Công nghệ thông tin Thư viện

Ngày 25-04-2024

Thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm trưởng phòng Tổng hợp; Phó trưởng các phòng Tổng hợp, Công tác HSSV, Đào tạo QLKH&HTQT

13/12/2023 | 16:34

Sáng ngày 12/12, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm Trưởng phòng Tổng hợp, Phó trưởng phòng các phòng: Tổng hợp, Công tác HSSV, Đào tạo QLKH&HTQT nhiệm kỳ 2023-2028”. Chủ trì Hội nghị - NGƯT.TS Ngô Xuân Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và sự tham gia đầy đủ của các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường; Trưởng các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm; viên chức, người lao động phòng Tổng hợp, phòng Công tác HSSV và phòng Đào tạo QLKH&HTQT.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật công bố các Quyết định về công tác cán bộ

20/03/2023 | 16:56

Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2023. Tại Phòng họp A,Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã công bố các Quyết định về công tác cán bộ. NGƯT. TS. Ngô Xuân Hoàng – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng đã chủ trì Lễ Công bố và trao các Quyết định quan trọng về công tác cán bộ.

Lễ công bố trao các Quyết định bổ nhiệm cán bộ

17/01/2023 | 10:42

Sáng ngày 16/01/2023, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức Hội nghị công bố và trao các Quyết định về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có NGƯT.TS Ngô Xuân Hoàng - UV BCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu; các đồng là trưởng phó các đơn vị phòng, khoa, trung tâm.

Hội nghị viên chức người lao động năm học 2022-2023

30/12/2022 | 14:19

Ngày 30/12/2022, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức người lao động (VC, NLĐ) năm học 2022-2023 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị VC, NLĐ năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

Lễ Công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ

17/09/2022 | 09:02

Chiều ngày 16/9/2022 tại phòng Họp trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thuộc Đại học Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ. Theo Quyết định của Đại học Thái Nguyên, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thuộc Đại học Thái Nguyên đối với TS. Ngô Xuân Hoàng đến tuổi nghỉ hưu và Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng – ThS. Trần Minh Trường.

Lễ công bố Quyết định thành lập khoa Công nghệ Ôtô và Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo

17/02/2022 | 14:55

Ngày 16/02/2022, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập khoa Công nghệ Ôtô và Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo.

Quyết định số 541 về việc Ban hành Quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC,VC, NLĐ

20/08/2020 | 08:01

Bộ Luật lao động

11/08/2020 | 17:20

Luật viên chức sửa đổi 2019

11/08/2020 | 14:44

Luật viên chức

11/08/2020 | 14:33

Trang 1/2 <12>