Khoa học công nghệ - Hợp tác Quốc tế

Ngày 25-10-2021

Quyết định về việc cấp kinh phí cho đề tài KH&CN năm 2019

13/06/2019 | 15:58

Thông báo về việc nghiệm thu sản phẩm của đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2018

03/06/2019 | 11:06

Thông báo về việc nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2018

08/05/2019 | 17:01

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp đại học năm 2017

25/02/2019 | 16:45

Quyết định thành lập Hội động đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học năm 2017

19/02/2019 | 09:18

Đoàn công tác của Sở giáo dục thể thao tỉnh Bolikhamxay nước CHDCND Lào xang thăm và làm việc tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

23/11/2018 | 23:58

Sáng ngày 22/11, Phó Giám đốc Sở giáo dục thể thao tỉnh Bolikhamxay nước CHDCND Lào cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tiếp nhận chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp năm 2017

20/11/2018 | 22:16

Trường Đại học Kook Je (Hàn Quốc) thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, ĐHTN

04/09/2018 | 16:58

Chiều ngày 31/8/2018, Đoàn công tác Trường Đại học Kook Je (Hàn Quốc) do ông Yoon Myoung Ki – Giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

Quyết định về việc cấp kinh phí cho các đề tài KH&CN năm 2018

03/05/2018 | 16:22

Thông báo vê việc tập hợp các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế năm 2017

24/01/2018 | 14:46

Trang 3/4 <1234>