Giới thiệu

Ngày 03-10-2019

PHÒNG ĐÀO TẠO QUẢN LÝ KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng - Trưởng phòng

Email: binh.nguyenvan5@gmail.com

Điện thoại: 0968.301.066 - 0918.742.996 

 

      

          

ThS. Trần Thị Tuyết Nhung

Chức vụ: P. trưởng phòng

Email: tuanduongtran154@gmail.com.vn            

Điện thoại: 0982831783

 

       

   

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐT-QLKH&HTQT

1. CHỨC NĂNG

 Tham mưu cho Ban Giám hiệu và tổ chức thực hiện các hoạt động:

- Tuyển sinh: giải pháp, tư vấn và trực tiếp thực hiện công tác tuyển sinh

- Xây dựng kế hoạch đào tạo.

- Tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đào tạo.

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý, mở rộng ngành, nghề đào tạo, qui mô đào tạo.

- Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.

- Tổ chức triển khai, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ.

- Quản lý và mở rộng công tác hợp tác quốc tế phục vụ phát triển giáo dục, đào tạo theo luật định.

- Quản lý và triển khai thực hiện các hoạt động về học liệu: Công tác thư viện,  biên soạn, in ấn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu.

- Thực hiện các công tác khác liên quan đến hoạt động đào tạo, NCKH và HTQT.

2.  NHIỆM VỤ

2.1. Công tác đào tạo

- Nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng chiến lược đào tạo và kế hoạch mở rộng ngành, nghề đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động liên kết đào tạo dưới các hình thức theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐTBXH.

  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo cho các ngành nghề, các hệ đào tạo trong và ngoài trường;

 - Phối hợp với các khoa, các đơn vị chức năng nghiên cứu, đổi mới, phát triển  chương trình đào tạovà đổi mới phương pháp giảng dạy;

 - Tổ chức đánh giá công tác giảng dạy và học tập trong toàn trường thường xuyên và theo định kỳ;

- Đề xuất kế hoạch sử dụng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

- Nghiên cứu, tìm hiểu, khai thác, đề xuất, xây dựng các đề án đầu tư, tăng cường năng lực đào tạo, chất lượng đào tạo.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan, được giao: xây dựng chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo; Kiểm định chất lượng nhà trường; Đánh giá chương trình đào tạo; Thực hiện 3 công khai…

2.2. Công tác quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

- Thực hiện công tác quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo quy định.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm của Nhà trường.

- Tìm hiểu, khai thác các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của các bộ, ngành, địa phương… để đề xuất chủ trì hoặc tham gia triển khai thực hiện.

2.3. Công tác hợp tác quốc tế

- Thực hiện công tác quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về hợp tác quốc tế hàng năm của Nhà trường.

- Mở rộng quan hệ quốc tế về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo và liên kết đào tạo nhằm phát huy ngoại lực để không ngừng nâng cao năng lực đào tạo và chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ, nâng cao thương hiệu của Nhà trường.

2.4. Công tác học liệu

 - Quản lý và sử dụng hiệu quả các hoạt động của Thư viện Nhà trường: phục vụ bạn đọc, quản lý và bảo quản sách, tài liệu, giáo trình và các hệ thống phục vụ (hệ thống mạng, kho tàng….)

 - Khảo sát nhu cầu, đề xuất, lập kế hoạch hàng năm về bổ sung (mua, biên soạn) tài liệu, sách, giáo trình….để phục vụ hiệu quả cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của nhà giáo và học sinh, sinh viên.

3. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

 - Danh hiệu thi đua: Tất cả các năm học đều đạt tập thể lao động tiên tiến. Trong đó đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc ở các năm học: 2005 - 2006, 2006 - 2007, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 -2014, 2014 - 2015, 2016 - 2017 và 2017 - 2018. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo tạng Cờ thi đua năm học 2018 - 2019.

  - Khen thưởng: Được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 03 bằng khen các năm học: 2006 - 2007; 2011 -2012 và 2017-2018.

 - Chi bộ: Tất cả các năm học đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có các năm học xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là năm: 2005, 2010, 2015, 2018.

 - Công đoàn: Tất cả các năm học đều đạt Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc. Có 02  đồng chí được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen.

- Những cá nhân của đơn vị đạt thành tích cao: Danh hiệu CSTĐ cấp Bộ: 04 đồng chí; Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng III: 02 đồng chí; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen: 03  đồng chí và Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen 14 đồng chí.

Tập thể CBGV Phòng Đào tạo QLKH&HTQT

Các đảng viên phòng Đào tạo Quản lý khoa học & HTQT (đứng phía sau) chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

 TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO QUẢN LÝ KHOA HỌC & HỢP TÁC  QUỐC TẾ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

 

1

Nguyễn Văn Bình

Phó Hiệu trưởng
Trưởng phòng

0968301066
0918742996

nguyenvanbinh@tntec.edu.vn
binh.nguyenvan5@gmail.com

2

Trần Thị Tuyết Nhung

P. trưởng phòng

0982831783

Tuanduongtran1504@gmail.com

3

Kiều Thị Thanh Huyền

Tổ trưởng tổ NV1

0977337643

kieuhuyencdktkt@gmail.com

4

Trần Thị Huệ

Nhân viên

0353834754

Huecdktkt.tn@gmail.com

5

Nguyễn Mạnh Cường

Tổ trưởng tổ NV2

0912103104

Cuongdt.btu@gmail.com

6

Nguyễn Thị Chinh

Nhân viên

0978662228

Chinhxinh81@gmail.com

7

Hoàng Thị Hồng Thúy

Nhân viên

0945535278

Hoanghongthuykt82@gmail.com

8

Phạm Huyền Trang

Nhân viên

0364641216

trangdtcdktkt@gmail.com

9

Nguyễn Thị Hoa

Nhân viên

0396310431

Hoanguyen80cdkt@gmail.com

10

Hoàng Thị Thúy Dương

Nhân viên

0916149247

 

11

Lương Thị Mai

Nhân viên

0915589334

 

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cố định cơ quan

Số điện thoại

Di động

Email

1

Nguyễn Văn Bình

Phó Hiệu trưởng

Trưởng phòng

-

0968301066

0918742996

nguyenvanbinh@tntec.edu.vn

binh.nguyenvan5@gmail.com

2

Trần Thị Tuyết Nhung

P. trưởng phòng

3856.465

0982831783

Tuanduongtran1504@gmail.com

3

Kiều Thị Thanh Huyền

Tổ trưởng tổ NV1

3848.538

0977337643

kieuhuyencdktkt@gmail.com

4

Trần Thị Huệ

Nhân viên

3848.538

0353834754

Huecdktkt.tn@gmail.com

5

Nguyễn Mạnh Cường

Tổ trưởng tổ NV2

3842.529

0912103104

Cuongdt.btu@gmail.com

6

Nguyễn Thị Chinh

Nhân viên

3842.529

0978662228

Chinhxinh81@gmail.com

7

Hoàng Thị Hồng Thúy

Nhân viên

3842.529

0945535278

Hoanghongthuykt82@gmail.com

8

Phạm Huyền Trang

Nhân viên

3856.465

0364641216

trangdtcdktkt@gmail.com

9

Nguyễn Thị Hoa

Nhân viên

-

0396310431

Hoanguyen80cdkt@gmail.com

10

Hoàng Thị Thúy Dương

Nhân viên

-

0916149247

 

11

Lương Thị Mai

Nhân viên

-

0915589334

 

Các bài liên quan