Đảng Đoàn thể

Ngày 15-08-2013

Các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Hiến máu nhân đạo – Một nghĩa cử cao đẹp

DANH  SÁCH BCH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA V, NHIỆM KỲ 2017 - 2019 

STT

Họ và tên

Chức vụ Đoàn

Đơn vị

1

Nguyễn Xuân Vinh

Ủy viên BTV - Bí thư Đoàn trường

BT Liên chi Đoàn khoa KTCN

2

Nguyễn Xuân Thế

Ủy viên BTV – P. Bí thư Đoàn trường

BT Liên chi Đoàn khoa ĐTN

3

Nguyễn Thị Phương Thảo

Ủy viên BTV

BT Liên chi Đoàn khoa KTNL

4

Phạm Thị Minh Hà

Ủy viên BTV

BT Liên chi Đoàn khoa KT&QTKD

5

Nguyễn Thị Lan Phương

Ủy viên BTV

BT Chi Đoàn Khối VP

6

Đỗ Cao Chính

Ủy viên BCH - Đoàn trường

P. BT Liên chi Đoàn khoa KTCN

7

Nguyễn Thị Hường

Ủy viên BCH - VPĐ trường

VPĐ trường

8

Lê Thị Ánh

Ủy viên BCH Đoàn trường

BT Chi Đoàn Khoa KHCB

9

Nguyễn Bình Dung

Ủy viên BCH Đoàn trường

UVBCH LCĐ Khoa KTCN

10

Nguyễn Trọng Hiếu

Ủy viên BCH Đoàn trường

UVBCH LCĐ khoa ĐTN

11

Ngô Mai Thảo

Ủy viên BCH Đoàn trường

UVBCH LCĐ Khoa KTNL

12

Lô Thị Thảo

Ủy viên BCH Đoàn trường

UVBCH LCĐ Khoa KTNL

13

Nguyễn Xuân Thủy

Ủy viên BCH Đoàn trường

UVBCH LCĐ Khoa KTNL

14

Nguyễn Quốc Hưng

Ủy viên BCH Đoàn trường

UVBCH LCĐ Khoa ĐTN

15

Đoàn Thị Hồng

Ủy viên BCH Đoàn trường

UVBCH LCĐ Khoa KTCN

                      

Các bài liên quan