Công tác Đảng

Ngày 20-05-2021

Hội nghị trực tuyến “ Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

Sáng ngày 20/5, Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức "Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" bằng hình thức trực tuyến đến toàn thể đảng viên, CBVCNLĐ trong toàn trường.

   Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Phòng họp A, kết nối với 07 điểm cầu tại các phòng học trên giảng đường A2. Đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường dự và chủ trì Hội nghị.


  Đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

   Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên - đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đi sâu phân tích: 6 điểm mới của Đại hội XIII so với Đại hội XII; 03 đột phá chiến lược của Nghị quyết; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025; Báo cáo của ban chấp hành Trung ương khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.


   Điểm cầu trực tuyến "Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" tại Phòng họp A

   Hội nghị " Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" là một hoạt động mang ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ đảng viên, CBVCNLĐ trong toàn Đảng bộ Nhà trường, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng./.

 Tin bài: Phòng TH

Đính kèm:

Các bài liên quan