Giới thiệu

Ngày 15-08-2013

KHOA CƠ KHÍ

 

 

    ThS. Phan Thanh Chương 

  Chức vụ: Trưởng khoa 

 Email: thanhchuong@gmail.com

Điện thoại: 0948971970

                                                     


ThS.  Nguyễn Mạnh Hà

Chức vụ: Phó trưởng khoa   

Email: hajin1102@gmail.com

             Điện thoại: 0978252555                                      

                                                                                                       

 

   Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật được thành lập theo Quyết định số 1051/QĐ-CĐKTKT-TH ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

I. CHỨC NĂNG

   Khoa Cơ khí là đơn vị chuyên môn thuộc trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật. Thực hiện các hoạt động quản lý đào tạo và giảng dạy trong chuyên ngành được Nhà trường giao:

   1. Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Cắt gọt kim loại, Nguội sửa chữa máy công cụ, kỹ thuật Hàn, Công nghệ Ô tô.

   2. Thực hiện các đề tài NCKH các cấp, biên soạn giáo trình và tài liệu học tập phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo.

   3. Quản lý nhà giáo, học sinh, sinh viên các ngành nghề được Nhà trường giao.

   4. Trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, phôi liệu thực hành theo đúng quy định.

   5. Khai thác sử dụng có hiệu quả các phòng thực hành, thí nghiệm được giao. 

  6. Chịu trách nhiệm về học thuật trong đào tạo và NCKH thuộc lĩnh vực liên quan đến các môn học/học phần được đảm nhiệm; trực tiếp quản lý nội dung chương trình đào tạo các môn học/học phần theo sự phân công của Nhà trường.

   7. Hợp tác với các doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động liên quan đến thực tập.

   8. Chủ trì việc đánh giá các chương trình đào tạo do khoa quản lý

   9. Thực hiện các công tác khác (Tuyển sinh, vệ sinh môi trường, Ba công khai, kiểm định, đảm bảo chất lượng …) theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. NHIỆM VỤ

   1. Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Cắt gọt kim loại, Nguội sửa chữa máy công cụ, kỹ thuật Hàn, Công nghệ Ô tô.

   2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập, phân công

giờ giảng theo thời khóa biểu và tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo khác

theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của nhà trường.

   3. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

    4. Thực hiện các hoạt động thực tập nghề theo chương trình đào tạo. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy học.

    5. Trực tiếp quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nhân viên thuộc đơn vị mình. Phát hiện, tổ chức bồi dưỡng giảng viên giỏi, HSSV giỏi nghề khi có yêu cầu.

   6. Quản lý việc học tập và rèn luyện của HSSV thuộc Khoa, Tổ bộ môn và có biện pháp xử lý, giáo dục để HSSV thực hiện tốt nội quy, quy định của Nhà trường.

   7. Xây dựng ngân hàng đề thi, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun tại đơn vị.

   8. Xây dựng kế hoạch đề xuất mua sắm, bổ sung trang bị thiết bị, xây dựng định mức, đề xuất mua sắm vật tư, dụng cụ, thiết bị, phôi liệu thực hành. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, các phòng, xưởng thực hành được giao theo quy định.

   9. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách dạy - học theo quy định, thực hiện các hoạt động hành chính, giáo vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Khoa, Bộ môn.

   10. Khai thác, đề xuất thực hiện các hoạt động khác có liên quan để tăng nguồn thu dịch vụ cho Nhà trường.

   11. Thực hiện các nội dung liên quan đến công tác ba công khai và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

   12. Thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án Tuyển sinh hàng năm của Nhà trường.

   13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 III. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔl BẬT

   - Danh hiệu thi đua: Tất cả các năm học đều đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó có các năm học Khoa đạt danh hiệu tập thể xuất sắc: 2005 - 2006,2010 - 2011,2011 - 2012 và 2016 - 2017.

   - Khen thưởng: Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen năm học 2011 - 2012.

   + Chi bộ: Tất cả các năm học đều xếp loại tốt nhiệm vụ, trong đó có các năm học xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là năm: 2012, 2013, 2019.

   + Công đoàn: Tất cả các năm học đều đạt Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc. Có 01 đồng chí được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen.

Tập thể CBGV khoa Cơ khí

Các đảng viên Khoa Cơ khí (đứng phía sau) chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

TỔ CHỨC NHÂN SỰ  KHOA CƠ KHÍ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

ThS.Phan Thanh Chương

 Trưởng khoa

0948971970

thanhchuong.com@gmail.com

ThS.Nguyễn Mạnh Hà

Phó Trưởng khoa

0978252555

hajin1102@gmail.com

ThS. Lã Đỗ Khánh Linh

Trưởng bộ môn

0982459148

linhcdktkt@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng

Phó Trưởng bộ môn

0984570836

hang.hhc@gmail.com

ThS. Nguyễn Đức Chính

Nhà giáo

0988975982

Ndc.cdktkt@gmail.com

ThS. Nguyễn Hoàng Giang

Nhà giáo

0983704197

nhgiangktcn@gmail.com

ThS. Phạm Đức Hùng

Nhà giáo

0972205815

hungdh972@gmail.com

KS.Trần Thị Thu Hằng

Nhà giáo

0973282331

thuhanghoc@gmail.com

KS. Vương Thị Như Yến

Nhà giáo

0986466965

vuongnhuyen@gmail.com

ThS. Hoàng Văn Huynh

Nhà giáo

 

 

ThS. Nguyễn Mạnh Cường

Nhà giáo KN

0912103104

cuongdt.btu@gmail.com

ThS. Mai  Thanh Tùng

Nhà giáo KN

0915419353

Maithanhtung179@gmail.com

KS. Dương Anh Đức

Nhà giáo KN

0915644286

anhductntec@gmail.com

ThS. Phạm Việt Hùng

Nhà giáo KN

0985504772

Phamviethung151078@gmail.com

ThS. Nguyễn Xuân Vinh

Nhà giáo KN

0987123665

nguyenvinhcdktkt@gmail.com

Các bài liên quan