Đào tạo

Ngày 20-03-2019

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ và kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

22/09/2017 | 09:43

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp. Đợt tháng 9/2017

22/09/2017 | 08:36

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 09 năm 2017

06/09/2017 | 15:58

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 08 năm 2017 (Bổ sung)

01/09/2017 | 16:04

QĐ về việc công nhận tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề. Đợt tháng 6/2017

23/06/2017 | 15:20

QĐ về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K10 CĐ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 06 năm 2017

21/06/2017 | 15:58

QĐ về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên CĐCQ đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 5 năm 2017

25/05/2017 | 15:46

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho hệ CĐN, TCN. Đợt tháng 3 năm 2017

21/03/2017 | 08:25

QĐ về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên CĐCQ đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 03 năm 2017

21/03/2017 | 08:23

Quyết định về việc buộc thôi học đối với sinh viên K10, K11, K12 học tại trường. Học kỳ I năm học 2016-2017. Hệ CĐCQ đào tạo theo hệ thống tín chỉ

02/03/2017 | 08:57

Trang 8/13 <345678910111213>