Chào mừng Tân sinh viên nhập trường

Hòa trong không khí tựu trường của tân sinh viên cả nước, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2014 – 2015, ngày 23 - 24/08/2014 Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức nhập học cho các Tân sinh viên khóa 10 hệ CĐCN, CĐN và K38 hệ Trung cấp nghề.

NCS Hà Quang Trung bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp đại học chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp

Ngày 16 tháng 8 năm 2014, tại Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - Đại hoc Thái Nguyên. Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Đại học đã họp để đánh giá luận án của Nghiên cứu sinh Hà Quang Trung