Giới thiệu

Ngày 06-08-2013

Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên

ThS. Trần Minh Trường

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: mtruongtn@gmail.com

Điện thoại: 0982403173                                  

                    

 

 

ThS. Trương Đức Cường

Chức vụ: P. trưởng phòng

Email: tdcuong.tntec@gmail.com

Điện thoại: 0866643210
                     

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

I. CHỨC NĂNG 

Phòng Công tác học sinh, sinh viên (CTHSSV) là phòng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quản lý nhà nước về triển khai và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV), tuyên truyền văn hóa truyền thống, bảo vệ an ninh trật tự - an toàn tài sản Nhà trường và các nhiệm vụ khác được phân công.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Công tác chính trị, tư tưởng

- Tham mưu, giúp Đảng ủy và Ban Giám hiệu ban hành các văn bản quy định về chủ trương, chính sách, phương hướng, kế hoạch công tác HSSV tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn công tác xây dựng kế hoạch hàng năm, dài hạn về công tác HSSV.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, đạo đức lối sống và các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu,… cho HSSV.

- Nắm bắt tình hình tư tưởng của HSSV, phản ánh kịp thời cho Ban Giám hiệu và đề xuất những chủ trương, biện pháp thích hợp nhằm giải quyết tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và những vướng mắc trong HSSV.

- Đề xuất với Ban Giám hiệu tổ chức các buổi nói chuyện thời sự, tư vấn hỗ trợ HSSV; học chính trị ngoại khóa và giáo dục truyền thống; tích cực uốn nắn những quan điểm lệch lạc và đẩy lùi tệ nạn xã hội trong HSSV.

2. Công tác quản lý HSSV

- Tổ chức đón tiếp HSSV trúng tuyển vào trường. Sắp xếp bố trí HSSV vào các lớp học theo đúng ngành, nghề được tuyển chọn; xử lý những trường hợp không đủ điều kiện về thủ tục hồ sơ; tổ chức tiếp nhận HSSV vào ở nội trú.

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ, công tác xã hội, thực hiện chế độ chính sách, học bổng, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng do các tổ chức và cá nhân tài trợ đối với HSSV.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện công tác Y tế trường học; phối hợp tổ chức chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo Quy định; phối hợp với các cơ quan bảo hiểm, các Phòng, Ban có liên quan giải quyết cho các trường hợp HSSV bị ốm đau, tai nạn rủi ro.

- Chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, lưu trữ hồ sơ và cơ sở dữ liệu có liên quan; giải quyết các thủ tục hành chính, hồ sơ cho HSSV ra trường. Tổ chức in ấn, cấp phát, lưu trữ văn bằng, chứng chỉ cho HSSV.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức cho HSSV tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia thi học sinh giỏi các cấp; tổ chức các hoạt động xã hội phù hợp với năng lực, sức khỏe và môi trường giáo dục; đánh giá, phân loại, xếp hạng điểm rèn luyện theo từng học kỳ, năm học, giai đoạn; biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động VHVN, TDTT và các hoạt động nâng cao ý thức chính trị, giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức, phát triển kỹ năng của HSSV; định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, giải quyết các ý kiến đề nghị giữa HSSV với lãnh đạo Nhà trường.

- Phối hợp với các phòng, khoa giải quyết các thủ tục cho HSSV chuyển trường, chuyển ngành học; xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý HSSV của Khoa, giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập theo định kỳ.

- Tổ chức, duy trì việc chấp hành nghiêm chỉnh về việc quản lý HSSV trong Khu nội trú; nâng cao việc tự rèn luyện ý thức trong xây dựng nếp sống tự quản, ý thức tiết kiệm điện, nước bảo quản tài sản, cơ sở vật chất của Nhà trường, đảm bảo trật tự, an ninh trong Khu nội trú. Quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ với những trường hợp HSSV gặp hoàn cảnh khó khăn về tinh thần và vật chất.

- Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Y tế kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ở, quan tâm đến HSSV về sức khoẻ, xử lý các tình huống: ốm đau, chuyển viện ban đêm, … Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, hoạt động ngoại khóa đa dạng về hình thức và nội dung góp phần tạo sân chơi cho HSSV, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong học tập và rèn luyện đối với HSSV.

- Tổ chức, phối hợp cùng Trung tâm phát triển kỹ năng và hỗ trợ nghề nghiệp về kỹ năng mềm tư vấn và hỗ trợ cho HSSV; phối hợp với Phòng Đào tạo-QLKH&HTQT xây dựng Kế hoạch sơ kết học kỳ và tổng kết năm học; cấp phát và ký các loại đơn, giấy xác nhận có liên quan đến HSSV.

- Tổ chức, tư vấn định hướng nghề nghiệp cho HSSV trước khi tốt nghiệp để có cơ hội việc làm; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn, tuyển dụng lao động là HSSV đã tốt nghiệp tại Trường; cung ứng nguồn lao động là HSSV đã tốt nghiệp cho các đơn vị, doanh nghiệp trong nước, ngoài nước. Tổ chức khảo sát các thông tin về việc làm của cựu HSSV các khoá đã tốt nghiệp.

- Tham mưu về tổng hợp, phân tích dữ liệu liên quan tới kết quả học tập và rèn luyện, tổ chức công tác thi đua khen thưởng đối với tập thể và cá nhân HSSV trong Nhà trường và các nội dung có liên quan tới công tác quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động cho HSSV.

- Làm đầu mối phối hợp với chính quyền, công an địa phương trong việc xây dựng quy chế phối hợp, tổ chức thực hiện công tác quản lý, giáo dục HSSV theo các Quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH, tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên và của Nhà trường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường giáo dục lành mạnh.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức về nội dung và hình thức cho các ngày Lễ lớn trong năm và ngày truyền thống của Nhà trường; tổ chức tuyên truyền nội dung trên bảng điện tử, panô, áp phích, khẩu hiệu, ... phục vụ các hoạt động chung của Nhà trường.

- Tuyên truyền, vận động CBVC, HSSV nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản, trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị nội bộ; bảo vệ cơ sở vật chất, an toàn trật tự của Nhà trường; phòng, chống tội phạm, ma túy, giao thông, cháy nổ và tập huấn nghiệp vụ bảo vệ cơ quan; bảo vệ ANTT khi Nhà trường tổ chức các sự kiện. 

- Phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng lực lượng, triển khai các phương án bảo vệ cơ sở vật chất, bảo vệ cơ quan và xử lý kịp thời khi xảy ra các vụ việc mất mát tài sản, gây rối an ninh trật tự.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Ban Giám hiệu phân công.

III. TỔ CHỨC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

1. Cơ cấu tổ chức

- Phòng Công tác HSSV gồm có 03 bộ phận trực thuộc:

+ Tổ Văn phòng;

+ Ban quản lý Khu nội trú;

+ Tổ Bảo vệ.

- Phòng Công tác HSSV có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng và Chuyên viên giúp việc; số lượng Phó trưởng phòng và Chuyên viên giúp việc thực hiện theo cơ cấu tổ chức và điều kiện cụ thể của Nhà trường.

2. Chế độ làm việc

- Phòng Công tác HSSV chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu Nhà trường; vị trí công việc, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Phòng do Trưởng phòng phân công.

- Phòng Công tác HSSV làm đầu mối giúp Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

 

Tập thể Cán bộ - Giảng viên phòng Công tác - HSSV

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

GMAIL

1

Trần Minh Trường

Trưởng phòng

0982403173
0962514610

mtruongtn@gmail.com

2

Trương Đức Cường

Phó trưởng phòng

0866643210

tdcuong.tntec@gmail.com

3

Nguyễn Xuân Vinh

Bí thư đoàn trường

0987123665

nguyenvinhcdktkt@gmail.com

4

Nguyễn Lệ Thanh

Chuyên viên

0979147219

lethanh.cthssv@gmail.com

5

Trần Thị Hiền

Chuyên viên

0886680687

nguyenthihienchinh1983@gmail.com

6

Nguyễn Thị Lan Phương

Chuyên viên

0917650690

nguyenthilanphuong87@gmail.com

7

Nguyễn Phương Thảo

Chuyên viên

0977008770

phuongthao.tcnh85@gmail.com

8

Phạm Hữu Huân

Tổ trưởng tổ BV

0913435315


9

Nguyễn Thị Hoài Thu

Nhân viên

0977048966
0946094663


10

Nguyễn Tiến Thịnh

Nhân viên

0975976613


11

Đặng Thị Duyên

Nhân viên

0353970779

dangthiduyen80@gmail.com

12

Dương Mạnh Hùng

Nhân viên

0913793134


13

Nguyễn Hữu Thọ

Nhân viên

0975130946


14

Vũ Thị Ngọc Bích

Nhân viên

0982041384

rubivu84@gmail.com

15

Nguyễn Hải Yến

Nhân viên

0983680326

nguyenhaiyen@tntec.edu.vn

16

Vũ Minh Nguyệt

Nhân viên

0988974519

minhnguyet@tntec.edu.vn

17

Trần Tuấn Anh

Nhân viên

0888241089

achoe2410@gmail.com

Các bài liên quan