Hợp tác ĐT với Samsung

Ngày 06-10-2022

Quyết định số 620 về việc công nhận tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên K14 đào tạo tại SEVT Hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 08/2022

30/08/2022 | 08:19

Quyết định số 601 về việc thu học phí đối với sinh viên học tại Công ty TNHH Sam Sung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên (SEVT) năm học 2022-2023

26/08/2022 | 09:55

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên K14 đào tạo tại SEVT. Hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 07/2022

21/07/2022 | 17:12

Quyết định số 536 về việc buộc thôi học học sinh sinh viên

21/07/2022 | 17:10

Thông báo số 511 về việc đăng ký ôn và thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên cao đẳng tại SEVT. Đợt tháng 07/2022

20/07/2022 | 16:47

Thông báo về việc đăng ký ôn và thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên K15 cao đẳng tại SEVT. Đợt tháng 5/2021

28/06/2022 | 17:38

Quyết định số 416 về việc công nhận kết quả rèn luyện của HSSSV. Học kỳ I năm học 2021 - 2022

08/06/2022 | 11:16

Thời khóa biểu K15 CĐ SEVT học kỳ 2 năm học 2021_2022

19/05/2022 | 11:23

Thời khóa biểu K17CĐ SEVT học kỳ 2 năm học 2021-2022

10/05/2022 | 10:27

Thời khóa biểu K16 SEVT học kỳ 2 năm học 2021-2022

10/05/2022 | 10:24

Trang 1/15 <12345678910...1415>