Giới thiệu

Ngày 04-06-2015

Danh bạ điện thoại CBVC,HĐLĐ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

ĐƠN VỊ, HỌ VÀ TÊN

Điện thoại 

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1.BAN GIÁM HIỆU

2

3

4

Bí thư Đảng uỷ: Ngô Xuân Hoàng

 

 

0912.140.868

Hiệu trưởng: Ngô Xuân Hoàng

3848 540

3847 192

0912.140.868

Phó H.trưởng : Nguyễn Duy Lam

 

 

0983.640.097

Phó H.trưởng : Nguyễn Văn Bình

    0968301066 - 0918742996

FAX VĂN PHÒNG

3546030

 

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ

Nông Văn Ét

 

 

0912.514.382

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

CT CĐ: Nguyễn Duy Lam    

 

 

0983.640.097

VĂN PHÒNG ĐOÀN TN

Bí thư: Nguyễn Xuân Vinh

3856464

 

0987123665

Nguyễn Thị Hường

3856464

 

0983.293.296

PHÒNG TỔNG HỢP

Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Cường

3746651

 

0982847422

Phó phòng: Đặng Thị Tuyết Mai

    0972477468

Phó phòng: Trần Xuân Tứ

    0982861018

1. Văn phòng Nhà trường                             3855 606 

Nguyễn Phương Ly

3855 606

 

01646097728

Hoàng Thị Bích Huệ

3855 606

 

0976769166

Vũ Mộng Linh (TCCB)

3746651

 

0948286111

2.Bộ phận lái xe

 

 

 

Nguyễn Hữu Quỳnh

 

 

 

Trần Bá Trí

 

3747 209

0989090314

3.Bộ phận QTTB - Cơ điện

Mai Thanh Tùng

 

 

0915419353

Ma Mạnh Thắng

 

 

0916616779

Nguyễn Đình Chiến

    0987509825

Nông Văn Đạt

    0988.302.152

4.Y tế

Nguyễn Thị Nga -  Tổ trưởng

3746447

 

0912588606

Đỗ Thị  Hương

 

3747908

01232097956

5.Thủ kho

 

 

 

Vũ Thị Kim Yến

 

3746754

0982265100

6. Bộ phận chăm sóc cây cảnh

 

 

 

Nguyễn Thị Thuỳ Chi

 

 

01689326751

Khuông Thị Kim Khuyên

 

 

0974899235

7. Bộ phận CNTT

     

Chu Đức Dũng

    0983854911

Trần Thị Thanh Hồng

    0962211895

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH              3747 001 

Trưởng phòng:Nguyễn Thị Anh Hoa

3747 001

3751227


Bùi Thu Hoà

3747 001

3833 790

0974 448309

Phạm Thị Hiêm

3747 001

3834 144

0987 092481

Nguyễn Thị Thu Trang

3747 001

3832637

0985940000

PHÒNG  ĐT- KH&QHQT

 

 

 

Trường phòng : Nguyễn Văn Bình

3848538

6271236

0968301066 - 0918742996

Phó phòng: Trần Thị Tuyết Nhung

3848538

 

0982831783

1.Bộ phận nghiệp vụ

 

 

 

Hoàng Thị Hồng Thúy

-

 

0945535278

Nguyễn Mạnh Cường

-

3601599

0912103104

Nguyễn Thị Chinh

-

 

0978662228

Kiều Thị Thanh Huyền

-

3757431

0977337643

Trần Thị Huệ

-

 

0387493449

Phạm Huyền Trang

-

 

01664641216

2.Tổ Quản lý giảng đường

 

 

 

Hoàng Thúy Dương

-

 

0942712390

Lương Thị Mai

-

 

0915589345

3. Bộ phận Thư viện

     

Nguyễn Thị Hoa

    0396310603

PHÒNG CT - HSSV

3746 652

 

 

Trưởng phòng:  Trần Minh Trường

3746652

 

0982403173

Phó phòng: Trương Đức Cường

 

 

0912864919

1.Tổ Văn phòng

3746652

 

 

Trần Thị Hiền

 

 

0886680687

Lại Thị Trang


 

0987298936

Nguyễn Lệ Thanh

3842160

3748143

0979147219

Nguyễn Thị Lan Phương

     

2.Tổ bảo vệ

3856.455

 

 

Tổ trưởng: Phạm Hữu Huân

-

 

0913435315

Đặng Thị Duyên

-

 

01653970779

Nguyễn Tiến Thịnh

-

3758898

0975976613

Dương Mạnh Hùng

-

 

0913793134

Nguyễn Thị Hoài Thu

-

3647540

0977048966

Nguyễn Hữu Thọ

     

3.Khu nội trú

 

 

 

Trưởng Ban QL: Trương Đức Cường

 

 

0912864919

Phó Ban QL: Nguyễn Xuân Vinh

3746652

 

0987123665

Nguyễn Hải Yến

 

 

0983680326

Vũ Minh Nguyệt

 

3646750

0948034290

Vũ Thị Ngọc Bích

 

 

0982041384

Trần Tuấn Anh

 

 

0985693249

PHÒNG  KT&ĐBCL

3842226

3857 209

0912 478909

Trưởng phòng:    Nông Văn Ét

3842226

 

0912514382

Phó Trưởng phòng: Trần Đình Thành 0912478909    

Đỗ Minh Khoa

3842226

 

0978333308

Trần Anh Sơn

 

 

0915215915

Phùng Thị Thu Hằng

3842226

 

0965123375

Đoàn Thị Phương

3842226

 

01689166144

 

 

 

 

Dương Anh Đức

 

 

0915644286

Hoàng Anh

 

 

0982425672

Nguyễn Thị Minh Huệ

    0974525845

Nguyễn Thị Thủy

    0968224332

KHOA CÔNG NGHỆ TT

 

 

 

 P. Trưởng khoa PT Khoa: Phạm Ngọc Quý

3848539

 

0912898192

 P. Trưởng khoa: Nguyễn Thị Hạnh

-

 

0977 677 179

1.Bộ phận phòng máy

3856454

 

 

Trần Thị Huyền

 

 

0971356318

3. Bộ môn CNTT

 

 

 

Vũ Đình Thanh

 -

 

0979 220 833

Đỗ Thái Hòa

 -

 

0977589856

Phạm Thị Thu Huyền

 -

 

0989809952

Lê Thị Minh Tân

 -

 

0977 677 693

La Ngọc Tùng

 -

 

0988 110 884

Phạm Quang Huy

 

 

0973517255

Đỗ Cao Chinh

 

 

0972474101

Trương Đức Cường

 -

 

0912 864 919

TTTVTS&HTHSSV

 

 

 

Giám đốc: Phùng Thị Hải Yến

 

 

0915219959

Nguyễn Vũ Quang

    0979573902

Quyền Thị Dung

    0985062900

Nông Thị Hiền

 

 

01635879849

Âu Thị Hiền

 

 

0979343386

Dương Minh Toán

 

 

0985681490

Phạm Việt Hùng

 

 

0985504772

Nguyễn Thị Hường

 

 

0983293296

Vũ Thị Hồng Nhung

 

 

0967234985

Vũ Lệ Thủy

    0986 896 351

TT THỰC HÀNH THỰC NGHIỆM

 

 

 

Giám đốc:  Trần Quang Hanh

 

 

0982993485

Đồng Quang Tân

 

 

0988112214

Nguyễn Văn Đông

 

 

0973442208

Trần Việt Thẳng

 

 

 

Nguyễn Xuân Tiến

 

 

0989147437

Bùi Viết Thành

 

 

0988325581

Lương Anh Dân

    0986390586

KHOA KT&QTKD

 

 

 

Trưởng khoa: Trần Lê Duy

 3.848535

 

0912710017

Phó khoa: Lê Thị Phương

 

 

0915972772

1.Bộ môn Kinh tế 

 

 

 

Lê Thị Phương

3.848535

 

0915972772

Nguyễn Thị Tâm

3.848535

 

0912802231

Dương Quỳnh Liên

3.848535

 

0984664789

2. Bộ môn Kế toán

 

 

 

Nguyễn Thị Vân Chi

3.848535

 

0912439858

Dương Thu Phương

3.848535

 

0985992298

Trương Thu Hương

3.848535

 

0915213393

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

3.848535

 

0979256277

Trần Thị Ngọc Anh

3.848535

 

01674699299

Ma Thị Hằng

3.848535

 

0988501303

Vũ Bạch Điệp

3.848535

 

0987488786

Ngô Thị Hồng Hạnh

3.848535

 

0977148884

Đỗ Văn Chúc

3.848535

 

0904451368

3. Bộ môn Quản trị

 

 

 

Hồ Thị Thanh Phương

3.848535

 

0989800840

Lê Thị Bích Ngọc

3.848535

 

0984505997

Nguyễn Thị Hương

3.848535

 

0975151358

Hồ Thị Đàn

3.848535

 

01683979768

4. Bộ môn Tài chính ngân hàng

3.848535

 

 

Ninh Hồng Phấn (Trưởng BM)

3.848535

 

0985217888

Hà Thị Anh

3.848535

 

0979947331

Nguyễn Phương Thảo

3.848535

 

0977008770

Nguyễn Thị Bích Ngọc

3.848535

 

0982870913

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

3748 180

 

 

Trưởng khoa: Nguyễn Thị Loan

3748180

 

0913 027 732

Phó khoa: Hữu Thị Hồng Hoa

 

 

0976678738

1.B MÔN KHTN&NN

 

 

 

Nguyễn Thị Loan

3748180

 

0913 027 732

Võ Việt Cường

 

 

0983187258

Trần Thị Hương

 

 

0986446177

Nguyễn Thị Lập

 

 

0915954824

Trần Thị Thảo

 

 

0986 060 650

Bùi Thị Hương

 

 

0978 019 284

Hoàng Thị Lý

 

 

0989 830 550

2.B môn CT &GDTC

 

 

 

Hà Thị Thu Hằng

 

 

0988 735 715

Hữu Thị Hồng Hoa 

 

 

0961508058

Nguyễn Quốc Khánh

 

 

0915007878

Lê Thị Ánh

 

 

0984 739 734

Phạm Thị Hồng

 

 

0978 259 514

Ngô Quang Hùng

 

 

0982 510 227

Nguyễn Thị Lê Thảo

 

 

0979 258 396

Trần Hồng Hải

 

 

01674520 519

KHOA KỸ THUẬT NÔNG LÂM

 

 

 

Phó khoa: Ma Thị Thúy Vân

3848638

 

0987636112

1.Bộ môn QLĐĐ

 

 

 

Trần Thị Thu Hiền

3848638

 

01689307327

 Ninh Văn Quý

3848638

 

0988263252

Nguyễn Thị Phương Thảo

3848638

 

01685149693

Hoàng Anh Dũng

3848638

 

0934658823

La Thị Cẩm Vân

 

 

0972996900

2.Bộ môn Trồng trọt

Đào T Thu Hương; Trưởng BM

3848638

 

0988263262

Ma Thị Thuý Vân

 

 

0987636112

Lê Thị Thu

3848638

 

0917561364

Nguyễn Thị Thu Hà

3848638

 

0915590101

Âu Thị Hiền

3848638

 

0979343386

Nguyễn Thị Xuyến

 

 

0974195010

3.Bộ môn Chăn nuôi - Thú y

Trưởng BM: Đỗ Thị Vân Giang

3848638

 

0904227272

Vũ Minh Đức

3848638

 

0985990819

Nguyễn Thị Bích Ngà

3848638

 

0976238295

Đỗ Thị Hà

3848638

 

0919812240

Vũ Thị Ánh Huyền

3848638

 

0974623575

Đinh Ngọc Bách

3848638

 

0947512582

Đặng Văn Nghiệp

3848638

 

0987066673

Trương Thị Tính

3848638

 

01686404683

KHOA CƠ KHÍ

P.Trưởng khoa - PTkhoa: Phan Thanh Chương

 

 

0948971970

Phó Khoa: Nguyễn Thành Đồng

 

 

0982710496

1.Văn phòng khoa                             02803848537 

2. Bộ môn Kỹ thuật cơ khí                                                    

Trưởng BM:  Lã Đỗ Khánh Linh

 

 

0982459148

Phó BM: Nguyễn Thị Lệ Hằng

 

 

0979704980

Nguyễn Đức Chính

 

 

0988975892

Nguyễn Xuân Vinh

 

 

0987123665

Nguyễn Hoàng Giang

 

 

0977732772

Nguyễn Văn Hạnh

 

 

0912163143

Phạm Đức Hùng

 

 

0972205815

Vương Thị Như Yến

 

 

0986466965

Trần Minh Trường

 

 

 0982403173

Nguyễn Mạnh Cường

 

 

 0912103104

Mai  Thanh Tùng

 

 

 0915419353

Hoàng Anh

 

 

 0982425672

Dương Anh Đức

 

 

0915644286

Phạm Việt Hùng

 

 

0985504772

2. Bộ môn CN ôtô 

Q.Trưởng BM: ThS.Lê Văn Quang

 

 

0904049877

Nguyễn Thành Đồng

 

 

0982710496

Hồ Xuân Hiệp

 

 

0912120678

Trần Phạm Kim Ngân

 

 

01686539616

Nông Văn Ét

 

 

0912514382

Nguyễn Mạnh Cường

 

 

 

KHOA ĐIỆN 

Trưởng khoa:  Võ Thị Ngọc

 

 

0984796067

P. trưởng khoa:  Nguyễn Mạnh Hà

 

 

0978252555

P. trưởng khoa: Ngô Mạnh Tiến

 

 

0912018437

1. Văn phòng khoa                                       0280 3746653

2. Bộ môn Điện dân dụng và Công nghiệp

Nguyễn Mạnh Hà

 

 

0978252555

Phạm Đình Tiệp

 

 

01234174567

Nguyễn Xuân Thế

 

 

0988098504

Trần Quang Thuận

 

 

0942111970

Nguyễn Thị Sao

 

 

0988708168

Nguyễn Thị Hoài

 

 

01694069368

Nguyễn Hải Vân

 

 

0912683484

 Vũ Thị Ánh Ngọc

 

 

0982370579

Lê Thị Minh Nguyệt

 

 

0987636179

Nguyễn Thị Thắm

 

 

0982862933

3. Bộ môn Điện - Điện tử

Trưởng BM : Vũ Mạnh Thủy

 

 

0904186325

Trần Thị Tuyết Lan

 

 

0982092179

Vũ Thị Ánh Ngọc

 

 

0982370579

Đỗ Thị Hương

 

 

0989830568

Trần Trung Dũng

 

 

0983855692

Vũ Nguyên Hải

 

 

0984373770

Trần Anh Trang

 

 

0946004228

Nguyễn Mạnh Hà

 

 

0978252555

                     

Các bài liên quan