Cán bộ

Ngày 24-11-2015

Quyết định Thi đua - Khen thưởng năm học

Quyết định thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017

    ♦ Công văn thông báo thi đua

    ♦ Quyết định về việc ban hành tiêu chí, thang điểm đánh giá thi đua trong Nhà trường

    ♦ Phiếu chấm điểm thi đua

    ♦ Quy định thi đua, khen thưởng trong ĐHTN 2016

    ♦ Quy chế xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

Quyết định thi đua khen thưởng năm học 2015 - 2016

      Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016

Quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014 - 2015

     ♦ Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương Lao động

     ♦ Quyết định tặng Bằng  khen của Thủ tướng Chính phủ

     ♦ Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

     ♦ Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

     ♦ Quyết định Khen thưởng cho các tập thể thuộc khối thi đua Các trường Cao đẳng và trung học số 2

     ♦ Quyết định về việc tặng giấy Khen cho các tập thể cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên hoành thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014 - 2015

     ♦ Quyết định về việc công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014 - 2015

     ♦ Quyết định về việc tặng  Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2010 - 2015

Các bài liên quan