Khoa học công nghệ - Hợp tác Quốc tế

Ngày 17-09-2021

Quyết định về việc cấp kinh phí cho đề tài KH&CN năm 2021 (đợt 3)

24/08/2021 | 17:09

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2020 của ThS. Trần Quang Thuận

20/05/2021 | 16:50

Ngày 19 tháng 5 năm 2021,trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Thiết kế chế tạo mô hình dàn trải bộ dây quấn stato động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha” do ThS. Trần Quang Thuận – GV khoa Điện làm chủ nhiệm đề tài và ThS. Võ Thị Ngọc cùng tham gia.

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2020

14/05/2021 | 10:18

Quyết định về việc chi tiền tạm ứng cho các đề tài KH&CN năm 2021

29/04/2021 | 09:35

Quyết định về việc cấp kinh phí cho các đề tài KH&CN năm 2021 (đợt 2)

19/04/2021 | 10:29

Thông báo về việc đăng ký đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2021

02/03/2021 | 09:53

Thông báo về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp cơ sở, đề tài sinh viên năm 2021

14/01/2021 | 14:51

Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2020 - 2021

10/11/2020 | 09:03

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

21/10/2020 | 16:56

Thông báo về việc nghiệm thu sản phẩm và đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2019

13/03/2020 | 09:21

Trang 1/4 <1234>