Pháp chế - Thi đua

Ngày 27-05-2022

Quyết định về việc tặng giấy khen của Giám đốc Đại học Thái nguyên cho các tập thể, cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên năm học 2020 - 2021

21/10/2021 | 10:52

Công văn số 450 về việc hướng dẫn tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021

25/06/2021 | 17:11

Thông báo về việc đánh giá xếp loại các lĩnh vực công tác năm học 2020-2021 theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT và theo bộ tiêu chuẩn của ĐHTN

18/06/2021 | 17:15

Quyết định về việc tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho TS. Nguyễn Duy Lam

18/06/2021 | 17:09

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục cho tập thể và cá nhân năm học 2019-2020

16/11/2020 | 19:55

Quyết định của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân năm học 2019-2020

16/11/2020 | 19:52

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2020 - 2021

07/11/2020 | 19:56

Thông báo về việc tổng kết và bình xét các danh hiệu TĐ - KT năm học 2019-2020

22/06/2020 | 17:31

Thông báo về việc đánh giá xếp loại các lĩnh vực công tác năm học 2019 - 2020 theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT

22/06/2020 | 17:24

Thông báo về việc đánh giá xếp loại các đơn vị đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của ĐHTN năm học 2019-2020

22/06/2020 | 17:22

Trang 1/3 <123>