Công tác Đảng

Ngày 23-11-2020

Hội nghị triển khai, quán triệt tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên và Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên

Chiều ngày 23/11, Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên khóa VI, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

   Dự và chỉ đạo Hội nghị có: Đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường - Báo cáo viên tại Hội nghị; đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó bí thư ĐU, Phó Hiệu trưởng cùng các đồng chí là Bí thư các chi bộ và toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Nhà trường.


   Đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường truyền đạt các nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường truyền đạt các nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 trong đó tập trung vào 15 chỉ tiêu chủ yếu, 05 định hướng và các nhóm giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, công tác nội chính và đối ngoại.


   Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó bí thư ĐU, Phó Hiệu trưởng triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

   Các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó bí thư ĐU, Phó Hiệu trưởng triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 10 chỉ tiêu, 03 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Đồng thời, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHTN lần thứ VI trong thời gian tới…

   Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ chủ chốt của nhà trường và các đảng viên quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Các bài liên quan