Công tác Đảng

Ngày 17-08-2022

Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Sau đại hội điểm của 02 chi bộ Khoa Điện và Phòng Công tác HSSV, từ ngày 10/8/2022 đến ngày 27/8/2022 các chi bộ đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

   *Sáng ngày 27/8/2022 Chi bộ Khoa Công Nghệ Thông tin đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Minh Trường - Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

   Trong nhiệm kỳ 2020-2022 chi bộ Khoa Công nghệ thông tin đã quán triệt và chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của đảng; nắm vững tình hình nhiệm vụ, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm; nội bộ đoàn kết, thống nhất. Cán bộ, đảng viên có tư tưởng ổn định, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ chuyên môn khác.

    Với tinh thần nghiêm túc và thực hiện các thủ tục đúng quy định, Đại hội Chi bộ  Khoa Công Nghệ Thông tin đã bỏ phiếu bầu bầu Bí thư; Phó bí thư nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội chi bộ Khoa Công nghệ Thông tin

   *Sáng ngày 26/8/2022 Chi bộ Phòng Khảo thí & ĐBCLGD đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

 Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Phòng Khảo thí & ĐBCLGD tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh. 

   Đại hội đã bầu Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng thủ tục nguyên tắc. 

Đại hội  Chi bộ Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

    *Sáng ngày 25/8/2022 Chi bộ khoa Công nghệ Ôtô đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Minh Trường - Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

   Đại hội chi bộ khoa Công nghệ Ô tô

   Nhiệm kỳ 2020-2022 là năm dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, các Nhà giáo của Khoa phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện giãn cách xã hội, nhưng vẫn phải đảm bảo vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch vừa phải hoành thành tốt công tác chuyên môn. Tuy nhiên, Chi bộ đã làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, các đảng viên có lập trường, tư tưởng vững vàng, đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu tạo nên sự đoàn kết, thống nhất cùng viên chức, người lao động Khoa hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

   Với tinh thần nghiêm túc và thực hiện các thủ tục đúng quy định, Đại hội Chi bộ Khoa Công nghệ Ô tô đã bỏ phiếu bầu Chi ủy gồm 3 đồng chí; bầu đồng Bí thư; Phó bí thư nhiệm kỳ 2022-2025.

* Chiều cùng ngày, chi bộ Trung tâm Thực hành Thực nghiệm đã tiến hành Đại hội chi bộ. Đại hội đã bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội chi bộ Trung tâm Thực hành - Thực nghiệm

   *Sáng ngày 21/8/2022 Chi bộ khoa Khoa học cơ Bản đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường.

   Trong nhiệm kỳ 2020-2022 chi bộ khoa Khoa học Cơ bản đã quán triệt và chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của đảng; nắm vững tình hình nhiệm vụ, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm; nội bộ đoàn kết, thống nhất. Cán bộ, đảng viên có tư tưởng ổn định, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ chuyên môn khác.

   Đại hội chi bộ Khoa Khoa học Cơ bản

   Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ khoa Khoa học Cơ bản đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022, trong nhiệm kỳ tới, chi bộ cần đoàn kết, phát huy những mặt tốt, khắc phục những tồn tại khuyết điểm, hạn chế, coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm người cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

   Phương hướng nhiệm vụ của Khoa trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Khoa Khoa học Cơ bản tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Khoa và của Nhà trường.

   Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí; bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ theo đúng thủ tục nguyên tắc. 

* Sáng ngày 19/8/2022 Chi bộ Trung tâm Tuyển sinh và Đào tạo theo nhu cầu xã hội đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường

   Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Trung tâm tuyển sinh và Đào tạo Theo nhu cầu xã hội đã thực hiện tốt việc quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và công tác chuyên môn về tư vấn tuyển sinh và đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Đại hội chi bộ Trung tâm tuyển sinh và Đào tạo theo nhu cầu xã hội

   Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Trung tâm tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển sinh và đào tạo theo nhu cầu xã hội, xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh. 

   Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí; bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ theo đúng thủ tục nguyên tắc. 

   * Chiều ngày 18/8/2022 Chi bộ Khoa Cơ khí đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Minh Trường - Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

   Đại hội đánh giá, tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.

   Đại hội chi bộ khoa Cơ khí

   Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; bầu Bí thư, Phó bí thư.

   *Sáng ngày 17/8/2022 Chi bộ Khoa Kỹ thuật Nông Lâm đã tiến hành Đại hội chi bộ. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Bình -  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

   Đại hội đánh giá, tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.

 Đại hội chi bộ Khoa Kỹ thuật Nông lâm

    Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí; bầu Bí thư, Phó bí thư.

   *Chiều ngày 17/8/2022 chi bộ Khoa Kinh tế &QTKD đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự và đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

   Đại hội đánh giá, tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.

     Đại hội Chi bộ khoa Kinh tế&QT Kinh doanh

    Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí; bầu Bí thư, Phó bí thư.

 * Sáng Ngày 12/8/2022 Chi bộ Phòng Tổng Hợp đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

   Trong nhiệm kỳ 2020-2022 chi bộ đã hoàn thành tốt công tác chuyên môn về: Công tác Tổ chức cán bộ, Chế độ chính sách, Thi đua khen thưởng, Hành chính văn phòng, Pháp chế, Cơ sở vật chất và quản trị thiết bị, Công tác công nghệ thông tin, Y tế môi trường. 

   Đại hội chi bộ Phòng Tổng hợp

   Với tinh thần dân chủ, trí tuệ và phát huy trách nhiệm của từng đảng viên, đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2025, bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ  đảm bảo về phẩm chất, tiêu chuẩn, năng lực.

*Chiều ngày 12/8/2022 Chi bộ phòng Kế hoạch Tài chính đã tiến hành Đại hội chi bộ. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Xuân Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.

   Phòng Kế hoạch tài chính có 05 đảng viên,  trong nhiệm kỳ 2020- 2022 đã hoàn tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn thu chi học phí, thanh toán chế độ và báo cáo. Các đảng viên trong chi bộ đoàn kết một lòng luôn kiên định theo chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn.

   Đại hội chi bộ phòng Kế hoạch Tài chính

   Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của chi bộ: Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư và Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

* Ngày 10.8.2022 Chi bộ phòng Đào tạo Quản lý Khoa học &HTQT đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Xuân Hoàng – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng.

   Trong báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt để Đảng viên, công chức trong đơn vị nắm vững và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của Ngành và của nhà trường. Viên chức và HĐLĐ trong phòng nắm vững tình hình nhiệm vụ, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm; nội bộ đoàn kết, thống nhất. Cán bộ, đảng viên có tư tưởng ổn định, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

   Đại hội Chi bộ phòng Đào tạo Quản lý Khoa học &HTQT

   Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí; Bầu bí thư, Phó bí thư chi bộ với số phiếu tín nhiệm cao và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Các bài liên quan