Giới thiệu

Ngày 08-12-2014

Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Tiết mục hát múa của liên chi đoàn Khoa Kỹ thuật Nông lâm

Tiết mục tốp ca của chi đoàn Khoa Khoa học cơ bản và Khối văn phòng

Tiết mục của liên chi đoàn Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Tiết mục hát múa của chi đoàn Khoa Khoa học cơ bản và Khối văn phòng

ThS. Vũ văn Đam trao giải cho nội dung đơn ca

ThS. Võ Thị Ngọc trao giải cho nội dung hát múa

TS. Võ Quốc Việt trao giải cho nội dung hát tốp ca

NGƯT. PGS. TS Nguyễn Đình Mãn trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị

Các bài liên quan