Giới thiệu

Ngày 15-08-2013

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

ThS. Nguyễn Thị Loan

Chức vụ: Trưởng khoa

Email:nguyenloanmcm@gmail.com

Điện thoại: 0913027732

 

                                

 

     

ThS. Hữu Thị Hồng Hoa

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Email:hoanghoa2908@gmail.com  

Điện thoại: 0916508058

                                                   
                                                   

   

   Khoa Khoa học Cơ bản trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật được thành lập theo Quyết định số 88/QĐ-TCCB ngày 09 tháng 2 năm 2006 của Giám đốc ĐHTN, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

I. CHỨC NĂNG

   Khoa Khoa học Cơ bản trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật là đơn vị chuyên môn thuộc trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật. Thực hiện các hoạt động quản lý đào tạo và giảng dạy trong chuyên ngành được Nhà trường giao:

   1. Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các chuyên ngành: Tiếng Anh, tiếng Hàn; thực hiện giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho tất cả các ngành, nghề trong trường gồm khoa học tự nhiên, lý luận chính trị và giáo dục thể chất.

   2. Thực hiện các đề tài NCKH các cấp, biên soạn giáo trình và tài liệu học tập phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo.

   3. Quản lý nhà giáo, học sinh, sinh viên các ngành nghề được Nhà trường giao.

   4. Trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, phôi liệu thực hành theo đúng quy định.

   5. Khai thác sử dụng có hiệu quả các phòng thực hành, thí nghiệm được giao. 

  6. Chịu trách nhiệm về học thuật trong đào tạo và NCKH thuộc lĩnh vực liên quan đến các môn học/học phần được đảm nhiệm; trực tiếp quản lý nội dung chương trình đào tạo các môn học/học phần theo sự phân công của Nhà trường.

   7. Hợp tác với các doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động liên quan đến thực tập.

   8. Chủ trì việc đánh giá các chương trình đào tạo do khoa quản lý.

   9. Thực hiện các công tác khác (Tuyển sinh, vệ sinh môi trường, Ba công khai, kiểm định đảm bảo chất lượng…) theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. NHIỆM VỤ

   1. Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các chuyên ngành: Tiếng Anh, tiếng Hàn; thực hiện giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho tất cả các ngành, nghề trong trường gồm khoa học tự nhiên, lý luận chính trị  và giáo dục thể chất.

   2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập, phân công giờ giảng theo thời khóa biểu và tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo khác

theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Nhà trường.

   3. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

   4. Thực hiện các hoạt động thực tập nghề theo chương trình đào tạo. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy học.

   5. Trực tiếp quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nhân viên thuộc đơn vị mình. Phát hiện, tổ chức bồi dưỡng giảng viên giỏi, HSSV giỏi nghề khi có yêu cầu.

   6. Quản lý việc học tập và rèn luyện của HSSV thuộc Khoa, Tổ bộ môn và có biện pháp xử lý, giáo dục để HSSV thực hiện tốt nội quy, quy định của Nhà trường.

   7. Xây dựng ngân hàng đề thi, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun tại đơn vị mình.

   8. Xây dựng kế hoạch đề xuất mua sắm, bổ sung trang bị thiết bị, xây dựng định mức, đề xuất mua sắm vật tư, dụng cụ, thiết bị, phôi liệu thực hành. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, các phòng, xưởng thực hành được giao theo quy định.

   9. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách dạy - học theo quy định, thực hiện các hoạt động hành chính, giáo vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Khoa, Bộ môn.

   10. Khai thác, đề xuất thực hiện các hoạt động khác có liên quan để tăng nguồn thu dịch vụ cho Nhà trường.

   11. Thực hiện các nội dung liên quan đến công tác ba công khai và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

   12. Thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án Tuyển sinh hàng năm của Nhà trường.

   13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

   - Danh hiệu thi đua: Tất cả các năm học đều đạt tạp thể lao động tiên tiến, trong đó có các năm học Khoa đạt danh hiệu tập thể xuất sắc: 2011 - 2012, 2014 - 2015 và 2018 - 2019.

   - Khen thưởng: Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen năm học 2015 - 2016.

   + Chi bộ: Tất cả các năm học đều xếp loại tốt nhiệm vụ, trong đó có các năm học xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là năm 2015.

   + Công đoàn: Tất cả các năm học đều đạt Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc. Có 01 đồng chí được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen.

   + Những cá nhân của đơn vị đạt thành tích cao: Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen 10 Nhà giáo.

Tập thể CBGV khoa Khoa học Cơ bản

Các đảng viên Khoa Khoa học Cơ bản (đứng phía sau) chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

 EMAIL

 

ThS.Nguyễn Thị Loan

Trưởng khoa

0913027732

Nguyenloanmcm@gmail.com

 

ThS. Hữu Thị Hồng Hoa

Phó trưởng khoa

0916508058

hoanghoa2908@gmail.com

I

 Bộ môn Ngoại Ngữ

 

 

 

1

ThS. Nguyễn Thị Loan

Trưởng bộ môn

0913027732

Nguyenloanmcm@gmail.com

2

ThS. Võ Việt Cường

Phó bộ môn

0983187258

vietcuongdhtn@gmail.com

3

ThS. Nguyễn Thị Lập

Giảng viên

0915954824

Nguyenthilap.2009@gmail.com

4

ThS. Bùi Thị Hương

Giảng viên

0978019284

Buihuong206@gmail.com

5

ThS. Hoàng Thị Lý

Giảng viên

0989830550

 lyhoang3981@gmail.com

II

 Bộ môn Cơ bản

 

 

 

7

ThS. Hà Thị Thu Hằng

Trưởng bộ môn

0988735715

Haidanghth@gmail.com

8

ThS. Hữu Thị Hồng Hoa

Giảng viên

0961.508.058

 hoanghoa2908@gmail.com

9

CN. Nguyễn Quốc Khánh

Giảng viên

0915007878

 

10

ThS. Lê Thị Ánh

Giảng viên

0984739734

leanhtnguyen@gmail.com

11

ThS. Phạm Thị Hồng

Giảng viên

0978259514

Phamhong@gmail.com

12

CN. Ngô Quang Hùng

Giảng viên

0982510227

 

13

ThS. Nguyễn Thị Lê Thảo

Giảng viên

0979258396

lethao83@gmail.com

14

ThS. Trần Hồng Hải

Giảng viên

0374520519

 tranhaisu51@gmail.com

15

ThS. Phùng Thị Hải Yến

Giảng viên

 0915212959

 haiyend2h@gmail.com

16

ThS. Trần Thị Huệ

Giảng viên

0353834754

huecdktkt.tn@ gmail.com

                   

Các bài liên quan