý giáo viên, cán bộ viên chức trong khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Ðánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, công nhân viên của khoa hàng kỳ chính xác.

11. Hướng dẫn lập, quản lý việc giảng dạy, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch giảng dạy, giáo dục, chủ nhiệm lớp, nghiên cứu khoa học và sản xuất đã được giao của giáo viên trong khoa

CÁC BỘ MÔN THUỘC KHOA

I. CHỨC NĂNG:

Là đơn vị cơ sở về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ. Thực hiện quản lý chuyên môn về đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập thuộc chuyên ngành được giao. Thực hiện đào tạo theo sự phân công, phân cấp của trường và của khoa.

II. NHIỆM VỤ:

1. Lập kế hoạch xây dựng và phát triển toàn diện bộ môn. Xây dựng kế hoạch công tác của bộ môn theo kế hoạch công tác của khoa.

2. Trực tiếp tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và khoa học công nghệ theo sự phân công. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học do Bộ môn đảm nhận.

3. Xây dựng hoàn thiện chương trình, giáo trình, bài giảng và cập nhật các tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập liên quan đến chuyên ngành giảng dạy được khoa, trường giao.

4. Tham gia, phối hợp với các đơn vị nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

5. Quản lý về chuyên môn, nghiên cứu khoa học của giảng viên thuộc bộ môn. Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

6. Đề xuất đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên thuộc bộ môn, phát triển đội ngũ kế cận.

7. Tổ chức sinh họat chuyên môn theo định kỳ. Phối hợp với các bộ môn trong khoa tổ chức hội thảo, sinh hoạt khoa học thuộc chuyên ngành.

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA ĐÀO TẠO NGHỀ

Họ tên 

Chức vụ 

Điện thoại 

Email 

ThS. Ngô Mạnh Tiến

Trưởng khoa

0912018437

ngomanhtien@gmail.com

KS. Dương Văn Oanh

Phó trưởng khoa

01669686020


ThS.Nguyễn Thành Đồng

Phó trưởng khoa

0982710496

nguyenthanhdong@gmailcom

1. Văn phòng khoa                        02803848537

KS. Nông Văn Hiện

Nhân viên

01657360890


2. Bộ môn Lý thuyết cơ sở                                                       

ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng

Trưởng bộ môn

0979704980


KS. Nguyễn Văn Hạnh

Giáo viên

0912163143


KS. Nguyễn Hải Vân

Giảng viên

0912683484


KS. Hoàng Thế Hải

Giáo viên

0912501731


3. Bộ môn Cắt gọt                          02803746446

KS. Dương Văn Oanh

Trưởng bộ môn

01669686020


ThS. Phạm Đức Hùng

Giáo viên

0972205815


KS. Vương Thị Như Yến

Giáo viên

0986466965


4. Bộ môn Điện                              02803746447

ThS. Phạm Đình Tiệp

Trưởng bộ môn

01234174567


ThS. Ngô Mạnh Tiến

Giáo viên

0912018437


ThS.Trần Văn Quang

Giáo viên

0976470823


KS.Nguyễn Thị Sao

Giáo viên

0988708168


KS. Nguyễn Thị Hoài

Giáo viên

01694069368


KS.Trần Anh Trang

Giáo viên

0946004228


ThS.Trần Trung Dũng

Giáo viên

0983855692


ThS.Dương Mạnh Hòa

Giảng viên

0989650650


ThS.Nguyễn Xuân Thế

Giáo viên

0988098504

xuanthe210@gmail.com

ThS.Trần Quang Thuận

Giáo viên

0942111970

tranthuan@gmail.com

KS. Vũ Nguyên Hải

Giáo viên

0984373770


5. Bộ môn CN ôtô – SCTB             02803746448

ThS.Lê Văn Quang

Q.Trưởng bộ môn
0904049877


ThS.Nguyễn Thành Đồng

Giáo viên 0982710496  

ThS.Hồ Xuân Hiệp

Giáo viên

0912120678


KS.Trần Phạm Kim Ngân

Giáo viên

01686539616


6. Bộ môn Rèn-Gò-Hàn                  02803746443

 KS.Vũ Nguyên Học

Trưởng bộ môn

0977559260


KS. Hoàng Anh

Giáo viên 0982425672  

ThS.Trần Quang Hanh

Giáo viên

0982993485


ThS.Nguyễn Xuân Tiến

Giáo viên

0989147437


KS.Hoàng Văn Huynh

Giáo viên

0983566924


KS. Đồng Quang Tân

Giáo viên

0988112214

 

                 

Các bài liên quan