Đảng Đoàn thể

Ngày 15-08-2013

Các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Hiến máu nhân đạo – Một nghĩa cử cao đẹp

DANH SÁCH BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2019 – 2022

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

GMAIL

1

Nguyễn Xuân Vinh

Ủy viên BTV - Bí thư Đoàn trường

0987123665

nguyenvinhcdktkt@gmail.com

2

Nguyễn Xuân Thế

Ủy viên BTV - P. Bí thư Đoàn trường

0988098504

xuanthe210@gmail.com

3

Nguyễn Hoàng Giang

Ủy viên BTV - TB KT Đoàn trường

0983704197

Lhgiangktcn@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hường

Ủy viên BCH - VPĐ trường

0983293296

kienhuong.ktkt@gmail.com

5

Vũ Bạch Điệp

Ủy viên BCH Đoàn trường

0987488786

vubachdiep@gmail.com

6

Ninh Văn Quý

Ủy viên BCH Đoàn trường

0376102192

vanquy83@gmail.com

7

Nguyễn T. Lan Phương

Ủy viên BCH Đoàn trường

0917650690

nguyenthilanphuong87@gmail.com

8

Lê Thị Ánh

Ủy viên BCH Đoàn trường

0984739734

leanhtnguyen@gmail.com

9

Hoàng Thu Thúy

Ủy viên BCH Đoàn trường

0969744301

 

10

Nguyễn Đức Khải

Ủy viên BCH Đoàn trường

0842267050

 

11

Trần Văn Quý

Ủy viên BCH Đoàn trường

033229518

 

Các bài liên quan