Giới thiệu

Ngày 28-08-2015

Quang cảnh cổng trường và Nhà xưởng thực hành

 

 

Lãnh đạo của Nhà trường chụp ảnh lưu niệm tại khuôn viên cổng trường

Phòng thực hành của khoa Kỹ thuật Nông Lâm

Phòng thực hành của khoa Kỹ thuật Nông Lâm

Phòng máy chủ của Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện

Phòng máy chủ của Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện

Thư viện sách với gần 3000 đầu sách phục vụ nhu cầu đọc của HSSV

Xưởng thực hành tiện của Nhà trường

Mô hình điều khiển mạch điện thực hành của Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

Mô hình điều khiển mạch điện thực hành của Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

Phòng thực hành tin học của Nhà trường

Các bài liên quan