Cán bộ

Ngày 25-12-2019

KHOA ĐIỆN

     

ThS.  Võ Thị Ngọc

Chức vụ: Trưởng khoa  

Email: vongoccdktkt@gmail.com

Điện thoại: 0984796067

                              
                                                                     

 

ThS. Phạm Đình Tiệp

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Email: Phamdinhtiep.tec@gmail.com

Điện thoại: 0834174567

 

 

 

 

 

I. CHỨC NĂNG

   Khoa là đơn vị quản lý đào tạo cơ sở của Trường giúp Hiệu trưởng trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của HSSV trong Khoa theo Quy chế Công tác HSSV và Đề án CTSV trong tình hình mới. 

II. NHIỆM VỤ CỦA KHOA

a. Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa, bộ môn theo sự phân công của Hiệu trưởng.

b. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm:

Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn mình quản lý hoặc do hiệu trưởng giao.

Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô - đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô – đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và sơ cấp các chương trình dào tạo thường xuyên theo quy định.

Tổ chức nghiên cứu cải tiên phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động,

c. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của bộ môn, khoa.

d. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, ngành, nghè đào tạo và cơ sở vật chất, tiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo.

đ. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.                  

e. Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường.

g. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa, bộ môn.

h. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

III. KẾT QUẢ NỔI BẬT

 - Phát triển đội ngũ: Năm 2005, khi mới thành lập trường Cao đẳng, đội ngũ nhà giáo giảng dạy ngành Điện gồm có 01 Nhà giáo có trình độ thạc sỹ còn lại có trình độ đại học, hiện nay khoa Điện với 17 nhà giáo, trong đó 13 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 04 đồng chí có trình độ đại học. Tất cả Nhà giáo đã đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của Luật Giáo dục Nghề nghiệp.

 Đào tạo: Các chuyên ngành điện của Khoa luôn thu hút người học, từ khi thành lập đến nay đã có trên 3.000 HSSV tốt nghiệp ra trường, 100% HSSV ra trường đều làm việc đúng chuyên môn và được các cơ sở tiếp nhận đánh giá cao về trình độ chuyên môn đã được đào tạo trong nhà trường. Ngoài ra, Khoa còn đào tạo các lớp ngắn hạn các lớp chuyên về Điện, Điện - điện tử và đào tạo an toàn lao động cho CBCNV của các nhà máy xí nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

NCKH và CGCN: Khoa Điện luôn chú trọng đến công tác NCKH, từ 2005 đến nay Khoa đã thực hiện được 01 đề tài NCKH cấp Bộ, 2 đề tài NCKH cấp Đại học, gần 40 đề tài NCKH cấp cơ sở, hướng dẫn sinh viên làm 20 đề tài NCKH. Khoa có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Nhiều nhà giáo chế tạo các mô hình phục vụ đào tạo được nhiều giải Nhất, Nhì, Ba và giải Khuyến khích trong các cuộc thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Tỉnh và Toàn quốc.

 Các hoạt động khác: Công đoàn Khoa luôn quan tâm đến việc chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, tích cực tham gia các hoạt động văn thể do công đoàn cấp trên và công đoàn trường tổ chức. Đoàn thanh niên Khoa Điện làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT cho ĐVTN được tổ chức thường xuyên, luôn bám sát thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và Đoàn cấp trên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 IV. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

 - Danh hiệu thi đua: Tất cả các năm học đều đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó có các năm học Khoa đạt danh hiệu tạp thể xuất sắc: 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2016 - 2017 và 2018 - 2019.

 - Khen thưởng: Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen năm học 2018, 2012.

 - Chi bộ: Tất cả các năm học đều xếp loại tốt nhiệm vụ, trong đó có các năm học xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là năm: 2012, 2013, 2019.

 - Công đoàn: Tất cả các năm học đều đạt Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc. Có 01 đồng chí được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; có 02 đồng chí được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen và 01 đồng chí được Liên đoàn Lao động tỉnhThái Nguyên tặng Bằng khen.

 Những cá nhân của đơn vị đạt thành tích cao: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 01 Nhà giáo và Bộ Giáo dục và Đào tạo tạng Bằng khen 11 Nhà giáo.

Tập thể CBGV Khoa Điện


Các đảng viên Khoa Điện (đứng phía sau) chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA ĐIỆN 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

I. Bộ môn Điện – Điện tử

1

ThS. Võ Thị Ngọc

Trưởng khoa

0912451971

vongoccdktkt@gmail.com

2

ThS.Vũ Mạnh Thủy

Trưởng bộ môn

0904186325

vumanhthuy@gmail.com

3

ThS.Trần Thị Tuyết Lan

Giảng viên

0982092179

lanhuong02012008@gmail.com

4

ThS.Vũ Thị Ánh Ngọc

Giảng viên

0982370579

v.t.a.ngoc@gmail.com

5

ThS.Lê Thị Minh Nguyệt

Giảng viên

0987636179

nguyetcdktkt@gmail.com

6

ThS.Nguyễn Thị Thắm

Giảng viên

0982862933

nguyenthamcdktkt@gmail.com

7

ThS.Đỗ Thị Hương

Giảng viên

0989830568

dohuongcdktkt@gmail.com

8

KS.Nguyễn Hải Vân

Giảng viên

0912683484

haivancdktkt@gmail.com

II. Bộ môn Điện dân dụng & công nghiệp

9

ThS.Phạm Đình Tiệp

Trưởng bộ môn

0834174567

phamdinhtiep.tec@gmail.com

10

CN.Nguyễn Thị Thu Hoài

Giáo viên

0965992933

thuhoaibmdien@gmail.com

11

CN.Trần Anh Trang

Giáo viên

0964861303

trananhtrang1978@gmail.com

12

ThS.Trần Trung Dũng

Giáo viên

0983855692

tranthanhtuan134@gmail.com

13

CN.Nguyễn Thị Sao

Giáo viên

0988708168

saomaixuyen@gmail.com

14

ThS.Nguyễn Xuân Thế

Giáo viên

0988098504

xuanthe210@gmail.com

15

ThS.Trần Quang Thuận

Giáo viên

0942111970

tranthuansla@gmail.com

16

ThS.Vũ Nguyên Hải

Giáo viên

0977886166

vuhai1009@gmail.com

17

ThS.Hoàng Thế Hải

Giáo viên

0912501731

hoangthehai.kt@gmail.com 

18 ThS. Hồ Thị Đàn Giáo viên kiêm nghiệm 0383979768 hothidan2010@gmail.com


 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

email

I. Bộ môn Điện – Điện tử 

1

ThS. Võ Thị Ngọc

Trưởng khoa

0912451971

vongoccdktkt@gmail.com 

2

ThS.Vũ Mạnh Thủy

Trưởng bộ môn

0904186325

vumanhthuy@gmail.com 

3

ThS.Trần Thị Tuyết Lan

Giảng viên

0982092179

lanhuong02012008@gmail.com 

4

ThS.Vũ Thị Ánh Ngọc

Giảng viên

0982370579

v.t.a.ngoc@gmail.com

5

ThS.Lê Thị Minh Nguyệt

Giảng viên

0987636179

nguyetcdktkt@gmail.com

6

ThS.Nguyễn Thị Thắm

Giảng viên

0982862933

nguyenthamcdktkt@gmail.com

7

ThS.Đỗ Thị Hương

Giảng viên

0989830568

dohuongcdktkt@gmail.com

8

KS.Nguyễn Hải Vân

Giảng viên

0912683484

haivancdktkt@gmail.com

II. Bộ môn Điện dân dụng & công nghiệp

9

ThS.Phạm Đình Tiệp

Trưởng bộ môn

0834174567

phamdinhtiep.tec@gmail.com

10

CN.Nguyễn Thị Thu Hoài

Giáo viên

0965992933

thuhoaibmdien@gmail.com

11

CN.Trần Anh Trang

Giáo viên

0964861303

trananhtrang1978@gmail.com

12

ThS.Trần Trung Dũng

Giáo viên

0983855692

tranthanhtuan134@gmail.com

13

CN.Nguyễn Thị Sao

Giáo viên

0988708168

saomaixuyen@gmail.com

14

ThS.Nguyễn Xuân Thế

Giáo viên

0988098504

xuanthe210@gmail.com

15

ThS.Trần Quang Thuận

Giáo viên

0942111970

tranthuansla@gmail.com

16

ThS.Vũ Nguyên Hải

Giáo viên

0977886166

vuhai1009@gmail.com

17

ThS.Hoàng Thế Hải

Giáo viên

0912501731

hoangthehai.kt@gmail.com

Các bài liên quan