Giới thiệu

Ngày 04-06-2015

Danh bạ điện thoại CBVC,HĐLĐ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email   

I           BAN GIÁM HIỆU

1

PGS.TS Nguyễn Đình Mãn

Hiệu Trưởng

0912223774-3848540

ndman1957@gmail.com

2

TS. Nguyễn Duy Lam

P. Hiệu trưởng

0983640097

nguyenduylam@gmail.com

3

TS. Ngô Cường

P. Hiệu trưởng

0912450191-3648968

ngocuongtntec@gmail.com

4

TS. Ngô Xuân Hoàng

P. Hiệu trưởng

0912140868-3746580

nxhoang63@gmail.com

II          VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

1

ThS. Trần Đình Thành

TTVP

0912478909-3842226

Thanhttkt.dtu@gmail.com

III           VP CÔNG ĐOÀN

1

TS. Nguyễn Duy Lam

 

0983640097

nguyenduylam@gmail.com

IV          VP ĐOÀN THANH NIÊN

1

ThS. Nguyễn Hữu Phấn

Bí thư

0983783844

phanktcn@gmail.com

2

CN. Nguyễn Thị Hường

TTVP

0983293296-3856464

kienhuongktkt@gmail.com

V          PHÒNG TỔNG HỢP

1

KS. Ma Đình Bộ

Trưởng phòng

0912759947

phongtccb.dtu@moet.edu.vn

2

ThS. Phạm Đăng Tấn

Phó trưởng phòng

0989978093

phongtccb.dtu@moet.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Mạnh Cường

Phó trưởng phòng

0982847422

cuongnguyencdktkt@gmail.com

4

ThS. Trương Thị Việt Phương

Phó trưởng phòng

0913351266

vietphuongcdkt@gmail.com

         1. Bộ phận văn phòng                                                             3855606

1

ThS. Nguyễn Phương Ly

Văn thư
01646097728

phonghcth.dtu@moet.edu.vn

2

CN. HoàngThị Bích Huệ

Văn thư

0976769166

phonghcth.dtu@moet.edu.vn

3

KS. Vũ Mộng Linh

 (TCCB)

0948286111 - 3746651

phongtccb.dtu@moet.edu.vn

        2. Tổ  Kế hoạch_Tài chính                                                  3747001

1

ThS. Trương Thị Việt Phương

Kế toán trưởng

 

vietphuongcdkt@gmail.com

2

ThS. Bùi Thu Hòa

Kế toán viên

0974448309

 

3

Bùi Thị Hạnh

Kế toán viên

0912415663

 

4

ThS. Phạm Thị Hiêm

Kế toán viên

0987092481

 

5

CN. Nguyễn Thị Thu Trang

Kế toán viên

0985940000

 

6

CN. Phạm Thị Nga

Kế toán viên

0984837797

 

         3. Bộ phận lái xe

1

Trần Bá Trí

Lái xe

0989090314

 

2

Nông Văn Huy

Lái xe

0913034169

 

         4. Bộ phận QTTB – Cơ điện

1

Trần Ngọc Hùng

Tổ trưởng

0988359616

tranngochung@tntec.edu.vn

2

ThS. Mai Thanh Tùng

Giảng viên

0915419353

maithanhtung_79@yahoo.com.vn

3

KS. Bùi Đức Thi

Nhân viên

0963135662

 

4

CN. Ma Mạnh Thắng

Nhân viên

0916616779

 

         5. Bộ phận Y tế

1

Nguyễn Thị Nga

Tổ trưởng

0912588606

 

2

Đỗ Thị Hương

Nhân viên

01232097956

 

         6. Bộ phận phục vụ

1

Trần Thị Chinh

Nhân viên

01234130188

 

2

Vũ Thị Kim Yến

Nhân viên

0982265100

 

3

CN. Khuông Thị Kim Khuyên

Nhân viên

0974899235

 

4

CN. Nguyễn Thị Thùy Chi

Nhân viên

01689326751

 

VI         PHÒNG ĐÀO TẠO QUẢN LÝ KHOA HỌC & QHQT

1

PGS TS. Nguyễn Đình Mãn

Hiệu trưởng

0912223774-3848540

 

2

TS. Ngô Xuân Hoàng

 Phó Hiệu trưởng 0912140868-3746580  
3

PGS TS. Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng 01684298666 binh.nguyenvan5@gmail.com

4

ThS. Trương Thúy Hồng

Phó trưởng phòng

0984419555

thuyhong81tn@gmail.com

        1.  Tổ  nghiệp vụ                                                                           3848538

1

CN. Dương Anh Đức

Chuyên viên

0915644286

anhduc.pdt@tntec.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Mạnh Cường

Chuyên viên

0912103104

 

3

Th.S Lương Anh Dân

Chuyên viên

0986390586

 

4

ThS. Kiều Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

0977337643

 

5

CN. Lê Thị Thu Trang

Chuyên viên

0977520888

 

6

ThS. Nguyễn  Thị Chinh

Chuyên viên

0978662228

 

       2.  Tổ QL giảng đường

1

Lương Thị Mai

Nhân viên

0915589345

 

2

Hoàng Thị Thúy Dương

Nhân viên

0942712390

 

3

Phạm Thị Liên

Nhân viên

0986940536

 

4

Dương Quang Sản

Nhân viên

0985722849

 

VII      PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

1

TS. Nguyễn Duy Lam

Phó Hiệu trưởng

 

 

2

ThS. Trần Minh Trường

Trưởng phòng

0982403173

mtruongtn@gmail.com

3

KS. Nguyễn Thị Tâm

Phó trưởng phòng

0915557696

thanhtam.khunoitru@gmail.com

        1. Bộ phận văn phòng                                                          3746652

1

ThS. Đặng Thị Tuyết Mai

Nhân viên

0972477468

tuyetmai686@gmail.com

2

CN. Nguyễn Lệ Thanh

Nhân viên

0979147219

lethanh.cthssv@gmail.com

3

CN. Trần Thị Hiền

Nhân viên 01247775062 nguyenthihienchinh1983@gmail.com

4

KS. Trần Tuấn Anh

Nhân viên

0985693249

achoe2410@gmail.com

5

CN. Vũ Thị Thơm

Nhân viên

0978443916

vuhoaithom86@gmail.com

6

CN. Nguyễn Thị Lan Phương

Nhân viên

0919894853

nguyenthilanphuong87@gmail.com

       2. Tổ bảo vệ                                                                                  3856455

1

Phạm Hữu Huân

Tổ trưởng

0913435315  

 

2

Dương Ngọc Đương

Nhân viên

0915208964

 

3

NguyễnTiếnThịnh

Nhân viên

0975976613

 

4

Dương Mạnh Hùng

Nhân viên

0913793134

 

5

Nguyễn Văn Thuận

Nhân viên

0982905619

 

6

Nguyễn Thị Hoài Thu

Nhân viên

0977048966

 

7

Bùi Ngọc Toản

Nhân viên

0906282812

 

8

Phạm Văn Đông

Nhân viên

0986052093

 

       3. Ban quản lý khu nội trú

1

ThS. Vũ Văn Đam

Trưởng ban QL

0913509437

vudam@tntec.edu.vn

2

KS. Nguyễn Thị Tâm

Phó ban QL

0915557696

thanhtam.khunoitru@gmail.com

3

Vũ Minh Nguyệt

Nhân viên

0948034290

minhnguyet@tntec.edu.vn

4

Vũ Thị Ngọc Bích

Nhân viên

0982041384

 

5

Lê Thị Trang

Nhân viên

0979666008

tranghuongyte@gmail.com

6

Nguyễn Hải Yến

Nhân viên

0983680326

nguyenhaiyen@tntec.edu.vn

7

Kiều Thị Lan Phương

Nhân viên

0977906848

kieuphuong@gmail.com

8

Lại Thị Trang

Nhân viên

0987633336

laitrang@gmail.com

9 Lê Hồng Long Nhân viên 0915829401  

VIII        PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ  

1

KS. Trần Đình Thành

Trưởng phòng

0912478909

thanhttkt.dtu@gmail.com

2

ThS. Trần Quang Hanh

 

0982993485

khanhnhinorninh@gmail.com

3

CN. Vũ Thị Bích Hạnh

Chuyên viên

0916090857

vubichhanhcdktkt@gmail.com

4

CN. Phùng Thị Thu Hằng

Chuyên viên

0965123375

tuminh08@gmail.com

IX       PHÒNG KHẢO THÍ & ĐB CLGD

1

ThS. Nông Văn Ét

Trưởng phòng

0912541382

haquangtrung.kt@gmail.com

2

ThS. Đoàn Thị Phương

Chuyên viên

1689166144

yennhiphuong@gmail.com

3

ThS. Nguyễn.T.Ngọc Thuý

Chuyên viên

915365359

thuycdkt@gmail.com

4

KS. Đỗ Minh Khoa

Chuyên viên

978333308

dokhoa@tntec.edu.vn

5 ThS. Trần Anh Sơn Chuyên viên 0915215915 manhaycuoicdktkt2009@gmail.com

X          TRUNG TÂM TƯ VẤN, TUYỂN SINH & HỖ TRỢ HSSV

1

ThS. Nguyễn Hữu Phấn

GĐ Trung tâm

0972783844

phanktcn@gmail.com

2

ThS. Lê Duy Hội

PGĐ Trung tâm

0978805557

 

3

KS. Dương Minh Toán

Chuyên viên

0985681490

duongminhtoan81@gmail.com

4

KS. Phạm Việt Hùng

Chuyên viên

0985504772

phamviethung151078@gmail.com

5

CN. Nông Thị Hiền

Chuyên viên

01635 879 849

thanhhhien05091988@gmail.com

6

ThS. Vũ Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

0915531566

nhungnguyenthang@gmail.com

7

CN. Âu Thị Hiền

Chuyên viên

0979343386

Authihien79@gmail.com

8

CN. Nguyễn Thị Hường

Chuyên viên

0983293296

kienhuongktkt@gmail.com

XI        TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THƯ VIỆN

1

ThS. Phạm Ngọc Quý

Giám đốc

0912898192-3848539

pnquy@tn.tec.edu.vn

2

ThS.Trần Xuân Tứ

Phó Giám đốc

0982861018-3856454

tranxuantu@tntec.edu.vn

        1. Bộ phận chuyên trách về Công nghệ thông tin

1

KS. Nguyễn Mạnh Hải

Chuyên viên

0972769686

manhhai@tntec.edu.vn

2

KS. Trần Thị Thanh Hồng

Chuyên viên

0962211895

thanhhongtran80@gmail.com

3

KS. Chu Đức Dũng

Chuyên viên

0983854911

chuducdungktcn@gmail.com

4

CN. Dương Thị Huệ

Chuyên viên

0962655099

duozghuegmail.com

        2. Bộ phận chuyên trách về Thư viện                               02803842485

1

CN. Nguyễn Thị Hoa

Thư viện viên

0945825219

thuvien@tntec.edu.vn

2

CN. Đặng Thị Duyên

Thư viện viên

01653970779

thuvien@tntec.edu.vn

XII         TRUNG TÂM TH - TN

1

TS. Ngô Cường

Giám đốc

0912450191

ngocuongtntec@gmail.com

2

KS. Đồng Quang  Tân

P. Giám đốc

0988112214

dongquangtantntec@gmail.com

3

KS. Trần Xuân Thịnh

Nhân viên

0945823923

thinhtx@gmail.com

4

KS. Nguyễn Văn Đông Nhân viên 0973442208  

XIII        KHOA KT&QT KINH DOANH

1

Ths. Trần Lê Duy

Q. Trưởng khoa

0912.710017

leduy.edu@gmail.com

2

Ths. Ứng Trọng Khánh

Phó khoa

0912710777

ungtrongkhanh@gmail.com

         1. Văn phòng khoa

 

Hoàng Thị Hồng Thúy Giáo viên 0945535278

hongthuykt82@gmail.com

          2. Bộ môn Kinh tế

1

Ths. Lê Thị Phương

Trưởng BM

0915972772

lephuong.cdktkt@gmail.com

2

Ths. Dương Quỳnh Liên

Giảng viên

0984664789

hoasentrang84@yahoo.com

3

Ths. Nguyễn Thị Tâm

Giảng viên

0912802231

tamcoiktkt@gmail.com

4

Ths. Nguyễn Đình Chiến

Giảng viên

0987509825

dinhchien.hkt@gmail.com

5

Ths. Phạm Thị Hoa

Giảng viên

0977306603

phamhoaktkt@gmail.com

6

Ths. Cao Thị Minh Phương

Giảng viên

0975.876215

caothiminhphuong87@gmail.com

7

Ths. Phạm Thị Minh Hoa

Giảng viên

0979482901

hoapham480@gmail.com

8 Nguyễn Thế Kiên Giảng viên    

         3. Bộ môn Kế toán

1

Ths. Nguyễn Thị Anh Hoa

Trưởng BM

0912710034

nguyenthianhhoa@gmail.com

2

Ths. Nguyễn Thị Vân Chi

Giảng viên

0912439858

nguyenvanchi79@gmail.com

3

CN. Vũ Đình Trụ

Giảng viên

0946214455

 vudinhtru1980@gmail.com

4

Ths. Dương Thu Phương

Giảng viên

0985992298

duongthuphuongktkt@gmail.com

5

Ths. Trương Thu Hương

Giảng viên

0915213393

ngaysaumua@gmail.com

6

Ths. Nguyễn T. Quỳnh Hương

Giảng viên

0979.256277

quynhhuongkt@gmail.com

7

CN. Đỗ Văn Chúc

Giáo viên

0904451368

dochuccdktkt@gmail.com

8

Ths. Ngô Thị Hồng Hạnh

Giảng viên

0977148884

ngohonghanhktkttn@gmail.com

9

Ths. Trần Thị Ngọc Anh

Giảng viên

01674.699299

ngocanh.vjc@gmail.com

10

Ths. Ma Thị Hằng

Giảng viên

0988501303

mthihangktth@gmail.com

11

Ths. Phạm Thị Minh Hà

Giảng viên

0985158768

minhha.lucky@gmail.com

12

CN. Ngô Thị Thùy Dung

Giảng viên

0974041555

ntdung126@gmail.com

13

Ths. Vũ Bạch Điệp

Giảng viên

0987488786

vubachdiep@gmail.com

          4. Bộ môn Quản trị Kinh doanh

1

Ths. Trần Thị Tuyết Nhung

Trưởng BM

0982.831783

tuanduongtran154@gmail.com

2

Ths. Hồ Thị Thanh Phương

Giảng viên

0989800840

hophuong6784@gmail.com

3

Ths. Nguyễn Thị Hương

Giảng viên

0975151358

nguyenhuongktkt.edu@gmail.com

4

CN. Hồ Thị Đàn

Giảng viên

01683979768

hothidan2010@gmail.com

5

Ths. Lê Thị Bích Ngọc

Giảng viên

0984.505997

lebichngoc.tn@gmail.com

6 Trần Anh Sơn Giảng viên 0915215915  

          5. Bộ môn Tài chính Ngân hàng

1

Ths. Ninh Hồng Phấn

Phó BM

0985217888

ninhhongp@gmail.com

2

CN. Nguyễn T. Phương Thảo

Giảng viên

0977.008770

phuongthao.tcnh85@gmail.com

3

Ths. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Giảng viên

0982870913

name.ngoc@mail.com

4

Ths. Hà Thị Anh

Giảng viên

0979947331

vananh3003@gmail.com

5

Ths. Đào Thị Bình

Giảng viên

0986061237

Binh181987@gmail.com

6

Ths. Vũ Đức Tâm

Giảng viên

0904.308986

vuductam.tn@gmail.com

XIV      KHOA KỸ THUẬT NÔNG LÂM

1

TS.Nguyễn Duy Lam

Trưởng khoa

0983640097

 

2

ThS.Phạm Văn Hải

Phó khoa

0967444334

phamhai.tncet@gmail.com

3

ThS.Ma Thị Thúy Vân

Phó khoa

0987636112

vanvan.tn@gmail.com

           1. Văn phòng khoa

1

CN.Trần Phương Thủy

NV VP khoa

0916948638

huytrancdktkt@gmail.com

          2. Bộ môn QLĐĐ

1

TS.Nguyễn Thu Thùy

Trưởng BM

0988108070

rainylspu@gmail.com

2

ThS.Ninh Văn Quý

Phó BM

0988263252

vanquy83@gmail.com

3

ThS.Nguyễn Thùy Linh

Giảng viên

0986704654

rlinh0909@gmail.com

4

ThS.Trần Thị Thu Hiền

Giảng viên

01689307327

Thuhiencdkt@yahoo.com

5

ThS.Nguyễn Thị Phương Thảo

Giảng viên

01685149693

phuongthao6886@gmail.com

6

ThS.Hoàng Anh Dũng

Giảng viên

7

ThS.Quyền Thị Dung

Giảng viên

0985062900

lkd.dung@gmail.com

8

ThS.Nguyễn Thị Minh Huệ

Giảng viên

0974525845

minhhuesc@gmail.com

9

ThS.Nguyễn Tiến Đông

Giảng viên

0917883181

ntd.july@gmail.com

10

CN.Hoàng Thị Thanh Hiền

Giảng viên

0965757858

hien6789tn@gmail.com

11

ThS.Nguyễn Thị Thủy

Giảng viên

0968224332

nguyenthuy371989@gmail.com

12

ThS.La Thị Cẩm Vân

Giảng viên

0972996900

lacamvank17mt@gmail.com

13

ThS.Đào Đoàn Mạnh

Giảng viên

0948072000

daomanhkhmt@gmail.com

14

ThS.Trần Thị Phương

Giảng viên

01686009945

tranthiphuongbp2012@gmail.com

15

CN.Phạm Huyền Trang

Giảng viên

01664641216

huyentrang.lajuichan@gmail.com

        3. Bộ môn Trồng Trọt

1

ThS.Ma Thị Thúy Vân

Phó khoa

0987636112

vanvan.tn@gmail.com

2

ThS.Đào Thị Thu Hương

Trưởng BM

0988263262

daothuhuong.ktnl@gmail.com

3

ThS.Lê Thị Thu

Giáo viên

0917561364

thucdkttn@gmail.com

4

ThS.Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

0915590101

nguyenthuha.tnn@gmail.com

5

ThS.Âu Thị Hiền

Giáo viên

0979343386

authihien79@gmail.com

6

ThS.Nguyễn Thị Xuyến

Giảng viên

0974195010

nguyenxuyen@gmail.com

         4. Bộ môn chăn nuôi thú y

1

TS.Đỗ Thị Vân Giang

Trưởng BM

0904227272

vangiang208@gmail.com

2

ThS.Đỗ Thị Hà

Giảng viên

0919812240

tinhthai.tnt@gmail.com

3

ThS.Nguyễn Vũ Quang

Giảng viên

0979573902

nguyenvuquangna@gmail.com

4

ThS.Vũ Minh Đức

Giảng viên

0985990819

minhduc.ktkt@gmail.com

5

ThS.Nguyễn T. Bích Ngà

Giảng viên

0976238295

nguyennga160182@gmail.com

6

ThS.Vũ Thị Ánh Huyền

Giảng viên

0974.623.575

huyenktnl@gmail.com

7

ThS.Đặng Văn Nghiệp

Giảng viên

0987066673

dangnghiepvet@gmail.com

8

ThS.Đinh Ngọc Bách

Giảng viên

0947.512.582

ngocbach123@gmail.com

9

ThS.Trương Thị Tính

Giảng viên

01686404683

tinhcdktkt@gmail.com

XV        KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1

ThS. Phùng Thị Hải Yến

Trưởng khoa

0915212959

haiyend2h@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Thị Loan

P. Trưởng khoa

0913027732

Nguyenloanmcm@gmail.com

            1.Văn phòng khoa

1

ThS. Vũ Lệ Thủy

Nhân viên VPK

0986896351

lethuy060984@gmail.com

          2. Bộ môn KHTN&NN 

1

ThS. Võ Việt Cường

P. Trưởng BM

0983 187 258

vovietcuongdhtn@gmail.com

2

ThS. Trần Thị Huệ

Giảng viên

01687493449

Huecdktkt@gmail.com

3

ThS. Trần Thị Hương

Giảng viên

0986446177

Huongtoanch16@gmail.com

4

ThS. Trần Thị Thảo

Giảng viên

0986 060 650

tranthaocdktkt@gmail.com

5

ThS. Nguyễn Thị Lập

Giảng viên

0915 954 824

Nguyenthilap.2009@gmail.com

6

ThS. Bùi Thị Hương

Giảng viên

0978 019 284

Buihuong206@gmail.com

7

ThS. Hoàng Văn Ngọc

Giảng viên

0986 729 839

Hoangfvanwngocj@gmail.com

8

ThS. Hoàng Thị Lý

Giảng viên

0989 830 550

Lyhoang3981@gmail.com

         3. Bộ môn LLCT&GDTC

1

ThS. Hà Thị Thu Hằng

Trưởng BM

0988 735 715

Haidanghth@gmail.com

2

ThS. Hữu Thị Hồng Hoa

P. Trưởng BM

0976 678 738

hoanghoa2908@gmail.com

3

ThS. Lê Thị Ánh

Giảng viên

0984 739 734

leanhtnguyen@gmail.com

4

Nguyễn Quốc Khánh

Giảng viên

0915 007 878

 

5

Ngô Quang Hùng

Giảng viên

0982 510 227

 

6

Nguyễn Thị Hường

Giảng viên

0915 215 080

 

7

ThS. Thân Văn Khởi

Giảng viên

0974 604 124

thankhoi_sp0307@yahoo.com

8

ThS. Phạm Thị Hồng

Giảng viên

0978 259 514

Phamhong@gmail.com

9

ThS. Nguyễn Thu Trang

Giảng viên

0982 222 862

nguyenthutrang72005@yahoo.com

10

ThS. Trần Hồng Hải

Giảng viên

01674 520 519

Tranhaisu51@gmail.com

11

ThS. Ngô Hữu Thảo

Giảng viên

0988 012 181

 

12

ThS. Nguyễn Thị Lê Thảo

Giảng viên

0979 258 396

lethao83@gmail.com

13

ThS. Hoàng Thành

Giảng viên

01684 300 141

Hoangthanh_tnvn@yahoo.com

XVI       KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

1

ThS. Võ Thị Ngọc

Trưởng khoa

0984796067

vongoccdktkt@gmail.com

2

ThS. Phan Thanh Chương

Phó Trưởng khoa

0948971970

thanhchuong.com@gmail.com

3

ThS. Nguyễn Mạnh Hà

Phó Trưởng khoa

0978252555

hajin1102@gmail.com

          1. Văn phòng Khoa 

1

KS. Trần Thị Huyền

Nhân viên

0974056684

t.huyenktcn@gmail.com

          2. Bộ môn Cơ khí  

1

ThS. Đỗ Đức Trung

Phó bộ môn

0988488691

dotrung.th@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Xuân Vinh

Giảng viên

0987123665

nguyenvinhcdktkt@gmail.com

3

ThS. Nguyễn Mạnh Hà

Phó Trưởng khoa

0978252555

hajin1102@gmail.com

4

ThS. Nguyễn Đức Chính

Giảng viên

0988975892

ndc.cdktkt@gmail.com

5

ThS. Đặng Vũ Khánh

Giảng viên

0985 967 977

dangvukhanh@tntec.edu.vn

6

ThS. Lã Đỗ Khánh Linh

Giảng viên

0982459148

linhcdktkt@gmail.com

7

ThS. Nguyễn Hoàng Giang

Giảng viên

0977732772

nhgiangktcn@gmail.com

8

KS. Trần Thị Thu Hằng

Giảng viên

0919599616

Thuhanghoc@gmail.com

       3. Bộ môn Điện

1

ThS. Vũ Mạnh Thủy

Phó bộ môn

0904186325

vumanhthuy@gmail.com.vn

2

ThS. Vũ Thị Ánh Ngọc

Giảng viên

0982370579

v.t.a.ngoc@gmail.com

3

ThS. Võ Thị Ngọc

Trưởng khoa

0984796067

vongoccdktkt@gmail.com

4

ThS. Trần Thị Tuyết Lan

Giảng viên

0982092179

lanhuong02012008@gmail.com

5

ThS. Đỗ Thị Hương

Giảng viên

0989830568

dohuongcdktkt@gmail.com

6

ThS. Lê Thị Minh Nguyệt

Giảng viên

0987636179

nguyetcdktkt@gmail.com

7

ThS. Nguyễn Thị Thắm

Giảng viên

0982862933

tham862933@yahoo.com.vn

          4. Bộ môn CNTT

1

ThS. Phạm Ngọc Quý

Trưởng bộ môn

0912898192

 

2

ThS. Nguyễn Trường Sinh

Giảng viên

0968194228

ntsinh@tntec.edu.vn

3

ThS. Trương Đức Cường

Giáo viên

0912864919

naotevol@gmail.com

4

ThS. Vũ Đình Thanh

Giảng viên

0979220833

vdthanh189@gmail.com

5

ThS. Lê Thị Minh Tân

Giảng viên

0977677693

tantn85@gmail.com

6

ThS. La Ngọc Tùng

Giảng viên

0988110884

latung@tntec.edu.vn

7

ThS. Đỗ Thái Hòa

Giáo viên

0977589856

dothaihoa1981@gmail.com.vn

8

ThS. Phạm Thị Thu Huyền

Giảng viên

0989809952

huyenktcn@gmail.com

9

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Giảng viên

0977677179

nguyenthihanhk4@gmail.com

10

ThS. Đỗ Cao Chinh

Giáo viên

0972474101

docaochinh@gmail.com

11

KS. Phạm Quang Huy

Giảng viên

0973517255

phamquanghuycntt@gmail.com

          5. Bộ môn XDCT

1

ThS. Phan Thanh Chương

Trưởng BM

0948971970

thanhchuong.com@gmail.com

2

KS. Đỗ Thị Thủy

Giảng viên

0973248287

thuyhungyen08@gmail.com

3

KS. Phan Bá Kiên

Giảng viên

1696708768

phankien147@gmail.com

4

KS. Trần Việt Thắng

Giảng viên

0972998919

thangzinzin@gmail.com

5

KS. Vũ Văn Hưng

Giáo viên

0944880107

vubaokhanh2007@gmail.com

6

KS. Nguyễn Văn Đông

Giáo viên

0973442208

minhdong2008@gmail.com

7

ThS. Nguyễn Văn Tám

Giáo viên

0988726061

tamhieu.pdt@tntec.edu.vn

8

KS. Bùi Viết Thành

Giáo viên

0988325581

buivietthanhtn@gmail.com

9

KS. Đặng Tuấn Anh

Giảng viên

0914647010

tuananhtvxdmb@gmail.com

10

KS. Nguyễn Duy Truyền

Giảng viên

0984820553

congtrinhvietgroup@gmail.com

11

KS. Hoàng Thế Chung

Giảng viên

0983373340

chungkxc@gmail.com

XVII      KHOA ĐÀO TẠO NGHỀ

1

ThS. Ngô Mạnh Tiến

Trưởng khoa

0912018437

ngomanhtien@gmail.com

2

KS. Dương Văn Oanh

Phó trưởng khoa

01669686020

 

3

KS.  Nguyễn Thành Đồng

Phó trưởng khoa

0912662886

nguyenthanhdong@gmailcom

          1. Văn phòng khoa                                                                              02803848537

1

KS. Nông Văn Hiện

Nhân viên

01657360890

 

        2.  Bộ môn Lý thuyết cơ sở                                                       

1

KS. Nguyễn Thành Đồng

Trưởng bộ môn

0982710496

 

2

KS. Nguyễn Văn Hạnh

Giáo viên

0912163143

 

3

ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng

Giáo viên

0979704980

 

4

KS. Nguyễn Hải Vân

Giảng viên

0912683484

 

5

KS. Hoàng Thế Hải

Giáo viên

0912501731

 

          3.  Bộ môn Cắt gọt                                                                      02803746446

1

KS. Vũ Xuân Sơn

Trưởng bộ môn

01689652555

Bachson230277@gmail.com

2

KS. Dương Văn Oanh

Giáo viên

01669686020

 

3

ThS. Phạm Đức Hùng

Giáo viên

0972205815

 

4

KS. Vương Thị Như Yến

Giáo viên

0986466965

vuongnhuyen@gmail.com

         4.  Bộ môn Điện                                                                                    02803746447

1

ThS. Phạm Đình Tiệp

Trưởng bộ môn

01234174567

Phamdinhtiep.tec@gmail.com

2

ThS. Trần Văn Quang

Giáo viên

0976470823

 

3

KS. Nguyễn Thị Sao

Giáo viên

0988708168

 

4

KS. Nguyễn Thị Hoài

Giáo viên

01694069368

 

5

KS. Trần Anh Trang

Giáo viên

0946004228

 

6

ThS. Nguyễn Tiến Trung

Giảng viên

0912295116

 

7

ThS. Trần Trung Dũng

Giáo viên

0983855692

tranthanhtuan@gmail.com

8

ThS. Dương Mạnh Hòa

Giảng viên

0989650650

 

9

KS. Nguyễn Xuân Thế

Giáo viên

0988098504

Xuanthe210@gmail.com

10

KS. Trần Quang Thuận

Giáo viên

0942111970

 

11

KS. Vũ Nguyên Hải

Giáo viên

0984373770

 

         5. Bộ môn CN ôtô – SCTB                                                          02803746448

1

KS.  Nguyễn Hùng

Trưởng bộ môn

01665146886

 

2

KS.  Hồ Xuân Hiệp

Giáo viên

0912120678

 

3

KS.  Lê Văn Quang

Giáo viên

0904049877

 

4

KS.  Nguyễn Văn Sơn

Giáo viên

0985888877

 

5

KS.  Lê Đức Chính

Giáo viên

0912530883

 

6

ThS. Vũ Đình Việt

Giáo viên

0912998717

 

7

KS.  Trần Phạm Kim Ngân

Giáo viên

01686539616

 

8

KS.  Trần Xuân Thịnh

Giáo viên

0945823923

 

       6.  Bộ môn Rèn-Gò-Hàn                                                               02803746443

1

 KS.  Vũ Nguyên Học

Trưởng bộ môn

0977559260

 

2

KS.  Hoàng Anh

Giáo viên

0982425672

 

3

ThS. Trần Quang Hanh

Giáo viên

0982993485

 

4

ThS. Nguyễn Xuân Tiến

Giáo viên

0989147437

 

5

KS.  Hoàng Văn Huynh

Giáo viên

0983566924

 

6

KS.  Đồng Quang Tân

Giáo viên

0988112214

 

Các bài liên quan