Đào tạo

Ngày 02-07-2020

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho SV K13 hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 01/2020

05/03/2020 | 17:15

Thông báo về việc nghỉ học đối với HSSV toàn trường để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp - nCoV (lần 3)

29/02/2020 | 16:16

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K13 hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 02/ 2020

24/02/2020 | 09:43

Quyết định về việc cho phép sinh viên nghỉ học có thời hạn

14/02/2020 | 08:50

Thông báo về việc nghỉ học đối với HSSV toàn trường để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp - nCoV (lần 2)

06/02/2020 | 17:09

Quyết định về việc cho phép sinh viên trở lại học tập

17/01/2020 | 15:17

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K13 hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 01/2020

17/01/2020 | 15:04

Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển nghề học

14/01/2020 | 13:54

Quyết định về việc cho phép sinh viên nghỉ học có thời hạn

14/01/2020 | 11:09

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho SV K9, 10,11,12 học tại trường và tại SEVT hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 12/2019

03/01/2020 | 17:07

Trang 3/21 <12345678910...2021>