Đảng Đoàn thể

Ngày 12-09-2013

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2017 - 2022


Số

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Giới tính

Chức vụ và đơn vị công tác

Đảng viên

Trình độ học vấn

Ghi chú

Nam 

Nữ 

Chính trị 

Giáo dục phổ thông 

Chuyên môn nghiệp vụ 

1

Nguyễn Duy Lam

1960

Kinh

x


Phó Hiệu trưởng -Chủ tịch CĐ Trường

x

Cao cấp

12/12

Tiến sĩ


2

Trần Minh Trường

1973

Kinh

x


UVBTV CĐ Trường - Trưởng phòng

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ


3

Võ Thị Ngọc

1971

Kinh


x

UVBTV CĐ Trường - Trưởng khoa

x

Cao cấp

12/12

Thạc sĩ


4

Hoàng Anh

1962

Tày

x


UVBTV CĐ Trường

x

Sơ cấp

12/12

Kỹ sư


5

Đoàn Thị Phương

1980

Kinh


x

UVBCH-VPCĐ

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ


6

Đặng Thị Mai

1983

Kinh


x

Chủ tịch CĐ Phòng

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ


7

Trần Xuân Tứ

1979

Kinh

x


Phó Giám đốc TT CNTT-TV

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ


8

Hà Thị Thu Hằng

1983

Mường


x

Trưởng Bộ môn-Chủ tịch CĐBP

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ


9

Trần Thị Thu Hiền

1984

Kinh


x

Trưởng Bộ môn-Chủ tịch CĐBP

x

Trung cấp

12/12

Tiến sĩ


10

Nguyễn Thị Lệ Hằng

1980

Kinh


x

Trưởng Bộ môn

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ


11

Mai Thanh Tùng

1979

Tày

x


Chủ tịch CĐBP

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ


12

Trần Thị Tuyết Nhung

1983

Kinh


x

Chủ tịch CĐBP-Phó trưởng phòng

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ


13

Nguyễn Phương Thảo

1985

Nùng


x

Chủ tịch CĐBP


Trung cấp

12/12

Thạc sĩ


                  


Các bài liên quan