Công tác Đảng

Ngày 24-09-2022

Hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 12/09/2022 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/07/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.Ngày 23/9/2022, Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Quy định 69- QĐ/TW ngày 06/07/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tham dự Hội nghị có 160 viên chức, người lao động trong toàn trường. NGƯT. TS Ngô Xuân Hoàng – UV BCH Đảng ủy Đại học Thái Nguyên - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường Báo cáo viên tại Hội nghị.

   TS. Ngô Xuân Hoàng – UV BCH Đảng ủy Đại học Thái Nguyên - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường - Báo cáo viên tại Hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung của Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Báo cáo viên - TS. Ngô Xuân Hoàng – UV BCH Đảng ủy Đại học Thái Nguyên - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phổ biến, quán triệt các nội dung của Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Theo đó, Quy định số 69-QĐ/TW thay thế Quy định số 07 -QĐ/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

    

   Hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

   Thông qua việc quán triệt, triển khai Quy định 69-QĐ/TW góp phần ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các vi phạm liên quan. Đồng thời giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Trường nhận thức rõ, đề cao trách nhiệm nêu gương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên tinh thần thượng tôn pháp luật và giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh./.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Các bài liên quan