Đào tạo

Ngày 07-08-2020

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp. Đợt tháng 9/2017

22/09/2017 | 08:36

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 09 năm 2017

06/09/2017 | 15:58

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 08 năm 2017 (Bổ sung)

01/09/2017 | 16:04

QĐ về việc công nhận tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề. Đợt tháng 6/2017

23/06/2017 | 15:20

QĐ về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K10 CĐ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 06 năm 2017

21/06/2017 | 15:58

QĐ về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên CĐCQ đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 5 năm 2017

25/05/2017 | 15:46

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho hệ CĐN, TCN. Đợt tháng 3 năm 2017

21/03/2017 | 08:25

QĐ về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên CĐCQ đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 03 năm 2017

21/03/2017 | 08:23

Quyết định về việc buộc thôi học đối với sinh viên K10, K11, K12 học tại trường. Học kỳ I năm học 2016-2017. Hệ CĐCQ đào tạo theo hệ thống tín chỉ

02/03/2017 | 08:57

Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên K10, K11, K12 học tại trường. Học kỳ I năm học 2016-2017. Hệ CĐ CQ đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

02/03/2017 | 08:53

Trang 17/22 <12...1213141516171819202122>