Đào tạo

Ngày 24-01-2021

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 03 năm 2018

23/03/2018 | 14:04

Quyết định về việc khen thưởng HSSV tham gia Hội thi tay nghề giỏi cấp trường năm 2018

21/03/2018 | 10:15

Quyết định phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025

02/03/2018 | 09:55

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề. Đợt tháng 12/2017

27/12/2017 | 10:32

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng về việc chấn chỉnh công tác tổ chức đào tạo tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

21/11/2017 | 16:24

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 10 năm 2017

20/10/2017 | 16:29

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 9/2017 ( bổ sung)

25/09/2017 | 16:15

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ và kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

22/09/2017 | 09:43

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp. Đợt tháng 9/2017

22/09/2017 | 08:36

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 09 năm 2017

06/09/2017 | 15:58

Trang 18/19 <12...910111213141516171819>