Hợp tác ĐT với Samsung

Ngày 05-02-2023

Quyết định số 16 về việc cho phép sinh viên nghỉ học có thời hạn

10/01/2023 | 09:52

Quyết định số 15 về việc cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022 cho sinh viên các lớp K15 Cao đẳng đào tạo tại SEVT

10/01/2023 | 09:45

Quyết định số 1130 về việc khen thưởng sinh viên đào tạo tại SEVT đạt danh hiệu Thủ khoa. Khóa học 2019-2022

04/01/2023 | 09:38

Quyết định số 1121 về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K15 SEVT Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt 2 tháng 12 năm 2022

29/12/2022 | 16:44

Quyết định số 1066 về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K15CĐ/SEVT Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ . Đợt tháng 01 tháng 12/2022

20/12/2022 | 10:44

Quyết định số 1036 về việc cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022 cho sinh viên các lớp K16, K17 Cao đẳng đào tạo tại SEVT cho sinh viên K16, K17 Cao đẳng đào tạo tại SEVT

16/12/2022 | 16:39

Quyết định số 1049 về việc công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2021-2022

14/12/2022 | 11:23

Quyết định số 1048 về việc công nhận kết quả rèn luyện của HSSV. Học kỳ II năm học 2021-2022

14/12/2022 | 11:21

Quyết định số 1036 về việc cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022 cho sinh viên K16, K17 Cao đẳng đào tạo tại SEVT

14/12/2022 | 11:01

Quyết định số 1014 về việc công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2021-2022

08/12/2022 | 08:55

Trang 1/16 <12345678910...1516>