Công tác Đảng

Ngày 30-06-2022

Tổ chức thành công Đại hội điểm - Đại hội chi bộ Phòng Công tác HSSV và chi bộ Khoa Điện nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 12/6/2022 của Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật về Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật nhiệm kỳ 2022-2025. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 06 năm 2022 tại phòng họp B, Chi bộ Phòng Công tác HSSV và chi bộ Khoa Điện đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, đây là đại hội chi bộ điểm của Đảng ủy nhà trường.

    Đến tham dự và chỉ đạo hai Đại hội có đồng chí: Ngô Xuân Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Trần Minh Trường - Bí thư chi bộ phòng Công tác HSSV; đồng chí Võ Thị Ngọc - Bí thư chi bộ Khoa Điện; các đồng chí là Bí thư chi bộ các Phòng, Khoa, Trung tâm và các đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc chi bộ Phòng Công tác HSSV, Khoa Điện tới dự đông đủ.

 Các đại biểu tham dự đại hội chi bộ Phòng Công tác HSSV

   Đại hội hai chi bộ Phòng Phòng Công tác HSSV và Khoa Điện đã tiến hành đầy đủ các bước theo hướng dẫn tổ chức của Ban thường vụ Đảng ủy. Tại Đại hội hai đồng chí Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của của tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022. Các báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Trần Minh Trường – Bí thư chi bộ phòng Công tác HSSV báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ  2020 - 2022 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025


Đồng chí Võ Thị Ngọc – Bí thư chi bộ phòng Khoa Điện báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ  2020 - 2022 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025


Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy và các chức danh Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 

    Đại hội đã được nghe các tham luận của các đồng chí đảng viên trong chi bộ về các công tác chuyên môn của đơn vị mình. Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy và các chức danh Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí: Tại Đại hội Chi bộ Phòng Công tác HSSV: đồng chí Trần Minh Trường tái cử giữ chức vụ Bí thư chi bộ; đồng chí Trương Đức Cường giữ vụ Phó Bí thư; đồng chí Nguyễn Lệ Thanh trúng cử Chi ủy viên. Tại Đại hội Chi bộ Khoa Điện: đồng chí Phạm Đình Tiệp giữ chức vụ Bí thư chi bộ; đồng chí Võ Thị Ngọc giữ vụ Phó Bí thư; đồng chí Nguyễn Xuân Thế trúng cử Chi ủy viên.


Đồng chí Ngô Xuân Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội chi bộ Phòng Công tác HSSV

    Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Xuân Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường biểu dương các thành tích mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cũng định hướng một số phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng vào việc lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội chi bộ Khoa Điện

   Kết thúc Đại hội, đồng chí Trần Minh Trường – Bí thư chi bộ phòng Công tác HSSV và đồng chí Phạm Đình Tiệp – Bí thư chi bộ Khoa Điện thay mặt cho chi bộ cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo và những định hướng quý báu của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường cũng như các ý kiến tham luận của các cán bộ, đảng viên tại Đại hội. Đồng thời hai đồng chí Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới cũng tổng kết các kết quả đạt được của Đại hội, phát biểu lĩnh hội và xin hứa Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 sẽ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy phòng Công tác HSSV ra mắt Đại hội

Đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy phòng Khoa Điện ra mắt Đại hội

Các Đại biểu và toàn thể đảng viên chi bộ Phòng Công tác HSSV chụp ảnh lưu niệm

Các Đại biểu và toàn thể đảng viên chi bộ Khoa Điện chụp ảnh lưu niệm

 

 

Tin bài: Phòng TH

Đính kèm:

Các bài liên quan