Giới thiệu

Ngày 01-08-2013

Cơ sở vật chất

STT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG

I

Diện tích đất đai

ha

7.08

II

Diện tích sàn xây dựng

 

 

1

Giảng đường

 

 

 

Số phòng

phòng

31

 

Tổng diện tích

 m2

4177

2

Phòng học máy tính

 

 

 

Số phòng

phòng

6

 

Tổng diện tích

m2

486

3

Phòng học ngoại ngữ

 

 

 

Số phòng

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

4

Thư viện

m2

230

5

Phòng thí nghiệm

 

 

 

Số phòng

phòng

6

 

Tổng diện tích

m2

366

6

Xưởng thực tập, thực hành

 

 

 

Số phòng

phòng

6

 

Tổng diện tích

m2

4641

7

KTX thuộc cơ sở đào tạo quản lý

 

 

 

Số phòng

phòng

294

 

Tổng diện tích

m2

12.450

8

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

 

821

9

Diện tích khác:

 

 

 

Diện tích hội trường

m2

 

 

Diện tích nhà thi đấu

m2

612

 

Diện tích sân vận động

m2

5000

 

Diện tích bể bơi

m2

 

Các bài liên quan