Hội nghị Cán bộ Viên chức năm học 2014 – 2015

Nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014, đồng thời thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2014 - 2015. Sáng ngày 07/02/2015 tại Nhà đa năng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã long trọng tổ chức “Hội nghị Cán bộ Viên chức năm học 2014 – 2015”.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật khóa III, nhiệm kỳ 2015-2017

Diễn ra trong 2 ngày 9-10/01/2015, với 2 phiên làm việc, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2017 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ nhà trường.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty Samsung

Nhằm mục đích tạo môi trường làm việc lý tưởng, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng muốn nâng cao kiến thức và phát triển bản thân của nhân viên, Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) đã hợp tác với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (CET) thuộc Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình đào tạo cao đẳng, học tại SEVT.