Cán bộ

Ngày 06-03-2019

Thông báo các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT

 

Biểu mẫu 02-ĐHTN

(Kèm theo công văn số: 2003/ĐHTN ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Đại học Thái Nguyên)

 

THÔNG BÁO 

Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

 

STT

Chuyên ngành đào tạo

Khung chương trình đào tạo

Thông tin môn học

Ghi chú

 1.          

Điện công nghiệp

File đính kèm

 

 

            2.          

Điện – Điện tử

File đính kèm

 

 

            3.          

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

File đính kèm

 

 

            4.          

Thú Y

File đính kèm

 

 

            5.          

Công nghệ Ô tô

File đính kèm

 

 

            6.          

Công nghệ thông tin

File đính kèm

 

 

            7.          

Kế toán doanh nghiệp

File đính kèm

 

 

            8.          

Quản trị kinh doanh

File đính kèm

 

 

            9.          

Tài chính ngân hàng

File đính kèm

 

 

          10.       

Kiểm toán

File đính kèm

 

 

          11.       

Quản lý đất đai

File đính kèm

 

 

          12.       

Quản lý tài nguyên

File đính kèm

 

 

          13.       

Đo đạc địa chính

File đính kèm

 

 

          14.       

Cắt gọt kim loại

File đính kèm

 

 

          15.       

Công nghệ Hàn

File đính kèm

 

 

          16.       

Tiếng Anh

File đính kèm

 

 

          17.       

Tiếng Hàn

File đính kèm

 

 

          18.       

Khoa học cây trồng

File đính kèm

 

 

          19.       

Trồng cây ăn quả

File đính kèm

 

 

          20.       

Tin học văn phòng

File đính kèm

 

 

          21.       

Sửa chữa máy tính

File đính kèm

 

 

          22.       

Điện dân dụng

File đính kèm

 

 

          23.       

Bảo vệ thực vật

File đính kèm

 

 

          24.       

Nguội sửa chữa máy công cụ

File đính kèm

 

 

          25.       

Quản lý bán hàng siêu thị

File đính kèm

 

 

 

 

Người lập biểu

 

 

Trần Anh Sơn

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 05 năm 2019

Hiệu trưởng

(Đã ký)

 

 TS. Ngô Xuân Hoàng

Các bài liên quan