Tuyển sinh

Ngày 05-02-2023

Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Nông lâm nghiệp ra mắt sản phẩm Dưa chuột baby

21/05/2021 | 16:58

Trung tâm Nông lâm nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật chính thức được thu hoạch Dưa baby giống Maya sau khi trồng 35 ngày. Sản phẩm an toàn, sử dụng phân vô cơ có kiểm soát theo chuẩn quy trình kỹ thuật.

Giới thiệu về Trung tâm Thực hành, thực nghiệm

07/04/2021 | 10:15

Một vài hình ảnh hoạt động tại Trung tâm Thực hành, Thực tập và Tư vấn kĩ thuật Nông lâm nghiệp

11/08/2020 | 16:51

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tham gia Ngày hội việc làm tại thị xã Phổ Yên.

17/06/2020 | 09:15

Trang 1/1 <1>