Đào tạo

Ngày 07-08-2020

Quyết định v/v buộc thôi học đối với sinh viên K11, K12, K13 học tại trường. Học kỳ I năm học 2017-2018 và K11, K12 SEVT hệ CĐCQ đào tạo theo hệ thống tín chỉ

23/03/2018 | 14:14

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 03 năm 2018

23/03/2018 | 14:04

Thông báo về việc điều chỉnh Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

23/03/2018 | 10:46

Quyết định về việc khen thưởng HSSV tham gia Hội thi tay nghề giỏi cấp trường năm 2018

21/03/2018 | 10:15

Quyết định phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025

02/03/2018 | 09:55

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề. Đợt tháng 12/2017

27/12/2017 | 10:32

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng về việc chấn chỉnh công tác tổ chức đào tạo tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

21/11/2017 | 16:24

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 10 năm 2017

20/10/2017 | 16:29

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 9/2017 ( bổ sung)

25/09/2017 | 16:15

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ và kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

22/09/2017 | 09:43

Trang 16/22 <12...1213141516171819202122>