Đào tạo

Ngày 07-08-2020

Thời khóa biểu K13CĐ-T.Hàn A/SEVT học kỳ 2 – Năm học 2018-2019 (Kỳ 4)

16/05/2019 | 21:47

Thông báo về việc đăng ký ôn và thi Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên K12 CĐCN. Đợt tháng 06/2019

16/05/2019 | 17:52

Thông báo (Lần 2) về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học và GDQP đối với SV K12 CĐCN và CĐN chuẩn bị xét công nhận tốt nghiệp vào tháng 6/2019

16/05/2019 | 17:45

Quyết định về việc buộc thôi học đối với HSSV K7,K8,K9 - CĐN; và K37, K38,K39 - TCN do quá thời gian đào tạo

16/05/2019 | 17:39

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chinh quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 04 năm 2019 (bổ sung)

26/04/2019 | 16:48

Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên K9. Hệ CĐCQ do quá thời gian đào tạo

26/04/2019 | 16:45

Thông báo về việc tổ chức thi lại, học lại môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh học kỳ 3 năm học 2018-2019

17/04/2019 | 10:53

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 03 năm 2019 (bổ sung)

01/04/2019 | 14:09

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Trung cấp nghề Đợt tháng 3/2019

20/03/2019 | 16:00

Quyết định về việc cho phép sinh viên nghỉ học có thời hạn

13/03/2019 | 16:31

Trang 9/22 <12...5678910111213...2122>