Hội nghị Tổng kết thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ I (2011 - 2014)

Được sự nhất trí của Đảng ủy Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật.

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Khoa Kỹ thuật Nông lâm

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.