Hợp tác ĐT với Samsung

Ngày 21-09-2018

Thời khóa biểu K14CĐ/SEVT Kỳ 1. Năm học 2018-2019 (đợt 1)

18/09/2018 | 14:41

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2017-2018 cho các lớp K12 CĐCN đào tạo tại SEVT

11/09/2018 | 13:52

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đào tạo tại SEVT đạt danh hiệu Thủ khoa. Khóa học 2015-2018

11/09/2018 | 13:47

Quyết định V/v cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên K12, K13 học tại Trường - Học kỳ II năm học 2017-2018 và K12, K13 SEVT - Học kỳ I năm học 2017-2018. Hệ cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

07/09/2018 | 16:50

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2017 - 2018 cho các lớp K11 CĐCN đào tạo tại SEVT

27/08/2018 | 10:57

Danh sách điểm thường xuyên K12SEVT kỳ 1 năm 2018-2019 (kỳ 5)

06/08/2018 | 15:52

Thời khóa biểu K12CĐ/SEVT Kỳ 5 (Đợt 1)

01/08/2018 | 09:00

Thông báo về kế hoạch thi tốt nghiệp cho lớp K11 CĐ tiếng Hàn Quốc đào tạo tại SEVT. Đợt thi tháng 7/ 2018

03/07/2018 | 00:24

Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp cho K11 CĐCN đào tạo theo tín chỉ tại SEVT. Đợt tháng 07/2018

03/07/2018 | 00:21

Kế hoạch tổ chức ôn và thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học cho sinh viên K11 cao đẳng chuyên nghiệp. Đợt tháng 07 năm 2018

22/06/2018 | 17:05

Trang 1/10 <12345678910>