Đào tạo

Ngày 16-11-2019

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 04/2018

26/04/2018 | 09:28

Quyết định v/v buộc thôi học đối với sinh viên K11, K12, K13 học tại trường. Học kỳ I năm học 2017-2018 và K11, K12 SEVT hệ CĐCQ đào tạo theo hệ thống tín chỉ

23/03/2018 | 14:14

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 03 năm 2018

23/03/2018 | 14:04

Thông báo về việc điều chỉnh Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

23/03/2018 | 10:46

Quyết định về việc khen thưởng HSSV tham gia Hội thi tay nghề giỏi cấp trường năm 2018

21/03/2018 | 10:15

Quyết định phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025

02/03/2018 | 09:55

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề. Đợt tháng 12/2017

27/12/2017 | 10:32

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng về việc chấn chỉnh công tác tổ chức đào tạo tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

21/11/2017 | 16:24

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 10 năm 2017

20/10/2017 | 16:29

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 9/2017 ( bổ sung)

25/09/2017 | 16:15

Trang 12/18 <12...89101112131415161718>