Giới thiệu

Ngày 14-01-2021

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

ThS. Trần Minh Trường

 Chức vụ: Phó Hiệu trưởng - Trưởng phòng

  Email: mtruongtn@gmail.com

                   Điện thoại: 0982403173                     

          

 

ThS. Trương Đức Cường

 Chức vụ: P. trưởng phòng

Email: tdcuong.tntec@gmail.com

Điện thoại: 0866643210
        

   Phòng Công tác học sinh, sinh viên (CTHSSV) Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật được thành lập theo Quyết định số 839/QĐ-TCCB ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Giám đốc ĐHTN, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

I. CHỨC NĂNG

   Phòng CTHSSV là đơn vị tham mưu, giúp Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quản lý nhà nước về triển khai và tổ chức thực hiện công tác sau:

   1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV.

   2. Công tác quản lý HSSV, GVCN-CVHT.

   3. Công tác quản lý HSSV nội, ngoại trú.

   4. Công tác tư vấn và hỗ trợ HSSV.

   5. Công tác bảo vệ an ninh trật tự.

   6. Các công tác khác.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV 

   1.1. Tham mưu, giúp Đảng ủy và Ban Giám hiệu ban hành các văn bản quy định về chủ trương, chính sách, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên (HSSV) tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

   1.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện giáo dục truyền thống, chính trị, tư tưởng, pháp luật, đạo đức lối sống và các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu,… cho HSSV.

   1.3. Nắm bắt tình hình tư tưởng của HSSV, phản ánh kịp thời cho Ban Giám hiệu và đề xuất những chủ trương, biện pháp thích hợp nhằm giải quyết tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và những vướng mắc trong HSSV.

   1.4. Đề xuất, tổ chức tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ HSSV; học chính trị ngoại khóa và giáo dục truyền thống; tích cực uốn nắn những quan điểm lệch lạc và đẩy lùi tệ nạn xã hội trong HSSV.

   1.5. Phối hợp với các đơn vị tuyên truyền về nội dung, hình thức tổ chức trong dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn và ngày truyền thống của Nhà trường; tổ chức tuyên truyền nội dung trên bảng điện tử, panô, áp phích, khẩu hiệu, ... phục vụ các hoạt động chung của Nhà trường.

2. Công tác quản lý HSSV, GVCN-CVHT

   2.1. Công tác quản lý hồ sơ HSSV

   2.1.1. Tổ chức đón tiếp HSSV, sắp xếp HSSV vào các lớp theo đúng ngành, nghề được tuyển chọn.

  2.1.2. Chỉ đạo việc xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý hồ sơ HSSV; giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý những trường hợp HSSV không đủ điều kiện về hồ sơ nhập học.

   2.1.3. Đảm bảo lưu trữ hồ sơ HSSV trong quá trình học tập và hoàn trả hồ sơ cho HSSV ra trường.

2.2. Công tác GVCN-CVHT

   2.2.1. Tham mưu về tổng hợp, phân tích dữ liệu liên quan tới kết quả học tập và rèn luyện, tổ chức công tác thi đua khen thưởng đối với tập thể và cá nhân HSSV trong Nhà trường và công tác quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động cho HSSV.

   2.2.2. Triển khai, tổ chức và chủ trì các cuộc họp giao ban HSSV; tổng hợp số liệu liên quan, thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

   2.2.3. Tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại, xếp hạng điểm rèn luyện theo từng giai giai đoạn; biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

   2.2.4. Phối hợp với các phòng, khoa giải quyết các thủ tục cho HSSV; xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý HSSV của Khoa, giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập theo định kỳ.

   2.2.5. Làm đầu mối phối hợp với chính quyền, công an địa phương trong việc xây dựng quy chế phối hợp, tổ chức thực hiện công tác quản lý, giáo dục HSSV theo các Quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên và của Nhà trường bảo đảm môi trường giáo dục lành mạnh.

   2.2.6. Nắm bắt diễn biến tư tưởng của HSSV phản ánh kịp thời với Ban Giám hiệu và đề xuất những chủ trương, biện pháp thích hợp nhằm giải quyết tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và những vướng mắc trong HSSV.

2.3. Công tác chế độ chính sách

   2.3.1. Tham mưu, phân tích và tổng hợp các nội dung có liên quan tới đối tượng HSSV diện được hưởng chế độ chính sách trong quá trình học tập.

   2.3.2. Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, tổ chức thực hiện chế độ chính sách, học bổng, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; học bổng của các tổ chức và cá nhân tài trợ đối với HSSV.

   2.3.3. Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, xem xét HSSV thuộc diện là đối tượng được hưởng học bổng khuyến học.

2.4. Công tác quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ

   2.4.1. Giúp Ban Giám hiệu chỉ đạo việc xây dựng, quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu thủ tục về cấp phôi văn bằng, chứng chỉ của Nhà trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

  2.4.2. Quản lý phôi, in, cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ; cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc; thẩm quyền cấp, phát văn bằng, chứng chỉ.

   2.4.3. Tổ chức in ấn cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với người học đủ điều kiện tốt

nghiệp hệ cao đẳng, trung cấp; đủ điều kiện cấp chứng chỉ nghề tại Trường.

3. Công tác quản lý HSSV nội, ngoại trú

   3.1. Tiếp nhận HSSV vào Trường, Sắp xếp chỗ ở, quản lý HSSV tại Khu nội trú theo quy định.

   3.2. Tổ chức, duy trì việc chấp hành nghiêm chỉnh về việc quản lý HSSV trong Khu nội trú; đôn đốc nâng cao việc tự rèn luyện ý thức trong xây dựng nếp sống tự quản, ý thức tiết kiệm điện, nước bảo quản tài sản, cơ sở vật chất của Nhà trường.

   3.3. Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Y tế kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng ở; thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo Quy định, xử lý các tình huống: ốm đau, chuyển viện, tai nạn rủi ro, … Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ với những trường hợp HSSV gặp hoàn cảnh khó khăn về tinh thần và vật chất.

   3.4. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT, hoạt động ngoại khóa tạo sân chơi cho HSSV, xây dựng ý thức trong môi trường học tập, rèn luyện và đảm bảo trật tự, an ninh đối với HSSV trong Khu nội trú.

-  Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quản lý và thực hiện các nội quy, quy định của địa phương nơi cư trú, thường xuyên quản lý, nắm bắt và xử lý các vụ việc liên quan tới HSSV.

   3.5. Phối hợp cùng lực lượng bảo vệ, công an, chính quyền địa phương trong công tác quản lý HSSV ngoại trú, thực hiện các nội quy, quy định của địa phương nơi cư trú, thường xuyên quản lý bảo đảm ANTT, nắm bắt và xử lý kịp thời các vụ việc mất tài sản, gây rối an ninh trật tự.

4. Công tác tư vấn và hỗ trợ HSSV

   4.1. Tổ chức tốt tuần sinh hoạt giáo dục công dân HSSV đầu khóa học, năm học giúp HSSV nhanh chóng tiếp cận với cách học tập, sinh hoạt trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp.

   4.2. Tuyên truyền, phổ biến các về quy chế HSSV, quy định và các hoạt động cụ thể của Nhà trường về quy mô đào tạo, giáo dục chính trị pháp luật an toàn giao thông; phòng, chống ma túy, các loại hình tội phạm, tệ nạn xã hội,...

   4.3. Chú trọng thực hiện công tác đào tạo kỹ năng cho HSSV về thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong, xây dựng tốt với quan hệ Thầy, Cô và bạn bè trong thời gian học tập và đặc biệt thực hiện tốt ”Quy tắc ứng xử của HSSV trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

   4.4. Phối hợp với các đơn vị tổ chức cho HSSV tham gia, tổ chức các hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi, năng lực, sức khỏe và môi trường giáo dục.

   4.5. Tổ chức, tư vấn định hướng nghề nghiệp cho HSSV trước khi tốt nghiệp để có định hướng việc làm; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn, tuyển dụng lao động với HSSV tốt nghiệp.

   4.6. Tìm kiếm cơ hội, nhu cầu việc làm từ các Doanh nghiệp, nhà máy, cơ quan, xí

nghiệp trong, ngoài tỉnh giới thiệu, cung ứng nguồn lao động và tạo điều kiện cho HSSV

tiếp cận với nhu cầu việc làm của nhà tuyển dụng.

   4.7. Tổ chức khảo sát các thông tin về việc làm của cựu HSSV sau khi tốt nghiệp; xây dựng, tổ chức và duy trì tốt mạng lưới cựu HSSV trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

5. Công tác bảo vệ an ninh trật tự

   5.1. Tuyên truyền, vận động CBVC, HSSV nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản, trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị nội bộ; bảo vệ cơ sở vật chất, an toàn tài sản của Nhà trường; phòng, chống tội phạm, ma túy, giao thông, cháy nổ và tập huấn nghiệp vụ bảo vệ cơ quan; bảo vệ ANTT khi Nhà trường tổ chức các sự kiện. 

   5.2. Phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng lực lượng, triển khai các phương án bảo vệ cơ sở vật chất, bảo vệ cơ quan và xử lý kịp thời các vụ việc gây rối an ninh trật tự, mất mát tài sản.

   5.3. Làm đầu mối phối hợp với chính quyền, công an địa phương trong việc xây dựng quy chế phối hợp, tổ chức thực hiện công tác quản lý, giáo dục HSSV theo các Quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên và của Nhà trường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường giáo dục lành mạnh.

6. Các công tác khác 

   6.1. Thực hiện công tác phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường.

   6.2. Thực hiện công tác tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh Nhà trường ban hành.

   6.3. Thực hiện công tác 3 công khai đảm bảo chất lượng.

   6.3. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

IV NHỮNG THÀNH TÍCH NỔl BẬT

   - Danh hiệu thi đua: Tất cả các năm học đều đạt tập thể lao động tiên tiến. Trong đó đơn vị đạt danh hiệu Tâp thể lao động xuất sắc ở các năm học: 2005 - 2006, 2007 - 2008, 2011 - 2012.

   - Khen thưởng:

   + Chi bộ: Tất cả các năm học đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có các năm học xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là năm 2010 - 2011, 2015 - 2016, 2020 - 2021,

   + Công đoàn: Tất cả các năm học đều đạt Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc. Được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen năm học 2018-2019. Có 03 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và 01 người nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.

   + Những cá nhân của đơn vị đạt thành tích cao: Danh hiệu CSTĐ cấp Bộ: 01 đồng chí; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen: 01 đồng chí và Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Bằng khen 06 đồng chí.

Tập thể CBVC, NLĐ phòng Công tác Học sinh - Sinh viên


Các đồng chí Đảng viên phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (đứng phía sau) chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

ThS.Trần Minh Trường

Phó Hiệu trưởng;

Trưởng phòng

0982403173
0962514610

mtruongtn@gmail.com

2

ThS.Trương Đức Cường

Phó trưởng phòng

0866643210

tdcuong.tntec@gmail.com

3

ThS.Nguyễn Xuân Vinh

Chuyên viên

0987123665

nguyenvinhcdktkt@gmail.com

4

CN.Nguyễn Lệ Thanh

Chuyên viên

0979147219

lethanh.cthssv@gmail.com

5

CN.Trần Thị Hiền

Chuyên viên

0886680687

nguyenthihienchinh1983@gmail.com

6

ThS.Nguyễn Phương Thảo

Nhà giáo KN

0977008770

phuongthao.tcnh85@gmail.com

7  TS. Nguyễn Thị Thu Hà Nhà giáo KN 0915.590.101  

8

Phạm Hữu Huân

Tổ trưởng tổ BV

0913435315


9

ThS.Nguyễn Thị Thùy Chi

Chuyên viên

01679326751

 

10

Nguyễn Thị Hoài Thu

Nhân viên

0977048966
0946094663

 

11

Nguyễn Tiến Thịnh

Nhân viên

0975976613

 

12

Dương Mạnh Hùng

Nhân viên

0913793134

 

13

ThS.Ninh Văn Quý

Nhà giáo KN

0945979988

 

14

CN. Vũ Thị Ngọc Bích

 Chuyên viên

0982041384

rubivu84@gmail.com

15

KS.Nguyễn Hải Yến

Chuyên viên

0983680326

nguyenhaiyen@tntec.edu.vn

16

CN.Vũ Minh Nguyệt

Nhân viên

0988974519

minhnguyet@tntec.edu.vn

17 ThS.Nguyễn Thị Tâm Chuyên viên 0912802231 tamcoiktkt@gmail.com

18

KS.Trần Phương Thủy

Nhân viên

0916 948 638

thuytrancdktkt@gmail.com

Các bài liên quan