Học sinh Sinh viên

Ngày 20-03-2019

Quyết định về việc khen thưởng SV đạt danh hiệu Thủ khoa. Khóa học 2014-2017 tại SEVT

24/11/2017 | 16:58

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa I và khai giảng khóa IV chương trình Cao đẳng nội bộ SEVT

23/11/2017 | 16:51

Quyết định về việc trao học bổng khuyến học cho sinh viên nghèo hiếu học. Năm học 2017 - 2018

15/11/2017 | 16:13

Quyết định về việc thành lập lớp K13CĐ - T Việt/Lào (Khóa học 2017 - 2020)

14/11/2017 | 14:39

Quyết định về việc ban hành Nội quy Khu nội trú và Quy định nhiệm vụ của Ban quản lý Khu nội trú

14/11/2017 | 14:23

CV về việc đề nghị giới thiệu chương trình Sinh viên khởi nghiệp với thương mại điện tử 2017 tới sinh viên

01/11/2017 | 14:35

Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho HSSV học kỳ I năm học 2017-2018

18/10/2017 | 14:40

Quyết định về việc chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên K11, K12, K13 Cao đẳng và K11, K12 Cao đẳng nghề

18/10/2017 | 14:36

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác GVCN - CVHT năm học 2016 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác GVCN - CVHT năm học 2017-2018

16/10/2017 | 09:05

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017 cho các lớp K11, K12 và 06 lớp đào tạo tại SEVT

13/10/2017 | 08:59

Trang 6/10 <12345678910>