Giới thiệu

Ngày 13-03-2020

KHOA KINH TẾ &QTKD

 

ThS. Lê Thị Phương

Chức vụ: Phó trưởng khoa, Phụ trách khoa       

Email: lephuongcdktkt@gmail.com

Điện thoại: 0915972772

                  

   Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật được thành lập theo Quyết định số 844/QĐ-TCCB ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Giám đốc ĐHTN, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

I. CHỨC NĂNG

   Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh là đơn vị chuyên môn thuộc trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật. Thực hiện các hoạt động quản lý đào tạo và giảng dạy trong chuyên ngành được Nhà trường giao:

   1. Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các chuyên ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh; Quản trị bán hàng, Quản lý bán hàng và siêu thị, Tài chính - Ngân hàng.

   2. Đào tạo các chương trình kỹ năng mềm và hỗ trợ nghề nghiệp cho HSSV tham gia học tập tại trường.

   3. Thực hiện các đề tài NCKH các cấp, biên soạn giáo trình và tài liệu học tập phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo.

   4. Quản lý nhà giáo, học sinh, sinh viên các ngành nghề được Nhà trường giao.

   5. Trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, phôi liệu thực hành theo đúng quy định.

   6. Khai thác sử dụng có hiệu quả các phòng thực hành, thí nghiệm được giao. 

  7. Chịu trách nhiệm về học thuật trong đào tạo và NCKH thuộc lĩnh vực liên quan đến các môn học/học phần được đảm nhiệm; trực tiếp quản lý nội dung chương trình đào tạo các môn học/học phần theo sự phân công của Nhà trường.

  8. Hợp tác với các doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động liên quan đến thực tập.

  9. Chủ trì việc đánh giá các chương trình đào tạo do Khoa quản lý.

 10. Thực hiện các công tác khác (Tuyển sinh, vệ sinh môi trường, Ba công khai, kiểm định, đảm bảo chất lượng …) theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. NHIỆM VỤ

   1. Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành nghề: Kế toán, Quản trị kinh doanh; Quản trị bán hàng, Quản lý bán hàng và siêu thị, Tài chính - Ngân hàng.

   2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập, phân công giờ giảng theo thời khóa biểu và tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Nhà trường.

   3. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

   4. Thực hiện các hoạt động thực tập nghề theo chương trình đào tạo. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy học.

   5. Trực tiếp quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nhân viên thuộc đơn vị mình. Phát hiện, tổ chức bồi dưỡng giảng viên giỏi, HSSV giỏi nghề khi có yêu cầu.

   6. Quản lý việc học tập và rèn luyện của HSSV thuộc Khoa, Tổ bộ môn và có biện pháp xử lý, giáo dục để HSSV thực hiện tốt nội quy, quy định của Nhà trường.

   7. Xây dựng ngân hàng đề thi, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun tại đơn vị mình.

   8. Xây dựng kế hoạch đề xuất mua sắm, bổ sung trang bị thiết bị, xây dựng định mức, đề xuất mua sắm vật tư, dụng cụ, thiết bị, phôi liệu thực hành. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, các phòng, xưởng thực hành được giao theo quy định.

   9. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách dạy - học theo quy định, thực hiện các hoạt động hành chính, giáo vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Khoa, Bộ môn.

   10. Khai thác, đề xuất thực hiện các hoạt động khác có liên quan để tăng nguồn thu dịch vụ cho Nhà trường.

   11. Thực hiện các nội dung liên quan đến công tác ba công khai và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

   12. Thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án Tuyển sinh hàng năm của Nhà trường.

   13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

   - Danh hiệu thi đua: Tất cả các năm học đều đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó có các năm học đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc: 2007 - 2008, 2009 - 2010, 2010 -2011, 2013-2014 và 2017-2018.

  - Khen thưởng: Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 02 Bằng khen năm học 2009 - 2010 và 2010 - 2011.

  - Chi bộ: Tất cả các năm học đều xếp loại tốt nhiệm vụ, trong đó có các năm học xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là năm 2011, 2013.

   - Công đoàn: Tất cả các năm học đều đạt Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc. Có 01 đồng đồng chí được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen.

   - Những cá nhân của đơn vị đạt thành tích cao: Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen 08 Nhà giáo.

Tập thể CBGV khoa Kinh tế & QTKD

Các đảng viên Khoa Kinh tế& QTKD (đứng phía sau) chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KINH TẾ &QTKD

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1

Ths. Lê Thị Phương

Phó trưởng  khoa, Phụ trách khoa

0915972772

lephuong.cdktkt@gmail.com

 

BỘ MÔN KINH TẾ

1

Ths. Lê Thị Phương

Trưởng BM

0915972772

lephuong.cdktkt@gmail.com

2

Ths. Hà Thị Anh

Nhà giáo KN

0979947331

vananh3003@gmail.com

3

Ths. Nguyễn Thị Hương

Nhà giáo KN

0975151358

nguyenhuongktkt.edu@gmail.com

4

Ths. Nguyễn Thị Tâm

Nhà giáo KN

0912802231

tamcoiktkt@gmail.com

5

TS. Ngô Xuân Hoàng

Nhà giáo KN

0912140868

nxhoang63@gmail.com 

6

Ths. Hoàng Thị Hồng Thúy

Nhà giáo KN

0945535278

hongthuykt82@gmail.com

7

Ths. Trần Thị Tuyết Nhung

 Nhà giáo KN

0982831783

tuanduongtran154@gmail.com

8

Ths. Trần Anh Sơn

Nhà giáo KN

0915215915

sonktdbclgd@gmail.com

 

BỘ MÔN KẾ TOÁN

1

Ths. Hồ Thị Thanh Phương

Trưởng BM

0989800840

hophuong6784@gmail.com

2

Ths. Đỗ Văn Chúc

Nhà giáo

0904451368

dochuccdktkt@gmail.com

3

Ths. Vũ Bạch Điệp

Nhà giáo

0987488786

vubachdiep@gmail.com

4

Ths. Ngô Thị Hồng Hạnh

Nhà giáo

0977148884

ngohonghanhktkttn@gmail.com

5

Ths. Trương Thu Hương

Nhà giáo

0915213393

ngaysaumua@gmail.com

6

Ths. Dương Thu Phương

Nhà giáo

0985992298

duongthuphuongktkt@gmail.com

7

Ths. Nguyễn T. Quỳnh Hương

Nhà giáo

0979256277

quynhhuongkt@gmail.com

8 Nguyễn Thị Vân Chi Nhà giáo    

9

Ths. Nguyễn Thị Anh Hoa

Nhà giáo KN

0912710034

nguyenthianhhoa@gmail.com

10

Ths. Ma Thị Hằng

Nhà giáo KN

0988501303

mthihangktth@gmail.com

11

Ths. Nguyễn Phương Thảo

Nhà giáo KN

0977008770

phuongthao.tcnh85@gmail.com

 

TT PHÁT TRIỂN KNM&HTNN

1

Ths. Nguyễn Thị Hương

Nhà giáo KN

0975151358

nguyenhuongktkt.edu@gmail.com

2

Ths. Nguyễn T. Quỳnh Hương

Nhà giáo

0979256277

quynhhuongkt@gmail.com

Các bài liên quan