Hợp tác ĐT với Samsung

Ngày 01-06-2020

Thông báo về kết quả xét bảo lưu kết quả học tập học phần, môn học đối với sinh viên K14 tại SEVT. Đợt 2 - tháng 11 năm 2018

09/11/2018 | 16:17

Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển ngành

05/11/2018 | 09:54

Thông báo về kết quả xét bảo lưu kết quả học tập học phần, môn học đối với sinh viên K14 tại SEVT. Đợt 1 tháng 10 năm 2018

31/10/2018 | 09:53

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K11 Cao đẳng chuyên nghiệp. Đợt tháng 10/2018

30/10/2018 | 14:32

Thông báo về việc chuyển ngành đào tạo và bảo lưu kết quả học tập đối với sinh viên K14 tại Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

18/10/2018 | 17:00

Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển ngành

12/10/2018 | 10:16

Quyết định về việc cho phép sinh viên học song ngành

12/10/2018 | 09:56

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2017-2018 cho các lớp K12 CĐCN đào tạo tại SEVT

11/09/2018 | 13:52

Quyết định V/v cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên K12, K13 học tại Trường - Học kỳ II năm học 2017-2018 và K12, K13 SEVT - Học kỳ I năm học 2017-2018. Hệ cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

07/09/2018 | 16:50

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2017 - 2018 cho các lớp K11 CĐCN đào tạo tại SEVT

27/08/2018 | 10:57

Trang 7/8 <12345678>