Bế mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên năm 2024

Ngày 02/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Lễ bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên năm 2024.

Khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề ghiệp tỉnh Thái Nguyên năm 2024

Sáng ngày 01/6/2024 Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội giảng Nhà giáo GDNN tỉnh Thái Nguyên năm 2024 tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Bảo vệ để tài Khoa học công nghệ cấp Trường (đợt 3)

Chiều ngày 24/5, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức nghiệm thu các đề tài Khoa học Công nghệ cấp trường (đợt 3) với mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong đơn vị, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển và ứng dụng KHCN trong giải quyết các vấn đề thực tiễn tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

Họp Khối các trường Cao đẳng, Trung cấp chuẩn bị Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Tỉnh năm 2024

Căn cứ vào Thông tư số 19/2020/TT-BLTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và Kế hoạch tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật làm việc với trường Đại học Jeonju - Hàn Quốc

Tiếp nối chuỗi hoạt động hợp tác quốc tế trong năm 2024, chiều ngày 18 tháng 04 năm 2024, Lãnh đạo Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã có buổi làm việc với đại diện trường Đại học Jeonju, Hàn Quốc trong khuôn khổ chương trình thảo luận và mở rộng cơ hội hợp tác giữa 2 Nhà trường.

VIDEO