Cán bộ

Ngày 05-03-2019

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục năm học 2017-2018. Chuyển đổi theo TT 36 (Biểu 18A)

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT

Biểu mẫu 18

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục

Năm học 2017-2018


STT Khối ngành Quy mô sinh viên hiện tại
Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao đẳng Trung cấp
Chính quy Vừa làm vừa học Chính quy Vừa làm vừa học Chính quy Vừa làm vừa học
  Tổng số         1852   1763  
1 Kế toán         191   50  
2 Quản trị kinh doanh         12      
3 Tài chính - Ngân hàng         7      
4 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử         542      
5 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí         70      
6 Công nghệ thông tin         25      
7 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng                
8 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông         35      
9 Khoa học Cây trồng         18      
10 Quản lý đất đai         40      
11 Thú y         111      
12 Quản lý môi trường         32      
13 Địa chính Môi trường         63      
14 Ngôn ngữ Anh         32      
15 Ngôn ngữ Hàn         539      
16 Điện công nghiệp         77   106  
17 Hàn             12  
18 Cắt gọt kim loại         6      
19 Công nghệ ô tô         29   14  
20 Thú y         23   123  
21 Trồng cây ăn quả             241  
22 Tin học văn phòng             616  
23 Sửa chữa máy tính             335  
24 Điện dân dụng             266  
 

                                                                                                                        Thái Nguyên, ngày      tháng     năm 2018

     Người lập                                                                                                                         Hiệu trưởng

   Trần Anh Sơn                                                                                                              TS. Ngô Xuân Hoàng

Các bài liên quan