Công tác Đảng

Ngày 12-11-2021

Hội nghị trực tuyến “Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Bộ chính trị Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII”

Sáng ngày 12/11, Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức “Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Bộ chính trị Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII” bằng hình thức trực tuyến đến toàn thể đảng viên, CBVCNLĐ trong toàn trường.

    Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Phòng họp A, kết nối với 8 điểm cầu tại các phòng học trên giảng đường A2. Đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường dự và chủ trì Hội nghị.


  Tại điểm cầu Phòng họp A,  đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường truyền đạt các nội dung cơ bản của Bộ chính trị Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường truyền đạt các nội dung cơ bản về: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

   Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị toàn thể CBVC, NLĐ cần nâng cao về nhận thức về nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản; Lãnh đạo các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện; công tác tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện đồng bộ, thống nhất các văn bản của Đảng; phân công tổ chức thực hiện./.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Đính kèm:

Các bài liên quan