Đào tạo

Ngày 30-05-2020

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề. Đợt tháng 12/2017

27/12/2017 | 10:32

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng về việc chấn chỉnh công tác tổ chức đào tạo tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

21/11/2017 | 16:24

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 10 năm 2017

20/10/2017 | 16:29

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 9/2017 ( bổ sung)

25/09/2017 | 16:15

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ và kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

22/09/2017 | 09:43

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp. Đợt tháng 9/2017

22/09/2017 | 08:36

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 09 năm 2017

06/09/2017 | 15:58

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 08 năm 2017 (Bổ sung)

01/09/2017 | 16:04

QĐ về việc công nhận tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề. Đợt tháng 6/2017

23/06/2017 | 15:20

QĐ về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K10 CĐ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 06 năm 2017

21/06/2017 | 15:58

Trang 16/21 <12...1112131415161718192021>