Khoa học công nghệ - Hợp tác Quốc tế

Ngày 18-12-2017

Thông báo về việc triển khai kiểm tra tiến độ đề tài NCKH các cấp

09/10/2017 | 16:46

Thông báo tuyển sinh du học liên thông tại Hàn Quốc. Chuyên ngành tiếng Hàn Quốc

07/09/2017 | 08:46

Đoàn Lãnh đạo Sở Giáo dục& Thể thao tỉnh Bolikhamxai thăm và làm việc với trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

05/09/2017 | 16:05

Trong khuôn khổ hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giữa trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật và Sở Giáo dục& Thể thao tỉnh Bolikhamxai, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Chiều ngày 04/9/2017 Sở Giáo dục& Thể thao tỉnh Bolikhamxai do ông: Phô Phêt Kun Na Vông – Phó GĐ Sở giáo dục và thể thao làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc với trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, ĐHTN.

Thông báo chương trình tuyển sinh dành cho thí sinh Lào và Thái Lan năm 2017

31/07/2017 | 08:53

Thông báo về việc đề xuất đề tài KHCN cấp Đại học năm 2018

21/07/2017 | 08:46

Quyết định về việc cấp kinh phí cho các đề tài KH&CN năm 2017

15/05/2017 | 08:11

Báo cáo tổng kết công tác NCKH&CGCN năm 2016 và kế hoạch hoạt động NCKH&CGCN năm 2017

11/05/2017 | 14:07

QĐ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học năm 2015

24/04/2017 | 15:53

Thông báo về việc tuyển chọn các cá nhân có thành tích xuất sắc về KHCN năm 2016

27/03/2017 | 15:00

TB về việc khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN năm 2016 của Đại học Thái Nguyên

16/01/2017 | 10:30

Trang 1/2 <12>