Học sinh Sinh viên

Ngày 20-06-2019

Quyết định về việc chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên K11, K12, K13 Cao đẳng và K11, K12 Cao đẳng nghề

18/10/2017 | 14:36

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác GVCN - CVHT năm học 2016 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác GVCN - CVHT năm học 2017-2018

16/10/2017 | 09:05

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017 cho các lớp K11, K12 và 06 lớp đào tạo tại SEVT

13/10/2017 | 08:59

Quyết định về việc miễn giảm học phí kỳ I năm học 2017 - 2018

13/10/2017 | 08:55

Quyết định về việc phân công cán bộ lớp năm học 2017 - 2018

27/09/2017 | 16:02

Quyết định về việc thành lập các lớp K13 Cao đẳng khóa học 2017 - 2019

26/09/2017 | 10:00

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo An toàn giao thông, ma túy, tội phạm năm học 2017-2018

26/09/2017 | 09:52

Quyết định về việc thành lập Ban vận động và Ban thư ký Quỹ khuyến học trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật năm học 2017-2018

22/09/2017 | 08:27

Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu thi đua. Năm học 2016-2017

19/09/2017 | 17:05

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét thi đua, khen thưởng học sinh, sinh viên. Năm học 2017 - 2018

15/09/2017 | 16:17

Trang 8/11 <1234567891011>