Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2019 - 2020

Thực hiện Kế hoạch năm học 2019 – 2020 và thực hiện Nghị quyết T6+7+8/2019 của Đảng ủy Nhà trường. Từ ngày 26/8 đến ngày 28/8, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2019 - 2020” cho tân HSSV K15 và K43. Đây là khóa học bắt buộc, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tất cả những HSSV mới nhập học trước khi bước vào học chính thức.

Trường Đại học Jeonju - Hàn Quốc thăm và làm việc tại trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

Ngày 28/8/2019, đại diện Trường Đại học Jeonju, Hàn Quốc đã đến thăm và trao đổi với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật về chương trình hợp tác giữa hai trường trong việc đào tạo, hướng nghiệp và cung cấp việc làm cho sinh viên.

Hội nghị học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị khóa XII và triển khai kế hoạch năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch số 51-KH/ĐU ngày 12/6/2019 của Đảng ủy ĐHTN; Kế hoạch tháng 8/2019 của Đảng ủy, BGH nhà trường. Sáng ngày 16/8, tại Nhà đa năng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị khóa XII và triển khai Kế hoạch năm học 2019-2020 đến toàn đảng viên, CBVC, HĐLĐ.

Lễ bế giảng Khóa học 2016 - 2019 (K12CĐCN, K12CĐN)

Sáng ngày 01/07/2019 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên đã long trọng tổ chức “Lễ bế giảng Khóa học 2016 - 2019 (K12CĐCN, K12CĐN)”.

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Thái Nguyên năm 2019

Sáng 16/6/2019, tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức khai mạc "Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Thái Nguyên năm 2019".

VIDEO