Cán bộ

Ngày 28-03-2019

Lý lịch khoa học giảng viên khoa Cơ khí

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Lý lịch khoa học

Nam

Nữ

1

Phan Thanh Chương

1970

 

Tải về

2

Dương Văn Oanh

1959

 

Tải về

3

Phạm Đức Hùng

1976

 

Tải về

4

Vương Thị Như Yến

 

1979

Tải về

5

Nguyễn Đức Chính

1976

 

Tải về

6

Trần Thị Thu Hằng

 

1981

Tải về

7

Nguyễn Xuân Vinh

1980

 

Tải về

8

Nguyễn Hoàng Giang

1983

 

Tải về

9

Lã Đỗ Khánh Linh

1982

 

Tải về

10

Nguyễn Văn Hạnh

1968

 

Tải về

11

Nguyễn Thị Lệ Hằng

 

1980

Tải về

12

Nguyễn Thành Đồng

1974

 

Tải về

13

Hồ Xuân Hiệp

1971

 

Tải về

14

Lê Văn Quang

1977

 

Tải về

15

Trần Phạm Kim Ngân

 

1989

Tải về

                   

Các bài liên quan